De Urban Conferences van WeMakeThe.City 2018

De conferenties die plaatsvonden tijdens WeMakeThe.City zitten erop en we kijken terug op vijf dagen vol inspiratie, innovatie en interactie. Het doel is nu om de geleerde lessen meteen in de praktijk te brengen om zo betere steden te maken. Steden die mooier, eerlijker, duurzamer en inclusiever zijn.

De eerste dagen van het festival gingen de diepte in door tijdens meer dan 30 Urban Conferences en Urban Talks het gesprek aan te gaan over de stad van de toekomst samen met veelgeprezen keynote speakers, professionals en de bewoners van de Metropoolregio Amsterdam. Verschillende vraagstukken werden behandeld rondom belangrijke onderwerpen, onder meer met betrekking tot technologie, voedsel, mobiliteit, circulariteit, energie, mode en inclusiviteit. In dit fotoverslag geven we een impressie van de inhoud, sfeer en dynamiek tijdens deze bijeenkomsten.

Together – Strategies on how to make the cities of tomorrow

Dit programma was in het Engels: Since the WeMakeThe.City was created on the premise of the Amsterdam Approach – the unique way in which stakeholders collaborate to improve the city – we started the Urban Conference programme by drawing parallels to compatible approaches from around the world. Strategies that address urban challenges ranging from Rebuild by Design to combat the influence of climate change in New York City, to a means of innovating governance in the megacity Mexico City by experimenting and rehearsing new ways of working together.

Next Generation Cities

Dit programma was in het Engels: On Thursday 21 June, Next Generation Cities took place at QFactory. During the conference, the positive and negative effects of technology were debated – both during an inspiring plenary programme with keynote speakers and in break-out sessions that ignited into animated conversations.

In samenwerking met Waag, Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Smart City, Digital Social Innovation, NGI, Decode, KPN, Deloitte, Amsterdam University of Applied Science. 

Change the System

Hoe ontwerpen, financieren, bouwen en exploiteren we een circulaire stad? Tijdens deze conferentie in Circl kwamen pioniers uit de architectuur, vastgoedwereld, bouw- en financiële sector bij elkaar om hun visie op de stad van de toekomst te delen. Van de noodzaak voor nieuwe financieringsmodellen tot de vraag hoe esthetiek en functionaliteit te combineren; alle knelpunten én mogelijke oplossingen kwamen aan bod.

In samenwerking met ABN Amro, Circl, AM, Bdp.

Metropolitan Mobility Conference

Tijdens Metropolitan Mobility Conference bespraken we in de ochtend hoe we smart mobility kunnen inzetten samen met stedenbouw om de verkeersproblemen in de stad op te lossen. In de middag bespraken we de kansen van Maas en hoe we de Metropoolregio Amsterdam deelstad #1 kunnen maken. Eléonore Lacroix van het RATP sprak over Le Grand Paris Express, 200 km nieuwe metro in Parijs. En wethouder Sharon Dijksma sprak over de plannen van het nieuwe college en de kondigde een MaaS pilot aan.

In samenwerking met Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam en Bycs.

Samen voor nieuwe energie

Tijdens Samen voor Nieuwe Energie bespraken we hoe we de energietransitie in huishoudens en in de industrie kunnen versnellen. Mikael Nordlander van Vattenfall sprak over duurzame staalproductie. Wethouder Marieke van Doorninck sprak over de ambities van het nieuwe Amsterdammerse college voor de energietransitie en de besteding van 150 miljoen van het transitiefonds.

In samenwerking met Nuon, Alliander, 02025, Amsterdam Smart City.

De hongerige stad

Hoe ziet het voedselsysteem van morgen eruit? Over de hele wereld groeien steden explosief. We keken in deze conferentie hoe we een veerkrachtig, regionaal voedselsysteem op moeten bouwen om de steden van morgen van voedsel te voorzien.

In samenwerking met Rabobank, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Food Hub, Flevo Campus, Wageningen University & Research, Goethe Instituut, HvA, Van Amsterdamse Bodem en Food Council MRA.

Iedereen gezond

Gezondheidsverschillen en eenzaamheid zijn complexe vraagstukken in onze stedelijke omgeving. Er blijkt een sterke relatie te bestaan tussen aspecten als opleidingsniveau, inkomen en culturele achtergrond enerzijds, en gezondheid anderzijds. In onze groeiende steden is dat steeds meer reden voor zorg. Tijdens deze conferenite kwamen verschillende professionals en stedelingen die er zelf mee te maken hebben met elkaar in gesprek.

In samenwerking met AMC, GGD Amsterdam, ATHI, Waag, Gemeente Amsterdam en Amsterdam Economic Board.

Normaal Amsterdams klimaat

Hoe bereiden we samen stad en regio voor op extreem weer? Met het programma ‘Normaal Amsterdams klimaat’ stelden we de uitdagingen voor een klimaatadaptieve regio centraal.

In samenwerking met Waternet.

Veranderend samenwerken in de buurt

Eigenlijk is het van alle tijden: bewoners werken samen om buurten leefbaarder te maken. Veel buurten hebben het ‘bij toeval’ opnieuw uitgevonden: samenwerken aan veranderingen en zichzelf veranderen door samen te werken. Tijdens deze conferentie hadden we het over het zo goed mogelijk vormgeven van veranderend samenwerken.

In samenwerking met Indische Buurt Community, De Meevaart, Kracht in NL, Movisie, T85, Cultuurconnectie Oost en buurtwijs.

Co-Creating the City

Hoe laat je iedereen meedoen bij het co-creëren van je stad? Die vraag stond centraal bij de drukbezochte conferentie ‘Co-Creating the City’ en het antwoord erop was niet eenduidig. Verschillende visies uit verschillende achtergronden maakten duidelijk dat participatie geen vanzelfsprekende zaak is. Een impressie.

Lees hier het verslag.

In samenwerking met HvA, Gemeente Amsterdam, Eurocities, Cities for Europe, The Beach, Nederland wordt Beter, Netwerk Democratie, Project for Public Places, Placemaking Plus, de Buren, Goethe Instituut en Pakhuis de Zwijger.

Making Places

Huizen bouwen is één ding, maar het bouwen van een buurt is geheel iets anders. Tijdens een groot plenair keynote sprekersprogramma stond gebiedsontwikkeling c.q. placemaking centraal. Want een plek wordt niet bepaalt door gebouwen, maar door de mensen die er waarde en liefde aan geven en met elkaar de stad maken. Bijzonder aan dit programma is dat overheden (Marieke van Doorninck), gebiedsontwikkelaars (Peter Heuvelink), onderzoekers, consultants, placemakers, stadmakers en meer niet met elkaar in gesprek gingen over het nut van samenwerken in gebiedsontwikkeling, maar over de manier hoe we samen leefbare en veerkrachtige plekken maken.

Lees hier het verslag.

In samenwerking met AM, Pakhuis de Zwijger en vele andere.

Gebiedsmeetups

Onder het motto ‘Geen toeschouwers, alleen maar participanten’ werkten we met meer dan 500 stadmakers aan de ontwikkelopgaven van deze tijd. In 18 gebieden verspreid door de Metropoolregio Amsterdam werden er co-creatiesessies, stadsexpedities, placemaking games en workshops georganiseerd en verkenden velen het gebied door middel van wandel-, fiets- of bustours.

New Tokyo Story

New Tokyo Story was een symposium op zaterdag 23 juni in Pakhuis de Zwijger over de bijzondere stedelijke ontwikkelingen in Tokyo, waar grootschalige, overheidsgesteunde transformaties harmonieus samengaan met kleinschalige burgerinitiatieven.

Lees hier het verslag.

In samenwerking met UvA, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Gemeente Almere, Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, GVB, De Alliantie, Amvest, Arcadis, bam, De Key en Pakhuis de Zwijger.

Wijk versnelt mobiliteits-, bouw- en energietransitie

Startup 4YEF realiseert in Voorhout een Virtual Power Plant

Onderstaande is onderdeel van de conferentie  Samen voor nieuwe energie op donderdag 21 juni en vindt plaats van 15.15 – 16.30 als onderdeel van Parallelprogramm II.

In Voorhout verrijzen in de wijk Hooghkamer 33 woningen met een bijzonder karakter: plus-op-de-Meter-woningen, die meer energie leveren dan ze verbruiken. ‘We versnellen de energietransitie, mobiliteitstransitie én bouwtransitie’, aldus initiatiefnemer Adriaan Harthoorn, CEO van startup 4YEF (For Your Energy Freedom).

Woningen die comfortabel, gezond en zo duurzaam zijn dat ze optimaal renderen. Dat is het Plusleven-concept. Maar er is ook gedacht aan efficiency. ‘Er is een schrijnend gebrek aan uitvoerend personeel in de bouwsector. Door enkele marktleiders zoals Kingspan, VBI, Zehnder en Velux te verenigen in één industrieel prefab pakket zijn we in staat heel snel kwalitatief hoogstaande, all electric woningen te leveren.’

Software
Software van Energy eXchange Enablers, onderdeel van netwerkbedrijf Alliander, speelt een cruciale rol. Panasonic-warmtepompen, NISSAN xStorage units en Stafier PV-delen worden collectief aangestuurd door een innovatief cloud-platform. Harthoorn: ‘Zo wordt de duurzame opwek van de zonnepanelen optimaal ingezet, en kunnen bewoners financieel profiteren. Feitelijk is stroom bij het huis inbegrepen: door de huizen aan elkaar te koppelen creëren we een mini-energiecentrale, een Virtual Power Plant.’

Mobiliteitsvraagstuk
NISSAN levert naast thuisbatterijen ook twee elektrische NISSAN LEAF deelauto’s. De voertuigen rijden op duurzame stroom van de woningen en verminderen de parkeerdruk in de wijk, waardoor er meer ruimte is voor groen en bewoners. Zo is er ook serieus nagedacht over het toekomstige mobiliteitsvraagstuk. ‘In de toekomst zullen we de laadpalen in de wijk ook koppelen aan het platform. Zo komt Vehicle-2Grid ook in beeld. Dat is de kers op de taart.’

4YEF (Four Your Energy Freedom) is een initiatief dat zich richt op het kosteloos opwekken van duurzame energie via onder meer woonhuizen. De Plusleven-woning van 4YEF is een huis vol duurzame energiesystemen gericht op comfortabel en gezond wonen. De Plusleven-woningen zijn onderling verbonden, produceren zelfstandig duurzame energie, slaan het op en delen het waardoor de woningen een autonoom energie-ecosysteem vormen.

Gebiedsontwikkeling

De crisis lijkt alweer ver achter ons en met de toenemende vraag naar woningen en werklocaties domineren hijskranen de skyline van de Metropoolregio Amsterdam. In de komende jaren verrijzen door de gehele regio nieuwe stukken stad, van wolkenkrabbers aan het IJ tot Tiny Houses in Almere. Talloze stadmakers werken samen aan het ontwikkelen van deze gebieden. Vrijdag 22 juni staat in het teken van de ontwikkelopgaven.

In de ochtend ‘Making Places’, een groot plenair programma met gebiedsontwikkeling c.q. placemaking als uitgangspunt. Bijzonder aan de line-up is dat elke spreker innovatieve proces tools toepast binnen gebiedsontwikkeling en we nu al deze vormen op één ochtend samenbrengen. Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zodat we nog beter stad kunnen maken. (9:30 – 12:30)

In de middag, onder het motto ‘Geen toeschouwers, alleen maar participanten’ nodigen wij je uit om naar één van de 19 Gebiedsmeetups te gaan en samen met ons te werken aan de uitdagingen van deze tijd. Neem deel aan co-creatiesessies, stadsexpedities, placemaking games en workshops en verken het gebied door middel van wandel-, fiets- of bustours. (ca. 13:30 – 17:00)

We Make M-ODE events

We Make M-ODE is een multi-disciplinair mode-event dat Amsterdam en haar bewoners verbindt met innovatieve en duurzame visies op mode en haar makers. Ze bieden een podium voor product en protest, voor duurzaam ondernemerschap en noodzakelijke innovatie.

Stichting M-ODE ondersteunt getalenteerde mode-ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemers bij het creëren van duurzame en gezonde ondernemingen. De We Make M-ODE-route omhelst een samenwerking met Stadsdeel West, WOW, Vondel CS & Circl.

WeMakeThe.City in West

West is een van de meest bruisende buurten van Amsterdam, met talloze buurt- en kunstinitiatieven, enthousiaste ondernemers, succesvolle renovatieprojecten als De Hallen en nog heel veel meer. Je kunt het zien en beleven tijdens WeMakeThe.City.

Kunst dus, bijvoorbeeld op zaterdag 23 juni in de passage van De Hallen Amsterdam, waar SEEYOU@ART een expositie houdt die alle zintuigen prikkelt en je uitnodigt mee te doen aan allerlei artistieke activiteiten. In diezelfde hallen vind je ook The Maker Store, met producten van lokale makers en originele merken. 

TOON aan de Jan Evertsenstraat bijvoorbeeld, een knusse huiskameromgeving met een podium voor kunstenaars, makers en artiesten, zoals het Amsterdams Allooi, dat tijdens WeMakeThe.City een voorstelling doet.

Shakespeare’s Midsummer Night Dream wordt op zaterdag opgevoerd tijdens het MidZomer MidWest festival in het gebouw van creatieve verzamelplek MidWest. Er zijn daar ook Urban Talks en allerlei andere activiteiten. In Museum het Schip kun je de vaste tentoonstelling over architectuurstroming De Amsterdamse School zien. En een bijzondere expositie over de architecten en kunstenaars die door de gemeente in de arm werden genomen om de stad te verbeteren.

West is ook een behoorlijk modebewuste buurt. En laat zien dat mode ook bewust kan zijn, op het duurzame mode-event We Make M-ODE op de Westergasfabriek en heel West. WOW Amsterdam transformeert op zondag 24 juni het Bos en Lommerplein in een futuristisch modespektakel, en er is een duurzame moderoute vanaf het Westerpark door West langs ateliers, winkels, workshops en shows.

En zelfs het bier is duurzaam in West. Tenminste, als je neerstrijkt bij brouwerij De Prael, waar inclusiviteit een belangrijke pijler is voor het bedrijf. En waar het weekend kunt afsluiten met heerlijke biertjes.

Energieprogramma’s

Het is duidelijk dat onze energievoorziening gaat veranderen en dat dit een grote impact gaat hebben op de metropoolregio Amsterdam. Maar de vraag is hoe?

Hieronder vind je alle programma’s omtrent energie en de energietransitie.

Activiteiten rond Voedsel

Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten omtrent voedsel. Of je nou op zoek bent naar de beste, duurzame lekkernijen, verse producten of meer wilt komen te weten over de uitdagingen, ontwikkelingen en kansen omtrent voedselproductie.