Gebiedsmeetup #15: De Mobiele Masterclass

Urban Expedition

HvA Urban Management actie-onderzoek in de Ontwikkelbuurten

Dit programma is gratis en kan zonder festivalpas worden bezocht. Meld je aan via de ‘Bestel tickets’ knop op deze pagina.  

Grootschalige ruimtelijke transities bepalen voor decennia de koers van buurt en stad. Daarmee biedt iedere individuele gebiedsontwikkeling ook de kans om actief vorm te geven aan de toekomst van onze stad. Maar hoe doe je dat in de Ontwikkelbuurten? Hoe verbinden we hier de lokale, sociale en ecologische opgaven met de gebiedsontwikkeling?

Op deze vragen proberen we met onze Mobiele Masterclass rondom twee casussen in de H-Buurt in Zuidoost en de Van Deysselbuurt in Nieuw-West concrete antwoorden te vinden. Het perspectief van de bestaande bewoners staat daarbij centraal en vormt het vertrekpunt.

De deelnemers werken aan de hand van de Stanford Design Thinking methode. Deze methode geeft inzicht in het proces van inclusieve gebiedsontwikkeling. Zo worden de kansen die deze tool biedt om concrete oplossingen te ontwikkelen, te testen en te verbeteren verkend om een integrale aanpak daadwerkelijk te realiseren. Ook de voordelen van ontwerpende vormen van participatie komt aan bod om de onderliggende behoeften van bewoners (needfinding) doeltreffend mee te nemen bij planvorming. De HvA bouwt voort op de door de deelnemers aangedragen rijke reeks oplossingsrichtingen en daarmee wordt het actieonderzoek in de Ontwikkelbuurten verrijkt. Een (foto)verslag van het proces en uitkomsten van de middag zal na afloop naar de deelnemers verstuurd worden.

PROGRAMMA
13.30 uur Start expeditie vanuit Pakhuis de Zwijger naar ZO
14.15 uur Workshop verbinding H-Buurt - Amstel III  

15.15 uur Busrit naar NW 

16.00 uur Excursie verbinding B. Röellstraat & Van Deysselbuurt         
16.30 uur Plenair delen van reflecties en lessons learned 

17.00 uur Afsluitende borrel op Plein 40-45
18.00 uur Vertrek bus terug naar Pakhuis de Zwijger

Deelname aan de Gebiedsmeetups is gratis en kan zonder festivalpas worden bezocht. Meld je aan via de ‘Bestel tickets’ knop op deze pagina. Hieraan vooraf vindt in de ochtend de conferentie Making Places plaats in Pakhuis de Zwijger, welke ingaat op innovatieve gebiedsontwikkeling.
 

vrijdag 22 juni

13:30 - 17:00

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC, Amsterdam

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie

Gideon Spanjar
Karin de Nijs
Ivan Nio
Anneke Treffers
Harko van den Hende
Frank Suurenbroek