Curating the City

Urban Talk

Sunday Seminar - Pay Attention Please

Als aftrap van de tweejaarlijkse manifestatie Public Art Amsterdam spreken Joanna Warsza (Public Art Munich), Adeola Enigbokan (Universiteit van Amsterdam) e.a. over de kracht van kunst in de openbare ruimte. In de afgelopen decennia is het onderscheid tussen private en publieke ruimte in Amsterdam veranderd. Terwijl privaat bezit het publieke domein steeds meer overneemt, wordt de krimpende openbare ruimte gereduceerd tot groepsbeleving en mono-cultureel vermaak. Het gaat om ruimte die we met elkaar delen en die zowel ons collectieve als ons autonome, individuele bestaan definieert.Dit Sunday Seminar zal een kritische blik werpen op de ontwikkeling van de openbare ruimte van Amsterdam. Maar tegelijkertijd wil het ook met een aantal specialisten nieuwe mogelijkheden verkennen voor kunst in en voor het publieke domein. Centraal daarin staan de vragen hoe de publieke ruimte ingericht kan worden met kunst, en hoe daarbij ruimte behouden kan worden voor uiteenlopende groepen mensen in de stad. Kan kunst tegenwicht bieden aan deze tendensen? Kunnen kunstwerken een klimaat creëren waarin de openbare ruimte weer als gedeelde ruimte beleefd wordt? Of is hun lot te dienen als hoogwaardige decoratie, hun doel niet meer dan branding en gentrificatie?

Tijdens het seminar zullen verschillende sprekers een lezing houden, waarop een panel volgt met vertegenwoordigers van de verschillende partnerinstellingen van de manifestatie Public ArtAmsterdam 2018. Sprekers zijn o.a. Joanna Warsza (Public Art Munich), Adeola Enigbokan (Universiteit van Amsterdam), Annet Zondervan (CBK Zuidoost) en Jacqueline Grandjean (Oude Kerk, Amsterdam).

Samenwerking

Het seminar ‘Pay Attention Please! Curating the City’ wordt georganiseerd in het kader van de tweejaarlijkse manifestatie Public Art Amsterdam. Elf toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen bundelen hun krachten om in de zomer van 2018 de rijkdom van de publieke ruimte van Amsterdam te tonen tijdens de manifestatie ‘Pay Attention Please!’. Public Art Amsterdam is een initiatief van CBK Zuidoost, De Appel, Framer Framed, GET LOST- art route, Frankendael Foundation, LAPS / Gerrit Rietveld Academie, Stichting NDSM- werf, Oude Kerk Amsterdam, P/////akt, Stedelijk Museum en TAAK.

Deze activiteit is gratis toegankelijk. Zie de website voor meer informatie.

Sunday 24 June

14:00 - 17:30

Stedelijk Museum (Museumplein 10, Amsterdam Zuid)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie