Ondersteun eigen initiatief

Urban Conference

Hoe kunnen corporaties bijdragen aan bewonersinitiatieven?

Actieve huurders en medewerkers van woningcorporaties komen bijeen om te bespreken hoe corporaties activiteiten van bewoners voor hun wooncomplex en buurt kunnen ondersteunen. Thema van deze bijeenkomst, die speciaal in het kader van WeMakeThe.City een open inschrijving kent, is hoe corporaties kunnen bijdragen aan bewonersinitiatieven die tot doel hebben de onderlinge ontmoeting met medebewoners in het wooncomplex, straat of buurt te bevorderen.

Lex Veldboer (lector Stedelijk Sociaal Werken, Hogeschool van Amsterdam) presenteert de resultaten van eigen onderzoek naar succesfactoren en valkuilen van bewonersprojecten in de stad. Betrokken Amsterdammers met praktijkervaringen en concrete ideeën zijn van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie kun je terecht op de site van de AFWC.

Wil je hier bij zijn? Meld je dan aan via [email protected]

Thursday 21 June

14:30 - 17:00

De School (Dokter Jan van Breemenstraat 1, Amsterdam West)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie

Jeroen van der Veer
Egbert de Vries
Lex Veldboer