Beeld Merlijn Michon

Klimaatadaptatie: Hoe bereiden we de stad en regio voor op extreem weer?

Conferentie

Heftige regenbuien, hagel, hitte, droogte en storm. Het weer wordt steeds extremer. De zeespiegel stijgt en daarmee neemt de kans op overstromingen toe. Door het gebruik van meer beton, harde oppervlakken en minder grond, gras en open water maken we de gevolgen bij extreem weer steeds groter. Hoe zorgen we er voor dat er zo min mogelijk maatschappelijke ontwrichting en schade plaatsvindt bij extreme weeromstandigheden? Tijdens WeMakeTheCity gaan we aan de slag met de vraag: Hoe bereiden we de stad en regio voor op extreem weer? Oftewel hoe worden we klimaatadaptief?

De start is het in kaart brengen van de risico’s en verantwoordelijkheden, creëren van bewustzijn en het delen van kennis. De uitgesproken ambitie van Waternet om haar werkgebied in 2050 klimaat adaptief te maken kan Waternet niet alleen. Samenwerking met gemeenten, inwoners, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, kennisinstellingen, Stadmakers en bedrijven is noodzakelijk om een veilige en leefbare regio te behouden.

We beginnen hier niet mee tijdens WeMakeTheCity. Waternet en haar programma Rainproof hebben al een sterke basis neergezet. In opmaat naar het festival in juni breiden we dit uit met werksessies, inspiratie diners en programma’s. Iedereen wordt uitgedaagd na te denken over wat ze zelf kunnen gaan doen en initiatief te nemen.

Op donderdag 21 juni organiseren we het programma Klimaatadapatie en gaan we op expeditie langs inspirerende voorbeelden. Het thema komt terug op de vrijdag in verschillende gebieden en in het weekend staat er een klimaatadaptatie route gepland voor het publiek.

Mocht je meer informatie willen en of aan willen haken bij één van de programma’s die we organiseren neem dan contact op met programmamaker Quirine Winkler via [email protected].