Flor Avelino

Flor Avelino is transitie-onderzoeker en docent bij DRIFT/Erasmus Universiteit Rotterdam, en wetenschappelijk directeur van de Transition Academy. 

Flor Avelino heeft een achtergrond in politicologie en werkt als transitie-onderzoeker en docent bij DRIFT / Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek is gericht op de rol van macht en empowerment in duurzaamheidstransities. Als academische coördinator van het onderzoeksproject Transformative Social Innovation (TRANSIT), onderzoekt ze hoe bottom up-initiatieven en sociale-innovatienetwerken bestaande instituten uitdagen.

Als wetenschappelijk directeur van de Transition Academy wil ze nieuwe leeromgevingen co-creëren om mensen te laten nadenken over en handelen naar maatschappelijke radicale veranderingen.

Avelino spreekt tijdens de conferentie Together – Strategies on How to Make the City of Tomorrow op woensdag 20 juni over haar ervaring.

Charles Landry

De focus ligt op hoe steden omstandigheden kunnen creëren waarin mensen en organisaties met verbeeldingskracht kunnen denken, plannen en handelen om problemen op te lossen en kansen te ontwikkelen.

Charles Landry is een internationale autoriteit op het gebied van het gebruiken van verbeeldingskracht en creativiteit bij stedelijke veranderingen en uitvinder van het concept van de Creatieve Stad.

Charles Landry is een internationale autoriteit op het gebied van het gebruiken van verbeeldingskracht en creativiteit bij stedelijke veranderingen. Hij is een fellow aan de Robert Bosch Academy in Berlijn. Landry bedacht eind jaren tachtig het concept van de Creatieve Stad. De focus ligt op hoe steden omstandigheden kunnen creëren waarin mensen en organisaties met verbeeldingskracht kunnen denken, plannen en handelen om problemen op te lossen en kansen te ontwikkelen. Het idee is een wereldwijde beweging geworden en heeft de manier veranderd waarop steden denken over mogelijkheden en middelen.

Landry helpt steden hun potentieel te zien en optimaal te benutten door hun inventiviteit en denken te activeren en nieuwe gesprekken over hun toekomst te starten. Zijn doel is steden veerkrachtiger en zelfvoorzienend maken en zorgen dat ze boven zichzelf uitstijgen.

Als een kritische vriend werkt hij nauw samen met besluitvormers en lokale leiders, voor de korte en lange termijn. Hij stimuleert, faciliteert en inspireert en helpt bij het vinden van geschikte en originele oplossingen voor schijnbaar hardnekkige dilemma’s, zoals trouwen, sociale creativiteit, innovatie en traditie, of de balans tussen het creëren van welvaart en sociale samenhang, of lokaal onderscheidend zijn en een wereldwijde oriëntatie. Zijn algemene doel is steden te helpen op de wereldwijde radar te komen.

Landry faciliteert complexe processen voor stedelijke verandering en visievorming en voert onderzoek op maat uit waarbij vaak eigen projecten worden gemaakt, zoals de Urban Psyche-test, ontwikkeld met Chris Murray, en de ‘Creative City Index’, ontwikkeld met Jonathan Hyams in samenwerking met Bilbao. Dat laatste is een strategisch instrument dat het innovatieve ecosysteem van een stad en het vermogen zich aan te passen aan radicale wereldwijde verschuivingen en aanpassingen, meet, evalueert en beoordeelt. Tot dusver hebben 23 steden eraan deelgenomen; van Helsinki tot Adelaide, Krakau tot Taipei, Mannheim en Plymouth.

Landry spreekt donderdag 21 juni op de conferentie Co-Creating the City.

István Kenyeres

István Kenyeres startte zijn carrière als onderzoeker aan de Technische Universiteit van Boedapest, met de nadruk op het ontwerpen van bioreactor- en kunstmatige ecosystemen en bioraffinageprocessen. Na 15 jaar verliet hij de academische wereld, stichtte en leidde hij verschillende succesvolle bedrijven, waaronder Organica Water Inc., dat – na een geheel nieuw paradigma voor de industrie te hebben geïntroduceerd op basis van zijn uitvindingen – een mondiale speler is geworden op het snijvlak van de markt voor waterbehandeling.

Hij kreeg het Zilveren Kruis van Verdienste van de Hongaarse president voor zijn bijdrage aan de moderne milieusector in Hongarije. István werkt nauw samen met het Europees Ruimtevaartagentschap in zijn Melissa-project, een belangrijk initiatief om alternatieve, gesloten leefsystemen te ontwikkelen, zowel voor toepassingen in de ruimte als op het land. Zijn ervaring in waterrecycling, opwekken van energie uit afval en ontwerpen van man-made ecosystemen is zowel nuttig bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen als bij het begeleiden van de ecosysteemontwerpgemeenschap van het project.

020 uitstootvrij in 2025!

In project 02025 werken koplopers samen om Amsterdam kampioen schone energie te maken. Wij willen in 2025 – als Amsterdam 750 jaar bestaat – uitbundig met elkaar kunnen vieren dat dat gelukt is. Versneld overschakelen op schone energie is niet alleen noodzaak, het levert Amsterdammers ook alleen maar voordelen op: schone lucht, blijvend betaalbare energie, werkgelegenheid, solidariteit en trots.

We realiseren ons dat dit alleen mogelijk is vanuit een ambitieuze een brede samenwerking van alle 'willers en kunners’. Daarom gaan we die mensen zichtbaar maken, verbinden en versterken. De komende maanden werken we toe naar onze officiële lancering tijdens het WeMakeThe.City festival, in juni. Een festival dat draait om Stadmakers.

Nuon maakt de stad energiek

Ook NUON sluit aan als hoofdpartner van WeMakeThe.City! Nuon, onderdeel van het Zweedse Vattenfall, staat samen met alle bedrijven, organisaties en burgers voor een enorme energietransitie-opgave in onze stad Amsterdam. Omdat in 2050 driekwart van de wereldbevolking in steden leeft, zijn innovatieve energieoplossingen noodzakelijk. Welke nieuwe bronnen kunnen we in de stad en regio aanboren en hoe gaan we efficiënter met energie om?

Nuon streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie en is daarom inhoudelijk partner van de conferentie 'The City as a powerplant' op donderdag 21 juni en van de Arena Boulevard-gebiedsbijeenkomst op vrijdag 22 juni. Ook organiseert Nuon in het weekend diverse energieke activiteiten in de stad.

BYCS: fietsend de stad beter maken

BYCS is een Amsterdams collectief met een internationaal netwerk van architecten, urban designers, technologen en entrepreneurs. Hun missie: ervoor zorgen dat de fiets wereldwijd het belangrijkste transportmiddel wordt. Door samenwerkingen te initiëren met denkers en doeners willen ze ervoor zorgen dat in 2030 maar liefst 50% van alle stedentrips gemaakt worden met de fiets om zo leukere, leefbaardere en gezondere steden te creëren.

Amsterdam heeft ons geleerd dat we steden beter kunnen maken door de fiets in te zetten.

Lee Feldman, mede-oprichter van BYCS: "Amsterdam heeft ons geleerd dat we steden beter kunnen maken door de fiets in te zetten. Het ondersteunt een verandering in ons denken, wat veel aspecten van ons leven verbetert: van lichamelijke en geestelijke gezondheid tot een schonere lucht en gezinsvriendelijke buurten. De fiets is een middel waarmee we ons leven letterlijk kunnen transformeren. Architecten, stedelijke planners, ontwerpers, futuristen, ontregelaars en zoveel anderen hebben allemaal goede ideeën over hoe de gebouwde omgeving invloed heeft op het stimuleren van fietsen in de stad. Door dat te vieren en te laten zien hopen we te inspireren en de ontwikkeling van ideeën voor de toekomst te stimuleren.” organiseerde in 2017 de eerste internationale Bicycle Architecture Biennale (BAB) ter wereld georganiseerd – een tentoonstelling van opvallende en vooruitstrevende fietsarchitectuur. Voor WeMakeThe.City zal deze tentoonstelling deels weer opgebouwd worden.

BYCS organiseerde in 2017 de eerste internationale Bicycle Architecture Biennale (BAB) ter wereld georganiseerd – een tentoonstelling van opvallende en vooruitstrevende fietsarchitectuur. Voor WeMakeThe.City zal deze tentoonstelling deels weer opgebouwd worden.

Amsterdam City Event: de inhoudelijke kennisdag van en voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam

Zo’n 1.100 ambtenaren delen tijdens workshops, excursies en lezingen kennis en halen inspiratie op van buiten de organisatie. Dit jaar staat het ACE in het teken van ‘building communities’. Hoe zorgen we dat de snelle groei en ontwikkeling van Amsterdam bijdraagt aan betekenisvolle verbindingen tussen oude en nieuwe buurten en bestaande en nieuwe gemeenschappen? Hoe organiseren we meespraak, tegenspraak, inspraak en draagvlak? En hoe helpen digitalisering, data en circulair denken daarbij?

Amsterdam City event is een besloten bijeenkomst. Vragen of opmerkingen? Mail ons: ci­ty­e­vent@am­ster­dam.nl

State of the Region: samen vieren, terug- én vooruit kijken

Op woensdagmiddag 20 juni vindt in Theater Amsterdam voor de eerste keer de State of the Region plaats; een jaarlijks terugkerend evenement van MetropoolRegioAmsterdam, Amsterdam Economic Board en Amsterdam Marketing.

Tijdens deze dag komen de belangrijkste stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en regionale overheden samen om hun visie op, en de resultaten uit de regio te delen en de gezamenlijke uitdagingen met elkaar te bespreken. Het doel van State of the Region is meervoudig: informeren, inspireren, betrekken en vieren van successen.

GROW Festival

Samen een groene revolutie ontketenen.

Ooit wel eens met een boom gebeld? Een cocktail van algen gedronken? Je maakt het mee op GROW Festival. GROW Festival brengt je een progressieve line-up op één van de mooiste plekjes in ons land: het onbewoonde eiland Utopia! Hiphop en elektronische beats van onder andere Freddy Moreira, Dopebwo  en I am Aisha met uitzicht op de skyline van Almere. En, omdat we daar toch al middenin de natuur staan, komen we gelijk met een mindblowing inhoudelijk programma waarin we samen een groene revolutie ontketenen.

De stad groeit. Ontwikkel mee aan nieuwe wijken en buurten!

Hoe maken we samen een veilige, leefbare en duurzame buurten? Wie praat, denkt, ontwerpt en ontwikkelt mee?

Welke rol spelen de overheid, projectontwikkelaars en de huidige en nieuwe bewoners en ondernemers in het ontwikkelproces? 

Vrijdag 22 juni staat in het teken van de ontwikkelbuurten en -gebieden. Delen van stad en regio die volop worden bebouwd en verdicht om aan de groeiende vraag naar woningbouw en bedrijfsruimte te kunnen voldoen. Een voorbeeld hiervan is het Hamerstraatgebied aan de noordelijke IJ-oever. Dit voormalige industrieterrein wordt herontwikkeld tot een gebied waar gewoond en gewerkt zal worden. Ook het bedrijventerrein Sloterdijk zal in de komende jaren veranderen in een gebied met bedrijven, woningen, horeca en recreatie naast elkaar. Welke keuzes komen bij zo'n herontwikkeling kijken? Wie bepalen deze? Hoe houden we de juiste balans?
 
Niet alleen bestaande gebieden worden onder de loep genomen. Want ook bij nog te ontwikkelen gebieden komen veel uitdagingen kijken. Denk aan Haven-Stad en de Sluisbuurt, gebieden waar de komende jaren in totaal minstens 40.000 woningen gebouwd worden. Hoe maken we deze gebieden duurzaam, makkelijk toegankelijk en veilig?

Welke betekenis hebben placemaking en co-creatie in het ontwikkeltraject? En hoe verhouden de fysieke ontwikkelingen zich tot de infrastructurele en maatschappelijke elementen?

In de ochtend komen professionals en studenten samen voor de bijeenkomst Together, a new paradigm for cities of the future. Een keynote speakers programma over placemaking, place-led development, co-creatie en communitybuilding bij gebiedsontwikkeling. In de middag gaan alle deelnemers de stad in, naar de ontwikkelgebieden. Om daar met elkaar te werken aan de uitdagingen van al deze nieuw buurten en wijken.


Rooftop Festival ROEF

Rooftop Festival ROEF laat zien wat de torenhoge potentie is van het daklandschap in de stad. Want er wordt maar 2% van de daken gebruikt, terwijl het in de stad steeds drukker wordt. En maar 1% van alle daken is groen. Dat kan natuurlijk veel beter, en dat kun je ontdekken op het ROEF Festival!

Volg de vogels en ga van dak, naar dak, naar dak! Tijdens ROEF 2018 kun je (tenminste) deze daken op: ABNAMRO CIRCLE PaviljoenVolkshotel Badplaats, The Student Hotel, Floor 17, Restaurant Bureau, NEMO en QO Amsterdam.

ABN AMRO zet in op circulaire economie

Als hoofdpartner op het onderwerp Circulariteit tijdens We Make The City, hebben we als ABN AMRO de kans een brede doelgroep deelgenoot te maken van onze kennis en kunde over onder meer: circulair bouwen, circulair inkopen en alle effecten hiervan geformuleerd in de ambities van Missie 2030. Daarnaast presenteren we een bredere visie op circulariteit vanuit de vraagstukken die ontstaan zijn door onder meer de groei van de wereldbevolking en klimaatverandering.

 

ABN AMRO wil een action leader zijn in de transitie naar een meer circulaire economie en bedrijven in beweging te brengen, door een voorbeeldrol te nemen. Met de bouw van haar circulaire paviljoen Circl voor het hoofdkantoor in Amsterdam heeft ABN AMRO zelf ervaring opgedaan met circulair bouwen en duurzaam vastgoedgebruik. Ook heeft de bouw van Circl haar inkoopprocessen veranderd. Binnen de afdeling Procurement ligt nu een focus op circulair inkopen.

 

ABN AMRO ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. De bank wil in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen financieren, waarmee gezamenlijk minimaal één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

 

Door kennis te delen en te verbinden teneinde impact te creëren bij haar klanten en andere belangstellenden. Daarmee zorgt ABN AMRO dat Nederlandse bedrijven de kansen van de circulaire economie benutten. ABN AMRO experimenteert met circulaire projecten, financieringen, business modellen en pricing. De bank brengt mensen bij elkaar en deelt kennis door sectorpublicaties, whitepapers, klantworkshop, events en rondleidingen in Circl.

 

Het circulaire paviljoen CIRCL op het Gustav Mahlerplein is de centrale festivallocatie op de Zuidas. Op donderdag 21 juni vindt een conferentie plaats met de thema’s: de stad als bron en the city as a service en een programma over circulair bouwen en inkopen. Vrijdag 22 juni is er een groot treffen van bedrijven en buurtbewoners over de toekomstige ontwikkelingen aan de Zuidas, vindt er de opening plaats van de kunst in openbare ruimte Get Lost en in de avonduren kan er gedanst worden op het groene dak tijdens het ROEF festival. Zaterdag en zondag zijn er activiteiten voor het grote publiek, met films over duurzaamheid, een kinderprogramma, fietstochten over de ontwikkeling Zuidas en wandeltochten langs kunstwerken.