Beeld Meer dorp in je stad

Maak je Dorp in de Stad

Conferentie

Kom 21 juni naar deze inspiratiedag en krijg inzicht in de grootstedelijke Stadsdorp-benadering. Initiatieven waarin bewoners samen de buurt maken. Zelf-organiserend rond sociale uitdagingen zoals nabuurschap, welzijn, woonzorg-innovaties. In de ochtend vooral kennisoverdracht, in de middag actief ervaringen delen rond thema’s als thuis blijven wonen, zorg, welzijn, eigen regie en de Helpdesk voor Stadsdorpen.

Voor wie? 
Bewoners uit grote steden die een Stadsdorp willen opzetten en onderhouden. Maatschappelijke ondernemers, zorgaanbieders, wooncorporaties, lokale overheden en iedereen die zich hierin wil verdiepen.

Door wie?
Grootstedelijke Stadsdorpen, Spin-off initiatieven en Helpdesk NL Zorgtvoorelkaar.