New Tokyo Story: ‘leren van elkaar’

Tijdens wat stedenbouwkundige Zef Hemel een ‘oefening in luisteren’ noemde, vertelden zes stedelijk specialisten uit Tokyo over de bijzondere ontwikkelingen in hun stad. Ze zagen veel parallellen met de Nederlandse hoofdstad en beschreven de typische eigenschappen die van Tokyo een van de de “opwindendste, dynamische, duurzame en leefbare” steden van de wereld maken.

“We hebben Tokio gekozen omdat het de grootste stad ter wereld is”, legde Hemel ter introductie uit. “En omdat het, na een groei met een miljoen in de laatste tien jaar, nu niet meer groeit. Europese steden staan ook aan rond van een post-groei tijdperk en kunnen van Tokio leren hoe ze toch dynamisch kunnen blijven.”

Collega-stad

De uit Tokio afkomstige architect Moriko Kira, die meer dan 25 jaar in Amsterdam woont en in zowel Nederland als Japan werkt, vertelde dat ze in een kwart eeuw meer overeenkomsten tussen de twee steden is gaan zien. “Toen ik hier kwam was Amsterdam een andere wereld: een waarin alles onder controle was en werd gepland, terwijl in Tokio niemand verantwoordelijk was voor de stedelijke ontwikkelingen. Nu zijn er nog steeds verschillen, maar spelen wel dezelfde issues en kun je Tokio meer als een collega-stad zien.”

In de zes presentaties ging het veel over de geschiedenis van de Japanse hoofdstad, die de eigenheid van ’s werelds grootste metropool (38 miljoen inwoners) verklaart. Architect Naohiko Hino legde uit hoe een combinatie van twee soorten urbanisme zorgde voor het schijnbaar chaotische uiterlijk: “Urbanisatie van bovenaf, van de overheden focuste zich op een westerse ontwikkelingen, terwijl van onderaf, door de burgers, werd vastgehouden aan een traditionele levensstijl.” Hij schetste ook hoe vanaf de jaren zestig de stad met 300 duizend bewoners per jaar groeide terwijl de overheid zich nauwelijks met bouwen bemoeide. “Die tijd werkte als een broeikas voor Japanse architecten.” Volgens Hino heeft de intuïtieve vorming van Tokio de stad veel opgeleverd, maar kan het ook leren van de democratische overlegcultuur in Amsterdam, waar stadsplanning tot in detail is gepland. “Het is misschien tijd die twee manieren te combineren.”

Hoogbouw
Historicus Masakazu Ishigure richtte zich op de geschiedenis van het ongelofelijk uitgebreide treinnetwerk in Tokio en de daarmee samenhangende stedelijke ontwikkelingen. Hij zag een toekomst met intensief grondgebruik (hoogbouw) rond de stations en een diversiteit aan bouwstijlen in de rest van de stad. “Te veel hoogbouw levert problemen op – het onderhoud ervan is heel complex.”

Architect Hidetoshi Ohno beschreef hoe belangrijk het is kleinschalige initiatieven en stromingen in de stad te ondersteunen en met elkaar te verbinden. “Teamwork is de belangrijkste factor.” Atsushi Miura (socioloog en onderzoeker) en Shy Yamamura  (stedelijk ontwerper en onderzoeker) keken meer naar de sociologische aspecten van de stad en Junko Kunihiro presenteerde moderne gebiedsontwikkelingen, met oog voor de menselijke schaal, in het vervallen centrum van Ome, een stadje dat deel uitmaakt van de metropool Tokio. 

Leren
Moriko Kira concludeerde na afloop dat het maken van vergelijkingen tussen Tokio en Europese steden zinvol is. “We kunnen leren van beide benaderingen en onze visies op onze eigen stad en die van de ander veranderen.”

Making Places: ‘Trust, Transparency en Tools’

Vertrouwen, samenwerking, een betrokken overheid, transparantie en technologie: dat zijn de belangrijkst ingrediënten voor succesvol place-making. Dat bleek tijdens de conferentie Making Places op vrijdag 22 juni in Pakhuis de Zwijger.

Een keur aan (ervarings)experts, beslissingsmakers en visionairs kwamen bijeen voor een dialoog met elkaar en het publiek. Een steeds terugkerend thema was de economische crisis die een belangrijke factor is geweest in de ontwikkeling van place-making. Hans Karssenberg, oprichter van Stipo en auteur van The City at Eye Level, waarschuwde: “Het idee kan ontstaan dat place-making iets is wat noodzakelijk is ten tijde van een crisis, maar een beetje voor de lol als de crisis voorbij is. Terwijl het essentieel en onontkoombaar is.”

Samenwerking
“Als we iets van de crisis hebben geleerd, dan is het dat we  moeten samenwerken”, sloot Ekim Tan, oprichter en directeur van Play the City, aan. Ze vond ook dat het 21ste eeuwse place-making nieuwe methodes en interfaces nodig heeft. “Zoals bijvoorbeeld City Gaming.”

Saskia Beer, oprichter en directeur van TransformCity, zag mede-eigenaarschap als een onontbeerlijk element. Uit haar eigen ervaring met gebiedsontwikkelingen in Zuidoost wist ze hoe kwetsbaar projecten zijn met één centraal figuur. “Je hebt dan heel veel data, kennis en een netwerk in één hand – dat kan zo mis gaan.” Ze zette een platform op, een ‘digitale keukentafel’, 24 uur per dag bereikbaar en gedragen door een community van mede-eigenaren.

Gedeeld eigenaarschap

Een soortgelijk praktijkvoorbeeld kwam van stadmaker Michel Vogler, die halloijburg.nl en gebiedonline.nl ontwikkelde. “Het is gebouwd op trust, transparency en tools en wordt beheerd door alle mensen samen.” Dat gedeelde eigenaarschap zorgt voor gedeelde verantwoordelijkheid en betere zorg voor het project.

Een dergelijke opzet vraagt vertrouwen in elkaar, maar ook van de overheid. Daar ontbreekt het volgens Tan vaak nog aan. Maar niet in Almere, waar Martijn Rengelink als Directeur van de Aantrekkelijke Stad alles over kon vertellen. Daar kregen burgers de vrije hand om een compleet eigen gemeenschap te ontwerpen, van begin tot eind. “Dat vraagt om sterk leiderschap, betrokken wethouders en een permanente dialoog”, aldus Rengelink.

Talking is Doing

Fulco Treffers – Eigenaar van 12N Urban Matters, kon daarover meepraten. Bij het project Space-S in Eindhoven kregen toekomstige bewoners vanaf het begin de verantwoordelijkheid voor hun buurt. “Het doel was een goede buurt en kwaliteit te creëren. Het ging niet om geld en uiterlijk.” Het project werd binnen budget en op tijd opgeleverd en kreeg ook nog verschillende architectonische prijzen. Veel praten was belangrijk en Martijn de Waal (Hackable City) onderstreepte het belang daarvan: “Talking is Doing. Op die manier construeren mensen met elkaar een gedeeld visie.”

Het ging toch ook nog even over geld – maar dan op een andere manier. Gerard Roemers, senior consultant bij Metabolic, pleitte voor alternatieve vormen van betaalmiddelen. Een soort munteenheid waar sociale waarde aan kan worden toegevoegd. Hij daagde de financiële wereld uit om hun creativiteit te gebruiken daarvoor.

Ethan Kent  (Project for Public Spaces) deed ook nog een oproep. “We hebben plekken nodig die de wereld leiden. Waar mensen doelen delen, liefde voor die plekken en voor elkaar.”

Dit programma is medemogelijk gemaakt door AM.

Opening Wasteland

‘Wasteland’ geeft inzicht in de afval-industrie in zes wereldsteden. Fotograaf Kadir van Lohuizen vertelde bij de opening van de tentoonstelling op WeMakeThe.City dat zijn project hem nog meer had geleerd.


De gelauwerde kunstenaar raakte tijdens zijn reizen voor een ander project, over de rijzende zeespiegel, gefascineerd door het fenomeen afval: stranden en zeeën die hij bezocht waren bezaaid met afval, meegevoerd van verre locaties. Dat was de basis voor Wasteland, waarvoor hij zes wereldsteden bezocht. Het fotograferen zelf was niet het moeilijkste deel, “toestemming krijgen duurde het langst. Steden waren er niet zo happig op om de afvalindustrie in hun stad te laten zien.”

De foto’s in de gestapelde containers aan het IJ (naast EYE Filmmuseum) maken duidelijk waarom: de enorme afvalbergen, die vaak bewoond en bewerkt worden door arme burgers, tonen het onvermogen om goede oplossingen te bedenken voor het nog steeds groeiende afvalprobleem. Van Lohuizen had ook moeite cijfers te verzamelen waarmee hij de foto’s van context voorziet. Zelfs in Amsterdam, waar duidelijkheid lastig is omdat de afvalindustrie is geprivatiseerd. De fotograaf vindt het belangrijk mensen te confronteren met hun rommel. “Het is echt een groot probleem.”


‘Wasteland’ is de hele zomer nog te zien op Overhoeks, dagelijks van 12 tot 20 uur.

Co-creating the City: ‘Hoe krijgen we iedereen aan tafel?’

Hoe laat je iedereen meedoen bij het co-creëren van je stad? Die vraag stond centraal bij de drukbezochte conferentie ‘Co-Creating the City’ en het antwoord erop was niet eenduidig. Verschillende visies uit verschillende achtergronden maakten duidelijk dat participatie geen vanzelfsprekende zaak is. Een impressie.

“Een stad bestaat uit zo veel verschillende gemeenschappen”, stelde spreker Toni L. Griffin (‘Design for a Just City’). “De vraag is hoe je iedereen uit de gemeenschappen aan tafel krijgt. En vervolgens hoe je die verschillende gemeenschappen aan dezelfde tafel krijgt.”

Echte participatie
Wat haar betreft is het essentieel dat iedereen aan die tafel dezelfde kansen krijgt – dus is uitgerust met de juiste gereedschappen (vaardigheden, kennis en expertise) en dat ieders belangen evenveel gewicht in de schaal leggen. Van groot belang daarbij is dat juist instituties en overheden een diverse afspiegeling zijn van de gemeenschap.

José Mariá Becerra González (Department of inclusion City of Madrid) vertelde hoe in Madrid alles wordt gedaan om bij het opzetten van het burgerplatform decide.madrid.es dat wordt gebruikt om burgers te laten meebeslissen – een nieuwe participatiekloof te vermijden. Er is veel geïnvesteerd in het betrekken van alle burgers, door verschillende manieren van communicatie: zowel digitaal als op papier (met brochures in verschillende talen) en fysiek (met stembussen op straat en persoonlijke gesprekken). “Zo krijg je echte participatie: meer dan vijftig procent heeft gestemd, waaronder veel oudere mensen en immigranten.”

Brug
In Athene en Sao Paulo ontwikkelen gemeenschappen zich vanuit de burgers zelf. Elena Papalabrou (Speciale adviseur voor de burgemeester van Athene) vertelde hoe aanvankelijk illegale initiatieven een officieel platform kregen – inmiddels zijn in de stad 3200 verschillende burgerinitiatieven in kaart gebracht, samengebracht en zijn een aantal ervan geïncorporeerd in overheidsbeleid.  Marcella Arrruda (Instituto A Cidade Precisa de Você, LabGov São Paulo) schetste hoe in de stad communities bij elkaar worden gebracht, waarbij een soort schaduw-economie ontstaat. “Het is nog wel moeilijk een brug te slaan naar de publieke sector; het ontbreekt vaak nog aan erkenning en legitimiteit.”

Catherine Veyrat-Durebex (Project officer, Nantes), liet zien hoe dat op een goede manier kan: in Nantes, geleid door de eerste vrouwelijk burgemeester, heeft de gemeente besloten in constante dialoog te zijn met burgers en maatschappelijke initiatieven, en die ook te ondersteunen. Een voorbeeld ervan is het stadsbrede debat over energietransitie, waar liefst 53 duizend burgers actieve bijdragen aan leverden. “De gemeente heeft de plicht voorwaarden te scheppen voor mensen om zichzelf te uiten en in actie te komen.”

Verdere lessen: 
Gordon Douglas (Assistent Professor Urban Planning, San José State University): “Wees je je als creatieve, witte voorhoede bewust van je eigen sociale privileges en vraag jezelf wie uiteindelijk echt profiteert van je initiatieven.”

Jerry Afriyie (Oprichter Nederland wordt Beter, Amsterdam): “Mensen die de wereld willen redden moeten zich afvragen of ze de juiste persoon ervoor zijn, of dat ze misschien zichzelf eerst moeten redden.”

Charles Landry (Auteur ‘Creative Bureaucracy’): ” Participatie gaat meer over toegankelijkheid dan over eigenaarschap.”

Karl-Filip Coenegrachts (Strategisch Coordinator Gent): “De gemeente moet netwerken in de stad creëren en binnen de organisatie zelf iedereen betrekken en overtuigen van het belang.”

Rui Franco (Lissabon): “Inventariseer gemeenschappen, ondersteun ze en laat ze groeien, zet sociaal belang boven winst, laat de verantwoordelijkheid bij de gemeenschap, promoot het succes, maak gebruik van Europese budgetten.”

Sheila Foster (Professor Law and Public Policy, University of Georgetown): “De manier van leiding geven is essentieel: we moeten weg van een gecentraliseerd naar een distributief systeem.”

Foto’s: Alisa Moshkunova

Het weekend van WeMakeThe.City

We zijn over de helft en het festival is een groot succes. Een enorm aantal mensen was de afgelopen dagen op de been op weg naar conferenties, bijeenkomsten, gebiedsmeet-ups en exposities. Inspirerende keynote speakers zetten ons denken op scherp en er werden banden gesmeed tussen mensen die normaal niet met elkaar in aanraking komen – allemaal met het doel om een positieve bijdrage aan Metropoolregio Amsterdam te leveren.

En WeMakeThe.City gaat nog even door. Naast inhoudelijke programma’s waarin kritisch gereflecteerd wordt op de staat van de stad, biedt het weekend genoeg ruimte voor ontspanning. Op zaterdag en zondag openen meer dan 160 stedelijke initiatieven hun deuren; van broedplaats tot buurthuis, van stadstuin tot daktuin, en van foodcourt tot startup. Stad en regio veranderen in één groot festival met urban talks, workshops, stadsexpedities, feestjes en exposities. Hieronder een greep uit het rijke aanbod. Om te beginnen lichten we een aantal bijzondere expedities uit.

Dacht je dat oude ambachten als restaurator, stoffeerder, boekbinder of glas-in-lood-zetter niet meer bestonden? In Amsterdamse De Pijp zijn deze beroepen nog springlevend. Ruim dertig ambachtelijke bedrijven hebben zich verenigd en stellen hun deuren zaterdag voor je open. Op zaterdag en zondag neemt de Onkruidenier je mee op pad op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Proef hoe lekker drankjes van wilde planten kunnen smaken. Ga mee wandelen om de potentie van ‘onkruid’ in kaart te brengen.

Stadsdeelecoloog Fred Haaijen neemt je zaterdag mee op expeditie in Amsterdam-Noord. Speur mee naar ‘The Big Five’: de ringslang, het ijsvogeltje, zeldzame orchideeën, de grutto en de Noordse woelmuis. Ook vinden zaterdag verschillende dakexpedities plaats, georganiseerd door Rooftop festival ROEF. Tijdens deze expedities kun je een kijkje nemen bij pionierende daken. Daarnaast nemen ze je mee naar de locaties waar spectaculaire toevoegingen aan het daklandschap getoond worden door middel van blow-ups. Benieuwd? Kom dan langs!

Kom ook een kijkje nemen bij de tentoonstelling Publieke Werken in Museum het Schip. De Amsterdamse School en de Gemeentelijke Dienst Publieke Werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontwerpen én de resultaten van grote architecten van de Amsterdamse School worden hier tentoongesteld. Bekijk de prachtige foto’s en tekeningen. Op zaterdag en zondag zie je wie er allemaal betrokken zijn geweest bij hoe de stad er vandaag de dag uitziet.

Volg ook de route van ‘We Make M-ODE’ door Amsterdam-West. Deze route leidt je langs modeshows, pop-up stores en tal van winkels om lekker circulair te shoppen. En zoals je zult zien: wie liefde heeft voor mode, en duurzaam wilt kopen, zit goed in West. Deze route is alle dagen te volgen en alle pitstops zijn hier te vinden. Op zaterdag vinden de twee (Engelstalige) fietsexpedities ‘We Bike The City’ plaats. Fietsinnovatie-platform BYCS heeft dit georganiseerd en helpt je ontdekken welke rol de fiets in de toekomst zal spelen in de stad. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Bij de Noord/Zuidlijn-route leer je bijvoorbeeld alles over de laatste culturele en creatieve ontwikkelingen. Bekijk hier de andere fietsroute. 

Klaar met het nomadenbestaan en zin om even te zitten? Geniet op zaterdag en zondag op meerdere momenten van de theatervoorstelling Missie zkt. Massa in de Fruittuin van West. Dit is een energieke, humoristische en rauwe voorstelling waarin de diepe kloof tussen ideaal en werkelijkheid centraal staat. Een voorstelling waar zowel de adrenaline als het idealisme vanaf spat, één keer op zaterdag en twee keer op zondag (om 14.00 en 16.00 uur).  

Zaterdag een lange dag gehad met alle inspirerende en leuke programma’s, en toe aan ontspanning? Kom op zondagochtend- of middag naar Lach je fit! Een heerlijke manier om van de buitenlucht te genieten en om op een ludieke manier leuke mensen te leren kennen. Doe mee met de lachyoga en maak meteen een mooie wandeling door het Westerpark.

Ook zijn er het hele weekend meer dan genoeg interessante en mooie exposities te bekijken. Ga bijvoorbeeld op zaterdag of zondag naar ‘Close to Reality’ (over stadsmaquettes), of naar ‘Me and the Tourist’ (over de relatie van de Amsterdammer ten opzichte van toeristen). Bezoek ook kunstinstallatie Ferrotopia van Atelier van Lieshout, waar je tijdens het programma ‘CryptoFood’ leert over de toekomst van eten – en hier meteen een letterlijk voorproefje van krijgt.

Natuurlijk is er nog veel meer te doen. Over het weekend heen zijn er meer dan 160 initiatieven die hun deuren openen! Zorg dus dat je de programmapagina’s bekijkt om te zien hoe jij jouw weekend van WeMakeThe.City indeelt. En bekijk vooral onze routes, waarmee je inzicht krijgt in alle activiteiten in jouw stadsdeel of stad. Veel plezier!

WeBekijk de daken van de stad tijdens Rooftop Festival ROEF. Courtesy of UNStudio.

STARTS-prijs voor MX3D

MX3D en Joris Laarman Lab hebben de STARTS-prijs gewonnen voor hun 3D geprinte stalen brug. De prijs wordt voor het derde jaar uitgereikt aan een succesvolle samenwerking tussen wetenschap/technologie en de kunsten. De uitreiking vond vrijdagavond plaats tijdens WeMakeThe.City in het Stedelijk Museum.

De award werd overhandigd aan Gijs van der Velden van MX3D door Marleen Stikker van de Waag, dat samen met Ars Electronica Festival in Linz, en BOZAR in Brussel de prijs heeft opgezet. Ze roemde het project om zijn schoonheid, slimheid en uitzonderlijkheid.

De brug wordt in 2019 geïnstalleerd op de Amsterdamse Wallen en is tijdens WeMakeThe.City zaterdag en zondag te bekijken in de MX3D studio in Amsterdam Noord. MX3D en Joris Laarman ontvangen elk 20 duizend euro. Stikker zei ook nog te hopen dat er in Nederland binnenkort een soortgelijk stipendium komt, dat de ontwikkeling van opkomende technologieën stimuleert.

De vrijdag van WeMakeThe.City

Vrijdag gaat het over de stad in ontwikkeling! Op allerlei niveaus en manieren, binnen en buiten en zelfs over de stadsgrenzen. 

In de Urban Conference Making Places in Pakhuis de Zwijger komen experts, zowel in theorie als praktijk, bij elkaar om het te hebben over gebiedsontwikkeling. De bijeenkomst mondt uit in co-creatie-sessies, stadsexpedities, placemaking games en workshops in de 18 gebiedsmeetups. Die nemen bezoekers mee naar de haarvaten van de stad en regio en laten zien hoe Amsterdam en omstreken zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld in IJburg, waar te zien is hoe groen het nieuw te bouwen Buiteneiland gaat worden, of op het Plein ’40-’45 in West, waar gepraat wordt over hoe commons kunnen worden ingezet voor gebiedsontwikkeling. En er gaat een bus naar Almere, voor een bezoek aan een radicaal zelfgebouwde stad.

Wie buiten wil blijven kan naar de Fruittuin in West, om letterlijk en figuurlijk vruchten te plukken van circulair ondernemen en gemeenschappelijke landbouw. Of in Purmerend duurzame techniek te zien zegevieren bij de Solar Boat Race.

Bij een stad in ontwikkeling is inclusiviteit cruciaal – daar gaat het over bij de Urban Conference Ruimte voor een inclusieve stad; iedereen mag meepraten bij en met bottom-up-beweging Boost Transvaal. En kunstenaars, als de traditionele vaandeldragers van ontwikkelingen, laten zien hoe inclusief (of juist niet) de stad in de praktijk is: in de Tolhuistuin vindt de opening plaats van de foto-expositie Transtaalkinderen, over kinderen die een brug slaan tussen culturen. En theatermakers en amateurs kijken terug op ontwikkelingen in de Amsterdamse geschiedenis in de voorstelling Changing Portraits.

Bekijk hier het hele programma op vrijdag 22 juni.

WeMakeThe.City, terugblik op dag 1

Of ze nu spraken, maakten, zongen, dichtten, deden of discussieerden: mensen kwamen gisteren op allerlei plekken en manieren bij elkaar tijdens de eerste dag van de eerste editie van WeMakeThe.City.

Nog voor de officiële opening van het stadmakersfestival, heel toepasselijk in een gerecycled musical-theater in een wijk in ontwikkeling, werd er overal gewerkt aan een betere stad. In Circl op de Zuidas was er ’s ochtends een workshop van econoom Kate Raworth – die het festival in de avond opende met een opzwepend betoog over de Donut-economie.

Aan de andere kant van de stad, in het Machinegebouw van de Westergasfabriek, bracht Bas Kosters theorie in praktijk door overgebleven kleding van Koningsdag te transformeren in een nieuwe collectie. En in Noord stroomden bezoekers toe voor de Living Lab Tour – nieuwsgierig naar innovatieve ontwikkelingen in het stadsdeel, zoals de NDSM-werf, Buiksloterham en de Van der Pekbuurt.

Overdag werden in Pakhuis de Zwijger ideeën voor een betere regio letterlijk in kaart gebracht. De aanwezigen deden dat samen, zoals ook de bedoeling was van het ‘Co-creatie event: Regio Amsterdam 2025 – 2050’. Er kwam onder andere uit naar voren dat de eigenheid van Amsterdam moet worden gekoesterd én verspreid. Dat de menselijke maat essentieel is voor een leefbare stad. Dat het groen/blauwe karakter van de stad een voorwaarde moet zijn voor investeringen en bouw in de regio. Behalve resultaten leverde de bijeenkomst veel enthousiasme op, en de wil met elkaar verder te bouwen.

Datzelfde enthousiasme was in de avond ook voelbaar bij de opening. WeMakeThe.City-directeur Egbert Fransen trapte voor een bomvolle zaal het festival af met een hartgrondig: ‘Here we go!’, waarna het losging met een zwoele festivalsong, en een wervelend openingsfilmpje en een gedicht van Gershwin Bonevacia. En een aaneenschakeling van keynotes (van Kate Raworth, Toni L. Griffin en Aisha Bin Bisr) en panelgesprekken, dat een grote diversiteit aan culturen en meningen tentoonspreidde.

Het ging over (democratiserings)processen, systemen, mensen, inclusiviteit, rechtvaardigheid en participatie en hoewel meningen en definities soms uiteenliepen was vooral een gevoel van gezamenlijkheid voelbaar: de stad – als aanjager van oplossingen en laboratorium voor innovatie – moet samen worden gemaakt. 

Noord meets Noord

Niet alleen op WeMakeThe.City wordt de stad gemaakt. In Noord bracht een kunstinitiatief van twee VMBO-docenten leeftijdgenoten met verschillende achtergronden bij elkaar. Van Noord tot Noord startte in september vorig jaar en leverde niet alleen connectie maar ook mooie werkstukken op – in Noord te zien.

Maarten Koole en Meindert Lodewijks, beide docent Beeldende vakken op respectievelijk het ‘zwarte’ Amsterdamse Over-Y College  en de ‘witte’ Groningse Woldborg-school, dachten dat het goed was hun leerlingen met elkaar in aanraking te brengen. Ze deden dat door leerlingen uit het  tweede leerjaar elkaar beeldende opdrachten te laten sturen, ze uit te voeren en vervolgens de resultaten terug te sturen met een nieuwe opdracht.

Zowel in onderwerpkeuze als in de uitvoering waren ze zelf de baas. De leerlingen werden nieuwsgierig naar elkaar en de tekeningen en foto’s lieten soms op een speelse manier onverwachte wederzijdse vooroordelen zien. De deelnemers waren heel positief over het project, dat de naam ‘Van Noord tot Noord’ kreeg. Het experiment werd afgesloten met een bezoek van vier Woldborgers aan het Over-Y, waar deelnemers elkaar voor het eerst in het echt zagen. Met elkaar plakten ze in Noord hun werkstukken op publieke plekken, die – als ze niet door de autoriteiten worden opgemerkt – nog steeds te zien zijn.

De donderdag van WeMakeThe.City

Elke dag een preview van wat komen gaat. Donderdag zijn er veel initiatieven waarbij burgers voor de stad en elkaar zorgen, in de geest van de vorig jaar overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, die ook de expositie ‘De Mooiste Stad’ samenstelde.

‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’, riep de burgemeester vorig jaar op in een brief aan Amsterdammers. Tijdens WeMakeThe.City wordt op veel verschillende manieren invulling gegeven aan die oproep. De Urban Conference Maak je dorp in de stad in buurtrestaurant Van Harte gaat daar bijvoorbeeld over – het laat zien hoe bewonersinitiatieven als stadsdorpen voor een grotere sociale cohesie zorgen.

Wil je liever doen dan praten? En tegelijk lekker eten en drinken? Dan kun je naar 5 Coffee Connect, waar nieuwkomers uit het aangrenzende AZC lunch maken en serveren – en een professionele barista voor de koffie zorgt. Of proef Europese en Midden Oosterse gerechten in A Beautiful Mess – in de voormalige Bijlmer Bajes, ook bereid door nieuwkomers.

Vrijwilligersorganisatie de Regenboog Groep neemt je mee op een tour langs drie locaties in het Westerpark, om te laten zien hoe zij de stad socialer maken: Westerpark Sport, Buurtboerderij Ons Genoegen en Villa Buitenlust. En zelf nieuwe vrienden maken kan op de Social Summer Market in de Hoftuin aan de Nieuwe Herengracht, waar sociaal-maatschappelijke organisaties zich presenteren en van alles te doen, beluisteren, eten en drinken is.

In het AMC wordt ’s middags in een urban conference aandacht besteed aan het bestrijden van eenzaamheid – een belangrijk issue in een stad waar bijna 300 duizend mensen zich niet verbonden voelen. En ’s avonds gaat het in Pakhuis de Zwijger over oplossingen voor stedelijke eenzaamheid in ‘Design Solutions to Urban Loneliness’ (in het Engels). Een zeer divers gezelschap bespreekt hoe architectuur op alle niveaus de ontmoeting tussen mensen kan stimuleren.

Burgers kunnen ook meepraten tijdens Ondersteun eigen initiatief in De School, waar woningcorporaties bijeenkomen om te bespreken hoe zij bewoners kunnen ondersteunen met ideeën die de onderlinge samenhang in buurten bevorderen.

Mensen ontmoeten gaat natuurlijk het best door erop uit te gaan, bijvoorbeeld naar een van de vele tentoonstellingen tijdens WeMakeThe.City. Hieronder een lijstje van alle exposities die donderdag te zien zijn.

Buurtbanden Noord, in A-Lab in Amsterdam Noord
Bicycle Architecture Biennale in de fietsenstalling van Gustav Mahlerplein
De Mooiste Stad (expositie van Eberhard van der Laan), Amsterdam Museum in het centrum
Smart and Mobility Expo op het Gustav Mahlerplein aan de Zuidas
Foto-expositie OurGrid in het Lloyd Hotel in Amsterdam Oost
Tentoonstelling Marineterrein op het Marineterrein in Amsterdam Centrum
Wasteland op Overhoeks in Amsterdam Noord
Kemphanen in de Werkplaats Operatie Bos en Lommerplein
Tentoonstelling Publieke Werken in Het Schip in Amsterdam West
Noord, Staat van de Straat in Nieuw Dakota in Amsterdam Noord
Fototentoonstelling van Zo!ZijnWij in GLLRY ZOH in Amsterdam Zuidoost
Geluid als Stadmaker en Modellenbureau ARCAM in ARCAM in Amsterdam Centrum
The Glamour of Frank Govers in Kyas Art Salon in Amsterdam Centrum

Kijk op WeMakeThe.City voor het volledige overzicht op donderdag.