Adele Tan

Conferentie

Adele Tan is directeur Strategische Planning, verantwoordelijk voor langetermijnplanning van grondgebruik in Singapore. Ze werkt sinds 1997 voor het Stedelijk Herontwikkelingsbureau in Singapore, dat zich richt op nationaal grondgebruik en behoud, met als missie van Singapore een stad te maken waar het geweldig wonen, werken en spelen is.

In de meer dan twintig jaar dat ze voor de Singaporese overheid werkte, was ze betrokken bij een groot scala aan zaken die te maken hebben met grondgebruik, zoals evenwichtig ontwikkelen en behoud, plannen voor een vergrijzende bevolking en het maken van een masterplan voor de ondergrondse ruimtes in Singapore. Ze was ook directeur Bedrijfsontwikkeling voor Singapore’s Nationale Parken van 2012 tot 2014.

Adele Tan spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.