Christina Suomi

Conferentie

Christina Suomi is een ervaren architect en een leider op het gebied van strategische en ruimtelijke planning. Ze werkt als architect voor de gemeente Helsinki, als hoofd van de divisie stedelijke omgeving, afdeling ruimtelijke planning. Ze focust op het bereiken van de strategische, klimaatneutrale doelen voor Helsinki in 2035, door middel van ruimtelijk management en grondgebruik.

Ze ontwikkelt sterke en eenvoudig te begrijpen visies voor een structuur van de compacte stad en is voortdurend bezig manieren te vinden om tot een ideale noordelijke stad van wereldklasse te komen – een inclusieve stad met gelijkheid, welvaart en met openbaar vervoer van hoge kwaliteit. Ze is ook groot voorstander van burgerparticipatie en gelooft in de stad als de accelerator van verandering. 

Suomi spreekt tijdens de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.