Normaal Amsterdams Klimaat

Urban Conference

Hoe bereiden we samen stad en regio voor op extreem weer?

We krijgen in de Metropool Regio Amsterdam te maken met extremer weer – heftige regenbuien, hagel, hitte, droogte en storm – én met de dreiging van overstromingen van rivier of zee. De schade en maatschappelijke gevolgen zijn groot: ondergelopen souterrains, woonkamers, stations, straten en landbouwgrond, en trams en auto’s die niet meer kunnen rijden. 

We moeten dus voorbereid zijn op en om kunnen gaan met dit extreme weer. Een uitdaging die niet door één partij, individu of organisatie opgepakt kan worden. Het raakt iedereen in de regio; van vastgoedeigenaren, investeerders en projectontwikkelaars tot bedrijven, overheden, agrariërs en bewoners. Iedereen moet iets doen. Met de manier waarop we nu de stad bouwen, onze landbouwgrond inrichten en te vaak nog in de eigen sector werken, is de regio niet meer toekomstbestendig. We redden het niet alleen meer met technologische oplossingen en fysieke aanpassingen. We moeten met elkaar op zoek naar een fundamenteel andere aanpak: een nieuw Samenwerkingsklimaat. Met het programma Normaal Amsterdams Klimaat stellen we tijdens WeMakeThe.City de uitdagingen voor een klimaatadaptieve regio centraal. 

Het Normaal Amsterdam Klimaat (NAK), geïnspireerd op het Normaal Amsterdams Peil (NAP), legt een basis voor wat straks het nieuwe normaal is (extreme weersomstandigheden en de fysieke aanpassingen) en wat wij normaal vinden (de aanpak en de samenwerking). Het NAP is de hoogtestandaard voor alles wat we in Nederland bouwen of aanleggen. Het Normaal Amsterdams Klimaat gaat een stap verder en biedt de standaard voor een nieuw samenwerkingsklimaat. Zo kunnen we klimaatverandering gebruiken om te komen tot een leefbare, veerkrachtige en economisch sterke regio. 

Met o.a. Gerhard van den Top (Dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Cora-Yfke Sikkema (Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer & onderhoud Haarlem), Heleen Herbert (CCO Heijmans), Matthijs Bouw (One Architecture), Daniel Goedbloed (Amsterdam Rainproof), Martijn van Gelderen (Manager Milieu en Omgevingskwaliteit bij BPD), Renze van Houten (Managing director bij Waternet), Joost Vos (Architect en partner bij Benthem Crouwel Architects) 

Ochtendprogramma 

09.00 - 09.30
Inloop (hoofdkantoor Waternet) 

09.30 - 11.00 uur 
Verkenning van het nieuwe normaal

* het nieuwe normale klimaat (de extreme weersomstandigheden) met o.a. Renze van Houten (Managing director Waternet)
* het nieuwe normaal om deze weersomstandigheden fysiek te doorstaan (klimaatbestendig ontwikkelen en transformeren van vastgoed, landbouwgrond en infrastructuur) met o.a. Cora-Yfke Sikkema (wethouder duurzaamheid gemeente Haarlem), Heleen Herbert (CCO Heijmans), Martijn van Gelderen (Manager milieu en omgevingskwaliteit bij BPD), Joost Vos (Benthem & Crouwel) en Olaf Rutten (Director Real Estate bij ABN AMRO)
* het nieuwe normaal in aanpak (werken aan een nieuw samenwerkingsklimaat) met o.a. Matthijs Bouw (One Architecture) en Daniël Goedbloed (Amsterdam Rainproof).

11.00 - 12.00 uur 
Werken aan het nieuwe normaal met projectontwikkelaars, gemeentes, woningcorporaties, financierders, kennisinstellingen, aannemers en bedrijven uit de groensector. Op het gebied van klimaatadaptatie en renovatie van bestaand vastgoed, Klimaatadaptatie binnen nieuwbouw en gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie binnen vitaal en kwetsbaar. 

12.00 - 12.30 uur terugkoppeling met o.a. Gerhard van den Top (Dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
 
12.30 - 13.30 
Lunch + verplaatsen naar middag sessies 

Middagprogramma
13.30 -16.00 
Verdiepende klimaatadaptatieroutes en gecombineerde routes met het programma Change the System over circulair bouwen. 

 1. Klimaatadaptatie en andere transitiekansen in Havenstad 
 2. Expeditie klimaatadaptatie ommeland en bodemdaling 
 3. Groenedakenroute 
 4. Bajeskwartier-tour (herontwikkeling) 
 5. Zuidas-route (nieuwbouw) 

16.00 - 16.30 
Verplaatsen naar Circl (Zuidas) 

16.30 - 17.30
Terugblik op de dag en afsluitende borrel bij Circl paviljoen 

Extra informatie over middagsessies

 #1 Klimaatadaptatie en andere transitiekansen in Havenstad 
 Waar liggen de kansen in het koppelen van de uitdagingen als klimaatadaptatie, schoon water, duurzame energie en afvalstromen? De ambitie om de huidige Westelijke Havengebieden te transformeren tot een levendige, dynamische én duurzame stad van de toekomst stelt alle betrokken actoren voor grote uitdagingen. Dit kunnen de verantwoordelijke partijen als de gemeente, woningcorporaties en beheerders van infrastructuur niet alleen. Technisch is het mogelijk, maar om het te realiseren moeten wel bestaande routines doorbroken worden. Samen met vertegenwoordigers van Waternet, Alliander en de gemeente is er via het programma Kennisactiewater verkend wat er mogelijk is. De eerste ontwikkelde ideeën worden gepresenteerd, om daarna samen met alle aanwezigen een volgende stap te zetten. 

#2 Expeditie klimaatadaptatie ommeland en bodemdaling
Extreme neerslag en piekbuien in zowel de stad als in de buitengebieden zorgen voor overlast en schade. Langdurige droogte kan daarbij leiden tot versnelde bodemdaling wat problemen oplevert voor de bedrijven in de polders en funderingsproblematiek in de steden. Langere droge perioden veroorzaken ook watertekort waardoor bijvoorbeeld verzilting van de landbouwgronden en natuurgebieden kan optreden. Laat je meenemen in de klimaatadaptieve maatregelen voor de polders.

 #3 Groenedakentour 
Groene daken vangen regenwater tijdelijk op zodat het riool minder wordt belast tijdens heftige regenbuien. In de zomer kan het dak voor verkoeling zorgen en met een goede combinatie van water en planten draagt het ook bij aan de biodiversiteit. Wat zijn de mogelijkheden en is dit ook mogelijk op jouw vastgoed? Tijdens deze middagsessie neemt Amsterdam Rainproof je mee op pad langs de (polder)daken van Amsterdam. Laat je inspireren en ontdek de mogelijkheden. Met een bezoek aan onder andere Circl en Smart Roof 2.0. 

 #4 Bajeskwartier-tour 
De torens van de Bijlmerbajes zijn al tientallen jaren een landmark in de periferie van Amsterdam. Met de stedelijke uitbreiding van de stad naar het noorden, zuiden, oosten en westen is het gevangeniscomplex geleidelijk een geografisch centrum geworden van de nieuwe stadsontwikkeling in Amsterdam. Een nieuw masterplan, ontwikkeld door OMA, transformeert het gebied tot een levendige stedelijke en culturele ruimte. Een grotendeels autovrije en groene omgeving, met tuinen en recreatiegebieden, woningen en publieke ruimtes. Het doel: 100% energieneutrale gebouwen en hergebruik van 98% van de bestaande materialen. Hoe pakken de architecten, financierders en ontwikkelaars dit vooruitstrevende project samen aan? 

 #5 Zuidas-tour 
Amsterdam groeit als kool, met de Zuidas voorop. Met veel nieuwe kantoren en woningen, zowel aan de oost- als de westzijde. Volop kansen voor circulair en klimaatadaptief bouwen. Maar hoe neem je circulair bouwen en klimaatadaptatie mee in nieuwe bestemmingsplannen en het ontwerp van nieuwe gebouwen? Tijdens deze route gaan we langs inspirerende projecten, horen we de nieuwe plannen en gaan we op zoek naar de uitdagingen op het gebied van het circulair en klimaatadaptief maken van nieuwbouw.

TICKETINFO 
Regulier: 20 euro 
Student/CJP: 10 euro 
Stadspas: 5 euro 

Vegetarische lunch: €4,50

Deze prijzen zijn exclusief servicekosten.

donderdag 21 juni

09:30 - 17:00

Hoofdkantoor Waternet (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam Zuid)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie

Joost Vos
Renze van Houten
Olaf Rutten
Heleen Herbert
Daniel Goedbloed
Martijn van Gelderen
Matthijs Bouw
Cora-Yfke Sikkema
Gerhard van den Top