Feestelijke opening Publieke Kunstroute Noord

Urban Expedition

Rondleiding door Framer Framed - Pay Attention Please/Public Art Amsterdam

22 juni t/m 30 september 2018

Opening: 23 juni, 15:00

Op 22 juni 2018 opent Pay Attention Please!, de eerste editie van de kunstmanifestatie Public Art Amsterdam. Elf toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen, waaronder Framer Framed, bundelen de krachten en tonen in de zomer van 2018 de rijkdom van de publieke ruimte in Amsterdam. Framer Framed neemt met haar tentoonstelling Monuments to the Unsung als vertrekpunt de toenemende gentrificatie en snelle veranderingen van de stad, specifiek die van haar ‘eigen’ stadsdeel Amsterdam-Noord, en stelt de vraag: van wie is de stad eigenlijk, en wie bepaalt wat er mee gebeurt?

Framer Framed nodigde drie kunstenaars uit, Wafae Ahalouch, Suat Ögüt en Walid Siti, om een werk te maken in de publieke ruimte van Amsterdam-Noord. Elk vanuit hun eigen perspectief bevragen deze kunstenaars wie er wel en niet zichtbaarheid krijgen in de openbare ruimte. Specifiek richten zij zich op de manier waarop monumenten structurele machtsverhoudingen binnen de samenleving weerspiegelen. Zo bevragen ze waarom er vooral voor ‘grote mannen’ monumenten zijn opgericht en voegen daar verhalen aan toe van ondergerepresenteerde groepen.

Het werk The First Turk Immigrant or The Nameless Heroes of The Revolution van Suat Ögüt toont negen bronzen bustes van Turkse migranten. Ze vormen een ode aan migranten die Turkije moesten verlaten vanwege hun politieke idealen, en in landen als Nederland als zogenoemde ‘gastarbeider’ aan de slag gingen. Ook Amsterdam-Noord is sinds de jaren 60 een thuis voor veel Turkse (arbeids)migranten. Zij leverden een belangrijke bijdrage aan de industrie van het gebied, alsmede aan het karakter van de stad, maar worden nu naar de periferie gedreven om plaats te maken voor toeristen en rijke ontwikkelaars.Zowel Walid Siti als Wafae Ahalouch richten zich in hun werk op de positie van vrouwen in de publieke ruimte. Siti vraagt aandacht voor het feit dat het telkens mannen zijn die herdacht worden, terwijl vrouwen grotendeels onzichtbaar blijven, zowel in de publieke ruimte als in het publieke debat. Zijn Monument to the Unsung, een referentie naar de alom aanwezige ‘monuments for the unknown soldier’, is een eerbetoon aan vrouwen, specifiek Koerdische- en migrantenvrouwen. Het werk Silent Scream van Ahalouch richt zich tot vrouwenstemmen die niet gehoord worden, en de onmacht die dit met zich meebrengt. In een ander werk, Strike a Pose, onderzoekt de kunstenaar hoe het mogelijk is om ruimte en zichtbaarheid op te eisen, ook als je je niet in een machtspositie bevindt.

De reeks werken die Framer Framed toont voor Public Art Amsterdam eigenen ieder op eigen wijze ruimte toe voor groepen die minder vanzelfsprekend zichtbaarheid en zeggenschap krijgen in de stad. Met deze tijdelijke ‘monumenten’ als onderdeel van Pay Attention Please! opent Framer Framed de publieke ruimte voor een breder scala aan verhalen en perspectieven, om zo vragen op te roepen over wie er wel en niet gerepresenteerd wordt in de stad, en welke waarden hierbij centraal staan.

Opening en rondleidingOp zaterdag 23 juni om 15:00 worden de kunstwerken officieel ‘onthuld’ middels een wandeling en rondleiding langs de werken, in het bijzijn van de kunstenaars.Heb je een festivalpas? Kom dan gratis naar deze activiteit.

zaterdag 23 juni

15:00 - 17:00

BUITEN voor Framer Framed (IJpromenade 2, Amsterdam)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie