Esther Agricola

Esther Agricola is directeur Ruimte en Duurzaamheid voor de gemeente Amsterdam. Daarvoor was ze hoofd van het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA). Ook leidde ze zes jaar het kenniscentrum stedelijke vernieuwing KEI in Rotterdam. KEI is een landelijke organisatie die zich bezig houdt met de aanpak van herstructureringswijken. Ze is lid van verschillende commissies en besturen die zich bezighouden met het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en ontwerp.

Ze spreekt op de conferentie Up Close & Liveable op vrijdag 22 juni.