Brouwerij Kleiburg: Kloosterbier uit de Bijlmer

Verbinding en gastvrijheid zijn kernwaarden voor het Kleiklooster in de Bijlmer, een leefgemeenschap in de Kleiburgflat waar de deur voor iedereen openstaat. Juist in een vrij anonieme en individualistische stad als Amsterdam is het essentieel mensen echt te horen, te zien en te ontvangen. Om het Kleiklooster te onderhouden brouwt het Kleiklooster bier: een echt protestants kloosterbiertje. Je vindt Brouwerij Kleiburg en het proeflokaal De Proefzaak in een groene, gezellige loods met pluktuin en terras, tussen de kantoren van Zuidoost. Wees welkom voor een goed gesprek, een biertje, duurzaam en lokaal eten en voel je thuis in de Bijlmer.

Adele Tan

Adele Tan is directeur Strategische Planning, verantwoordelijk voor langetermijnplanning van grondgebruik in Singapore. Ze werkt sinds 1997 voor het Stedelijk Herontwikkelingsbureau in Singapore, dat zich richt op nationaal grondgebruik en behoud, met als missie van Singapore een stad te maken waar het geweldig wonen, werken en spelen is.

In de meer dan twintig jaar dat ze voor de Singaporese overheid werkte, was ze betrokken bij een groot scala aan zaken die te maken hebben met grondgebruik, zoals evenwichtig ontwikkelen en behoud, plannen voor een vergrijzende bevolking en het maken van een masterplan voor de ondergrondse ruimtes in Singapore. Ze was ook directeur Bedrijfsontwikkeling voor Singapore’s Nationale Parken van 2012 tot 2014.

Adele Tan spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.

Gil Kelley

Gil Kelley is een internationaal gerenommeerd stedelijk strateeg en visionair. Hij is momenteel de General Manager voor planning, stedelijk ontwerp en duurzaamheid in Vancouver. Kelley is een groot voorstander en promotor van burgerparticipatie en innovatief denken in zowel zijn functies bij de overheid als in het bedrijfsleven.

Hij leidt een onafhankelijk consultancy bureau waarmee hij steden en overheden adviseerde over stedelijke ontwikkelingsstrategieën – op het gebied van economische ontwikkeling, het revitaliseren van buurten en stadscentra, de ontwikkeling van rivieroevers, stedenbouw en duurzaamheid.

Hij was Chief Planner voor verschillende steden aan de Amerikaanse westkust en directeur Citywide Planning in San Francisco, Directeur Planning in Portland en in Berkeley, Californië.

Gil Kelley spreekt vrijdag 22 juni op de conferentie Up Close and Liveable.

Natalie Camilleri

Natalie Camilleri is Hoofd Strategische Planning Projecten voor de Greater Sydney Commission die Groot Sydney productiever, duurzamer en leefbaarder wil maken. Haar voornaamste project is een visie ontwikkelen voor Groot Parramatta en Olympic Peninsula, met nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de samenleving.

Camilleri heeft op veel verschillende manieren gewerkt aan de integratie van grondgebruik, ontwerp en infrastructuur in Sydney. Ze maakte deel uit van verschillende organisaties, zoals Sydney Water, Transport for NSW, het Department van Stedelijke Zaken en Planning en Landcom. In 2010 publiceerde ze het boek ‘The Creative City –  Reality or Rhetoric?’.

Natalie Camilleri is een van de sprekers op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.

Kristiaan Borret

Kristiaan Borret is stedenbouwkundig ontwerper en geeft les aan universiteiten in architectuur en ontwerpen in België. Hij was tot 2014 bouwmeester van Antwerpen. Borret verrichtte onderzoek naar hedendaagse transformaties van stad, stedelijkheid en publieke ruimte en werkte aan stadsontwerpen, infrastructuurstudies en aanleg van de publieke ruimte in België, Nederland en Frankrijk. Hij is supervisor Oostenburg in Amsterdam.

Borret werkte na zijn studies als stedenbouwkundig ontwerper in het projectteam Stadsontwerp van de KU Leuven. Vanaf 1996 is hij verbonden aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, en vanaf 2005 is hij gastprofessor aan de UGent en maakt hij deel uit van het Ghent Urban Studies Team. Hij was van 2002 tot 2006 afdelingshoofd ruimtelijke planning bij Technum en werd in 2006 bouwmeester van Antwerpen. 

Hij kreeg in 2013 de tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur en Vormgeving.

Borret is ook decaan van de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en bestuurslid van het Vlaams Architectuurinstituut en architectuurtijdschrift A+. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften en is co-auteur van onder andere ‘Homeward. Contemporary Architecture in Flanders’ (1998) en ‘The Urban Condition: Space, Community and Self in the Contemporary Metropolis’ (1999).

Kristiaan Borret spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.Toni L. Griffin

Toni L. Griffin is een ontwerper, planner en onderzoeker met jarenlange ervaring in het verbinden van stedelijke transformatieopgaven aan het dagelijks leven in die stad. Ontwerp, inclusiviteit en rechtvaardigheid zijn sleutelbegrippen in haar praktijk.

Just City Lab onderzoekt de definitie van urban justice en de just city. Welke invloed heeft ontwerp en planning op de inclusiviteit van steden en wijken?

Griffin is oprichter van het bureau ‘Urban Planning and Design for the American City’ in New York. Zij werkte onder meer als projectdirecteur aan ‘Detroit Future City’, een integraal ontwerp voor de revitalisatie van Detroit. Samen met de bewoners wordt gewerkt aan een stad waarbij duurzaamheid, inclusiviteit en community centraal staan.

Griffin startte haar carrière als architect en werd later partner bij het befaamde bureau Skidmore, Owings & Merrill in haar geboortestad Chicago. Daarna werkte zij voor verschillende steden aan grote transformatieopgaven, bijvoorbeeld voor Londen en Chicago. 

Aan de Harvard Graduate School of Design geeft Griffin leiding aan het ‘Just City Lab’. Het lab onderzoekt de definitie van ‘urban justice’ en de ‘just city’, en verkent de impact van ontwerp en planning op de veerkracht en inclusiviteit van steden, wijken en het publieke domein.

Griffin zal op 20 juni en 21 juni spreken over haar ervaringen met het ontwerpen van de ‘just city’. 

New Tokyo Story

Symposium over wonen, leven en mobiliteit in a post-groei megacity

Een symbiose van grootschalige transformatie en kleinschalige interventies lijkt de nieuwste ontwikkeling in wereldsteden in ontwikkelde landen.

Levende steden veranderen constant. Terwijl historisch gezien de oorzaken en dynamiek hiervan per stad verschillen, zijn door de globalisering geleidelijk de locatie-specifieke factoren veranderd in meer algemene, vergelijkbare elementen. Elke grote stad in elk land is verwikkeld in een internationale strijd om investeringen, internationale bedrijven en jonge, hoog gekwalificeerd personeel, terwijl de meeste ontwikkelde oudere samenlevingen kampen met een vergrijzende bevolking en snelle verstedelijking. Deze globale dynamiek is niet meer te ontkennen en is een belangrijke oorzaak voor de fysieke en sociale transformatie van steden. We zijn niet hier om die dynamiek te bekritiseren. We willen het beste maken van de situatie.

Een symbiose van grootschalige transformatie en kleinschalige interventies lijkt de nieuwste ontwikkeling in wereldsteden in ontwikkelde landen. Met zijn extreme concentratie van mensen en economische en politieke activiteiten en zijn extreme vergrijzing, vormt Tokyo een fascinerend stedelijk laboratorium waarin de huidige trend onderzocht en verklaard kan worden.

In dit symposium hebben we specialisten uit Tokyo – academici en praktijkdeskundigen – uitgenodigd om een uitgebreide uitleg te geven over de symptomen van Tokyo’s transformatie en van de manieren waarop regering, bedrijven en burgers hun stedelijke toekomst in de hand houden. Amsterdam, een kleine wereldstad met 2.5 miljoen inwoners, kan leren van Tokyo, ’s werelds grootste stad met 38 miljoen inwoners, en kan inspiratie vinden voor nieuwe manieren om om te gaan met praktische, lokale kennis door holistische interventies in een hoog-dynamische stedelijke omgeving onder de druk van globalisering. 

New Tokyo Story wordt georganiseerd door Zef Hemel en Moriko Kira en mogelijk gemaakt door University of Amsterdam – Centre for Urban Studies, Amsterdam Economic Board, Amvest, Arcadis, BAM, Gemeente Amsterdam (Wonen en Ruimte & Duurzaamheid), Gemeente Almere, Gemeente ZaanstadDe Alliantie, De Key, Provincie Noord-Holland, GVB en Pakhuis de Zwijger.

Bestel hier kaarten.

Christina Suomi

Christina Suomi is een ervaren architect en een leider op het gebied van strategische en ruimtelijke planning. Ze werkt als architect voor de gemeente Helsinki, als hoofd van de divisie stedelijke omgeving, afdeling ruimtelijke planning. Ze focust op het bereiken van de strategische, klimaatneutrale doelen voor Helsinki in 2035, door middel van ruimtelijk management en grondgebruik.

Ze ontwikkelt sterke en eenvoudig te begrijpen visies voor een structuur van de compacte stad en is voortdurend bezig manieren te vinden om tot een ideale noordelijke stad van wereldklasse te komen – een inclusieve stad met gelijkheid, welvaart en met openbaar vervoer van hoge kwaliteit. Ze is ook groot voorstander van burgerparticipatie en gelooft in de stad als de accelerator van verandering. 

Suomi spreekt tijdens de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.

Iedereen gezond in de stad

De impact van een stedelijke omgeving op de gezondheid van haar inwoners is groot. Een groot aantal mensen op een klein oppervlakte, dat legt een druk op onder andere hygiëne, luchtkwaliteit, ruimte voor groen en openheid en de mogelijkheid om te bewegen. 

Hoe kunnen mensen verleiden gezond te eten en te bewegen in de stedelijke omgeving?

Bovendien blijkt er een een sterke relatie te bestaan tussen aspecten als opleidingsniveau, inkomen en culturele achtergrond enerzijds, en gezondheid anderzijds. Hierdoor zien we op postcode-niveau grote verschillen in gezondheid. In onze groeiende steden, is dat steeds meer reden voor zorg.

Hoewel het meten van de precieze impact van stedelijkheid op de gezondheid een complexe aangelegenheid is, brengt het beslist enkele vraagstukken met zich mee. In de conferentie Iedereen gezond in de stad willen we vanuit diverse perspectieven kijken naar een aantal van deze vraagstukken; hoe kunnen we gezondheidsverschillen in de stad begrijpen en verminderen? Hoe kunnen we mensen verleiden gezond te eten en te bewegen in de stedelijke omgeving? Hoe kunnen we eenzaamheid in Amsterdamse buurten verminderen? En wat kan de opkomst van digitale fabricage, waardoor het steeds meer mogelijk is je eigen producten te maken, betekenen voor de zelfredzaamheid van patiënten en hun omgeving?

De conferentie Iedereen gezond in de stad vindt plaats op donderdag 21 juni en wordt mede-georganiseerd door AMCGGD, AHTIAmsterdam Economic BoardWaag en de Gemeente Amsterdam.

TOON laat alles zien

TOON biedt een podium aan kunstenaars, makers en uitvoerend artiesten in een vintage ingerichte omgeving waar de bezoeker zich in een huiskamer waant. Thuiskomen dus, maar ook op avontuur met alle TOON’ers en hun voortdurende expo’s en wekelijkse voorstellingen. Zo is het Amsterdams Allooi er regelmatig te zien – een theatergezelschap dat belangrijke thema’s aankaart in de vorm van liederen en verhalen. Tijdens WeMakeThe.City biedt TOON hen een podium en is hun theaterprogramma ‘In gelul kan je niet wonen’ er te bewonderen.

Eva Gladek

Eva Gladek is de oprichter en CEO van Metabolic, een toonaangevend adviesbureau dat systeemdenken gebruikt om urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken.

Gladek is oorspronkelijk opgeleid als moleculair bioloog en industrieel ecoloog. In haar jarenlange advieswerk en conceptontwikkeling heeft Gladek meer dan 250 bedrijven en marktleiders geadviseerd. Ze is een expert in technisch milieumanagement en heeft toonaangevende kaders ontwikkeld voor systeemdenken en de circulaire economie. Ze staat consequent genoteerd aan de top van influencers op het gebied van duurzaamheid in Nederland, een land dat wordt erkend als koploper van de overgang naar de circulaire economie.

Gladek spreekt tijdens de conferentie Setting the Urban Agenda of Tomorrow op woensdag 20 juni

Arun Jain

Het design van de gebouwde omgeving kan de kwaliteit van het dagelijks leven verbeteren.

Arun Jain is een stedelijk ontwerper en strateeg, met veel ervaring in hoe het design van de gebouwde omgeving, de kwaliteit van het dagelijks leven kan verbeteren. Jain werkt over de hele wereld met stedelijke en regionale overheden, private ontwikkelingsmaatschappijen, professionele instituten, universiteiten, fondsen en andere internationale organisaties om steden en het stedelijke leven te verbeteren.

Hij ontwikkelde het eerste Urban Design Framework voor Portland, Oregon en werd door de Verenigde Naties als expert geraadpleegd over de Sustainable Development Goals  (doel 11: maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam) en VN Habitat III, een conferentie waarbij de wereldwijze inzet voor duurzame verstedelijking opnieuw op de kaart werd gezet.

Arun Jain spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.