Beeld Lollyman

Co-creating the City

Conferentie

Hoe werkt co-creatie in de stedelijke praktijk? Met welke innovatieve mechanismen experimenteren Europese steden om co-creatie te bevorderen?

Het idee van co-creatie als een middel om ingewikkelde stedelijke uitdagingen aan te pakken, is een blijvertje. Steeds meer wordt erkend dat een collaboratieve benadering van stad maken – waarbij kennisinstituten, bedrijven, start-ups, het midden- en kleinbedrijf, welzijnsorganisaties, sociale innovatoren en de overheid gelijkwaardig zijn – sociale innovatie bevordert en daarmee een succesvollere, duurzamere en inclusievere stad. Het organiseren van een dergelijke horizontale structuur, waarin deze stakeholders echt samen kunnen werken, is een van de belangrijkste taken waar steden voor staan. Hoe werkt co-creatie in de stedelijke praktijk? Met welke innovatieve mechanismen experimenteren Europese steden om co-creatie te bevorderen? En hoe kunnen deze experimenten uiteindelijk in bestuursmodellen worden gevat? We gaan de dialoog aan met mensen uit de praktijk en vertegenwoordigers van de stad om ervaringen uit te wisselen, met verschillende aanpakken, van co-creatie tot participerend bestuur en besluitvorming. We delen best practices en processen, discussiëren over de benodigde voorwaarden, met als doel oplossingen te ontdekken en onderzoeken voor de obstakels op weg naar co-creatie van onze huidige steden.