Gebiedsmeetup #7: ArenAPoort

Urban Expedition

Hoe creëer je een urban centrum waar wonen, leisure, winkelen, werken en ontmoeten samensmelten?

Dit programma is gratis en kan zonder festivalpas worden bezocht. Meld je aan via de ‘Bestel tickets’ knop op deze pagina.  

In 2030 is ArenAPoort een aantrekkelijk, hoogstedelijk en gastvrij verblijfsgebied, een kloppend hart van Amsterdam Zuidoost. Een ‘urban’ centrum in Amsterdam met een unieke mix van wonen, leisure, winkelen, werken en ontmoeten. Onder andere in het Urban Interactive District (UID) worden de functies gecombineerd in vier te ontwikkelen bouwblokken.

Maar, veel projecten maken nog geen ArenAPoort. Tussen de afzonderlijke projecten blijkt onvoldoende afstemming en gemeenschappelijke visie over hoe de ArenAPoort zich als totaal wenst te ontwikkelen en welke afspraken hierover gemaakt moeten worden. Een gezamenlijke visie op de transformatie en vernieuwing van de ArenAPoort start bij een gezamenlijk beeld van de ambities. Hoe brengen we grote stakeholders als Amsterdam ArenA en ontwikkelaars samen met de bewoners van de Bijlmer? Vinden de bewoners van de Bijlmer het wenselijk om nieuwe inwoners naar hun buurt te halen?

De 'Life Line' 

De Life Line is een belangrijke manifestatie van het ‘urban’ karakter van ArenAPoort, door middel van programmering, ruimtelijke inrichting en continue verblijfskwaliteit. Een belangrijk aspect van het exploitatieconcept voor de Life Line is de wijze waarop rekening wordt gehouden met de (toekomstige) bewoners, werknemers en andere functies binnen ArenAPoort. Wat is het ritme van de Life Line en op welke wijze kunnen de verschillende gebruikers van ArenAPoort hier gebruik van maken en/ of rekening mee houden? Het project moet leiden tot een breed gedragen exploitatieconcept voor de Life Line op verschillende niveaus. Enerzijds gaat het om het bepalen van de inhoudelijke/conceptuele content (events, pop-ups, screens etc.) en hoe dit zich ruimtelijk vertaald. Anderzijds zijn een passende business case (hoe financieren we het?) en een organisatorisch model (wie is de drijvende kracht in de uitvoering?) van doorslaggevend belang om de Life Line mogelijk te maken.

Tijdens dit programma wandelen we onder leiding van Oedsen Boersma (SITE-ud) langs de locaties waar we bij elke stop ingaan op het project, initiatief en/of ontwikkelingen. 

PROGRAMMA 

13:15 Verzamelen Kenniscentrum (Bijlmerplein 147)

In een leegstaand winkelpand wordt een nieuwe manier van samenwerken opgezet tussen de gemeente, ondernemers, organisaties, buurt initiatieven en bewoners om zo te werken aan inclusieve gebiedsontwikkeling. Nog voor de officiële opening mogen wij een kleine aftrap doen van dit geweldige initiatief en krijgen een korte introductie van Iris van der Horst (Gemeente Amsterdam) over hoe dit zich moet manifesteren.

13:30 Ambitiedocument en Life Line met Oedsen Boersma (SITE-ud)

Presentatie Life Line als verbinder tussen publiek en private ruimte. 

14:00 Vernieuwing winkelcentrum Amsterdamse Poort met Bas Buvelot (CBRE-GI)

Winkelcentrum De Amsterdamse Poort is 30 jaar geleden neergezet als één van de stadsdeelcentra van Amsterdam. Het winkelcentrum is gedateerd, kampt met leegstand en sluit niet meer aan op de behoeften van de huidige en toekomstige consument.

14:30 Urban Interactive District met Erik Go (OMC)

Met UID wordt het uitgaansgebied rondom de ArenA Boulevard verder uitgebreid en wordt er levendigheid en dynamiek aan het gebied toegevoegd.

15:00 Transformatie ING Hoofdkantoor 'Het Zandkasteel' met Caroline Beelen (G&S Vastgoed)

Met de transformatie van het huidige ING hoofdkantoor beter bekend als 'Het Zandkasteel' wordt er een grote impuls aan de leefbaarheid in Amsterdam Zuidoost gegeven. Het kantoorgebouw bestaat uit totaal 10 torens, 7 hiervan zullen getransformeerd worden naar ongeveer 340 appartementen met commerciële voorzieningen en maatschappelijke functies. 

15:30 Cities and Visitors: Moving Amsterdam Zuidoost met Núria Arbonés Aran

Onderzoeksgroep “Cities and Visitors: Moving Amsterdam Zuidoost”, geleidt door Dr Núria Arbonés Aran, heeft als doel Amsterdam Zuidoost op de kaart te zetten. Na meer dan twee jaar vanuit het gebied gewerkt te hebben en vier jaar aan onderzoek, heeft het onderzoek laten zien dat de meeste mensen die in Zuidoost een bezoek brachten, werkten en studeren geen idee hadden waar ze waren. Dit heeft het team geleidt naar het idee om een digitale fysieke kaart van Zuidoost te ontwikkelen om de verschillende hoogtepunten van het gebied bekend en zichtbaar te maken voor bezoeker.

Het team is gevestigd in de Zuid Serre van de HvA Fraijlemaborg met het doel om bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de wijk als aantrekkelijkere plek voor bewoners en bezoekers, en dit op een positieve, voordelige manier te doen door reeds bestaande unieke identiteiten te benadrukken, in tegenstelling tot een top-down product van een masterplan.

16:00 Afsluitend gesprek met Borrel

Deelname aan de Gebiedsmeetups is gratis en kan zonder festivalpas worden bezocht. Meld je aan via de ‘Bestel tickets’ knop op deze pagina. Hieraan vooraf vindt in de ochtend de conferentie Making Places plaats in Pakhuis de Zwijger, welke ingaat op innovatieve gebiedsontwikkeling. 

Friday 22 June

13:30 - 17:00

Kenniscentrum ArenAPoort (Bijlmerplein 147, Amsterdam Zuidoost)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie

Núria Arbonés Aran
Iris van der Horst
Erik Go
Oedsen Boersma
Bas Buvelot
Caroline Beelen