Amsterdam: iCapital van Europa door samenwerking

Al eeuwenlang zijn Amsterdammers in staat om met elkaar de stad te maken, door een co-creatie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Deze manier van samenwerken zit in ons DNA

Amsterdamse successen worden zelden behaald door een top-down-aanpak, maar vaak door een samenwerking van verschillende partijen. Al eeuwenlang zijn Amsterdammers in staat om met elkaar de stad te maken, door een co-creatie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Deze manier van samenwerken zit in ons DNA, maar blijkt toch heel bijzonder. Want in 2016 leverde deze zogenaamde Amsterdam Approach ons de titel European Capital of Innovation op. We werden geprezen om onze flexibiliteit en creativiteit als het gaat om het aanpak van stedelijke uitdagen. 

De prijs is in 2014 in het leven geroepen door de Europese Commissie om stedelijke innovatie aan te moedigen. In juli 2015 meldden 36 steden met meer dan 100 duizend inwoners zich aan voor de titel. Naast Amsterdam, Eindhoven, Turijn en Parijs haalden Berlijn, Glasgow, Milaan, Oxford en Wenen eveneens de finale. Amsterdam volgde Barcelona op als innovatiehoofdstad. In 2018 is Parijs tot iCapital uitgeroepen. 

Deze award vieren we door WeMakeThe.City te organiseren, een vijfdaags festival waarbij we een podium creëren voor iedereen die wil of kan bijdragen aan de huidige en toekomstige stedelijke uitdagingen. Want ook de stad van de toekomst maken we samen! Bewoners, wetenschappers, ondernemers, creatieven, politici, ambtenaren, maatschappelijke professionals en studenten slaan de handen ineen om te komen tot oplossingen voor vraagstukken zoals betaalbaar wonen, klimaatadaptatie, voedsel en gezondheid, mobiliteit, afval, technologie en big data, duurzaamheid en circulariteit, eenzaamheid, onderwijs en tweedeling in de stad. Maak het mee!