Farid Tabarki

Farid Tabarki is founding director van Studio Zeitgeist en veelgevraagd spreker, dagvoorzitter en gespreksleider. Hij doet sinds 2000 onderzoek naar de (Europese) tijdgeest. Recentelijk publiceerde Studio Zeitgeist de whitepaper ‘The Transformation Playground, Reinventing Business Principles’, met de belangrijkste organiserende principes van de 21ste eeuw, waarmee organisaties rekening dienen te houden. Sinds dit jaar zijn daar de concepten ‘liquid leadership’ en de ‘individual transformation playground’ aan toegevoegd. Met liquid leaderschip benadert de Studio leiderschap als een capaciteit binnen teams, waarbij mensen verschillende rollen aannemen en elkaar aanvullen. Bij de ‘individual transformation playground’ onderzoekt de Studio de effecten van de vloeibare samenleving op het individu.

Farid heeft een wekelijkse column in Het Financieele Dagblad en publiceerde. in 2016 het boek ‘Het Einde van het Midden – Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek’. Hij presenteerde de tv-programma’s ‘MTV Coolpolitics’ en ‘Durf te denken: Van Socrates tot Sartre’. Volgens de Volkskrant is Farid een van de tweehonderd meest invloedrijke Nederlanders en hij is bovendien één van de jongste op de lijst. Hij is lid van de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds en lid van het curatorium van De Baak. Ook was hij lid van Platform Onderwijs2032 dat op verzoek van het kabinet een advies over de toekomst van het funderend onderwijs heeft uitgebracht. Farid is ten slotte van plan alle landen in de wereld te bezoeken. Hij heeft er inmiddels 150 bezocht, dus met nog 48 te gaan is hij al op meer dan drie kwart.

Farid Tabarki modereert de dagconferentie Next Generation Cities op donderdag 21 juni in Q-Factory, Amsterdam.