Beeld Annelies Verhelst

LOLA: LeegstandOplossers Amsterdam houden open huis

Open huis

Wij zijn LOLA – LeegstandOplossers Amsterdam – en stellen leegstaand vastgoed beschikbaar voor maatschappelijk initiatief. LOLA biedt daarmee een alternatief voor commerciële leegstand-beheerders. Door leegstaande panden laagdrempelig beschikbaar te stellen aan maatschappelijke, artistieke en culturele initiatieven lossen we niet alleen de kortetermijnproblemen van de eigenaar op, maar bieden we buurtinitiatief, start-ups en nieuw talent de kans
zich te ontwikkelingen en daarnaast iets terug te geven aan de omgeving.

Uitgangspunt van LOLA is dat panden snel en laagdrempelig beschikbaar komen om ingewikkelde procedures te vermijden en spontane initiatieven de ruimte te geven. Een project komt pas tot bloei in de praktijk, in interactie met de gebruikers en de omgeving.

Lola Luid #3 is één van de vele panden die LOLA beheert. Eerst gevestigd op de Schipluidenlaan, toen naar de Piet Mondriaanstraat en sinds kort zit Lola Luid op de Derkinderenstraat in Nieuw-West. LOLA beheerde al eerder de Bijlmer Bajes onder de naam Lola Lik. Ook in Amstelveen en Osdorp beheren we een pand onder respectievelijk de namen Lola Kroon en Lola Posse. Kortom, wij zijn zichtbaar in de stad en blijven bezig de stad op een andere manier invulling te geven.

Op 23 juni houden wij open huis; het restaurant met groot terras is open, de kunstenaars houden open atelier, er worden workshops gegeven, er worden exposities gehouden, de gymzaal is open voor sport- en spel en er is de hele dag muziek van onze muzikanten.