Anna Dekker

Anna Dekker van Placemakers leidt deze werksessie. Placemakers is een interdisciplinair bureau voor stadsactivatie. Ze zetten zich in om plekken te verlevendigen, activeren gebruikers om daar aan te bij te dragen, en doen dat op een creatieve en actieve manier. Van locatie-onderzoek tot overdracht staan lokale kennis, kwaliteiten en belanghebbenden centraal, zie ook www.placemakers.nl. Naast haar werk bij Placemakers, is Anna Dekker ook werkzaam bij Studio LONK (spatial storytelling design), mede-oprichter van Thuismakers Collectief en opleidingsmanager van het UvA zomerprogamma ‘The Everyday City and Beyond’.