Marjan Minnesma

Conferentie

Marjan Minnesma is directeur en oprichter van de stichting Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid waarmee Minnesma Nederland voor 2030 energieneutraal wil maken. Volgens haar is de duurzame transitie binnen handbereik en ze doet er alles aan om die te versnellen. Zo voerde ze in 2015 een succesvol proces tegen de Nederlandse staat voor een actiever klimaat- en energiebeleid.

Urgenda werkt met koplopers aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, voornamelijk in steden waar de meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt. In de bestaande bouw kunnen de meeste huizen zelf duurzaam energie opwekken. Ook zorginstellingen, universiteiten, fabrieken en kantoren kunnen grote stappen zetten naar energieneutraal functioneren. Urgenda helpt met concrete ideeën, acties, netwerk en bruikbare innovaties.

Minnesma studeerde bedrijfskunde, rechten en filosofie en werkte bij NOVEM, Greenpeace, de Vrije Universiteit Amsterdam en Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Rotterdamse Erasmus Universiteit en werd meerdere malen door Trouw verkozen tot invloedrijkste duurzame Nederlander.

Minnesma is spreker tijdens de openingsavond op 20 juni en tijdens de conferentie over de energietransitie op donderdag 21 juni.