Arun Jain

Conferentie

Het design van de gebouwde omgeving kan de kwaliteit van het dagelijks leven verbeteren.

Arun Jain is een stedelijk ontwerper en strateeg, met veel ervaring in hoe het design van de gebouwde omgeving, de kwaliteit van het dagelijks leven kan verbeteren. Jain werkt over de hele wereld met stedelijke en regionale overheden, private ontwikkelingsmaatschappijen, professionele instituten, universiteiten, fondsen en andere internationale organisaties om steden en het stedelijke leven te verbeteren.

Hij ontwikkelde het eerste Urban Design Framework voor Portland, Oregon en werd door de Verenigde Naties als expert geraadpleegd over de Sustainable Development Goals  (doel 11: maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam) en VN Habitat III, een conferentie waarbij de wereldwijze inzet voor duurzame verstedelijking opnieuw op de kaart werd gezet.

Arun Jain spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.