Beeld

De Amsterdam Economic Board heeft het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam als doel en draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door innovatie te stimuleren en samenwerking te versterken tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Amsterdam economic board

De Amsterdam Economic Board heeft het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam als doel en draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door innovatie te stimuleren en samenwerking te versterken tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.