Opening Night: Setting the Urban Agenda of Tomorrow

Urban Conference

Tijdens het openingsprogramma beantwoorden Kate Raworth, Toni Griffin, Francesca Bria, Gabriella Gómez-Mont, Aisha Bin Bishr en anderen de centrale vragen van het eerste WeMakeThe.City festival: In wat voor een stad willen wij leven over vijf, tien, vijftien jaar? en: Hoe maken we samen de stad van de toekomst; inclusief, duurzaam, betaalbaar, veilig en welvarend? 

Overal in de wereld wordt in steden en stadsregio’s de toenemende druk op de fysieke ruimte en het leefklimaat waargenomen. Meer en meer zijn steden de economische motor van landen en het grootste deel van de wereldbevolking leeft er. Grote steden zijn overwegend succesvol, maar zijn ook de plek waar de sociale problemen en ongemakken zich opstapelen.

Metropoolregio Amsterdam doet het momenteel goed, maar ook in onze stad schuurt het. Een oververhitte woningmarkt, irritatie over het toenemende toerisme, afnemende bereikbaarheid en mobiliteit, een enorme verduurzamingsoperatie voor de boeg om de gestelde klimaatdoelen te halen, een welzijn-, zorg- en onderwijssector die hapert en een serieus toenemende tweedeling in de stad. En met de voortschrijdende digitalisering staat er druk op dataprivacy, arbeidszekerheid en vertrouwen in markt en overheid. Wat voor een keuzes moeten er worden gemaakt om te komen tot een voor de toekomst leefbare, veilige en goed bereikbare stadsregio met werk en woonruimte voor iedereen?

Eén ontwikkeling manifesteert zich door alles heen, namelijk een sterk toenemende complexiteit. Alles hangt met alles samen en geen enkel vraagstuk is in deze tijd nog door één enkele partij op te lossen. Ook de overheid en de markt kunnen de problemen niet meer alleen aan. De grote stedelijke en maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe coalities en alternatieve vormen van samenwerking, waarbij de burgers nadrukkelijke betrokken zijn. Hoe kunnen we samen tot duurzame veranderingen komen, waarmee we het klimaat sparen en komen tot een eerlijker samenleving?

Voorafgaand aan het programma is er van 18:00 tot 19:00 uur gelegenheid deel te nemen aan een diner. U dient hier apart een ticket voor aan te schaffen. 

TICKETINFO 
Regulier: 20,-
Studenten: 10,-
CJP: 5,-

Wednesday 20 June

19:00 - 21:15

Theater Amsterdam: Danzigerkade 5, Amsterdam Westpoort

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie

Francesca Bria
Marleen Stikker
Eva Gladek
Toni L. Griffin
Marjan Minnesma
Kate Raworth
Orville Breeveld
Aisha Bin Bishr
Nicole Maarsen
Arna Mackic
Gabriella Gómez-Mont
Flor Avelino