Ruimte gezocht voor Werk

Urban Special

Ruimte gezocht voor de toekomst van werk

Ruimte gezocht voor de toekomst van werk? Presentatieresultaten uit het onderzoek ‘Mensenwerk’ van The Spontaneous City in samenwerking met ORAM Ondernemend Amsterdam. Met uitzicht over de Metropoolregio Amsterdam.

MensenWerk
Hoe geven we ‘ruimte’ aan de toekomst van werk?

De transitie van werk is nadrukkelijk ook een ruimtelijke opgave. Toch ontbreekt het nog aan kennis over de ruimtelijke en strategische implicaties van dit vraagstuk. Stedenbouwkundig bureau The Spontaneous City International heeft de afgelopen twee jaar een behoorlijk deel van deze kennis naar boven gebracht, met Metropoolregio Amsterdam als laboratorium. 

Vandaag presenteren zij in samenwerking met ORAM, de resultaten van het MensenWerk onderzoek. Daarna gaan publiek en experts verder in discussie over de vraag: hoe geven we ruimte aan de toekomst van werk? 

Wie is de ‘We’? Experts aan tafel gaan onder meer in op de vraag ‘Wie is de ‘We’ eigenlijk in We Make the City’. ORAM presenteert een nieuw participatiemodel met als doel ondernemers eerder in de besluitvorming in de Metropoolregio te betrekken. Wat heeft de ondernemer nodig om te kunnen participeren in de Metropoolregio. Het publiek wordt ruimschoots in de gelegenheid gesteld per onderwerp mee te discussiëren. 

Het programma vindt plaats op de 13de etage van het Havengebouw naast Amsterdam CS waarvandaan u een spectaculair uitzicht heeft op Amsterdam. 

Het onderzoek van The Spontaneous City is verwerkt in een prachtig boek dat u na afloop van de bijeenkomst gratis ontvangt. Bovendien ontvangt u van ORAM hun ‘Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam’, een visie van het bedrijfsleven op de toekomst van Amsterdam.

14.30 – 15.00 uur
Inloop met koffie, thee en een consumptie

15.00 – 15.05 uur
Introductie met het publiek door moderator Kamran Ullah. ‘We willen graag allemaal wonen in de Amsterdam Metropoolregio. Dat is geweldig, maar is er in de toekomst dan nog ruimte voor werk. Betekent meer woningen het einde van de maakindustrie binnen de stadsgrenzen en richten we ons nog alleen op dienstverlening?

15.05 – 15.30 uur
Presentatie onderzoek MensenWerk

De transitie van werk is nadrukkelijk ook een ruimtelijke opgave. Toch ontbreekt het nog aan kennis over de ruimtelijke en strategische implicaties van dit vraagstuk. Stedenbouwkundig bureau The Spontaneous City International heeft de afgelopen twee jaar een behoorlijk deel van deze kennis naar boven gebracht, met Metropoolregio Amsterdam als laboratorium. Tijdens de bijeenkomst presenteren zij de resultaten van het MensenWerk Onderzoek en gaan publiek en experts verder in discussie over de vraag: hoe geven we ruimte aan de toekomst van werk?

15.30 – 16.00 uur
Tafelgesprek en discussie met het publiek over het nieuwe onderzoek MensenWerk.
De volgende personen schuiven aan in deze discussie:

Bart Heinz (Gemeente Schiedam)
Khashayar Ghiabi (Bouwfonds Property Development)
Arnoud Beens (Gemeenste Zaanstad)
Coert van Zijl Langhout (Directeur Navingo)

16.00 – 16.10 uur
Jurriaan van den Eijkhof van ORAM presenteert een participatiemodel namen het bedrijfsleven om hen eerder in de besluitvorming van de stad in het proces te krijgen.

16.10 – 16.40 uur
Discussie aan tafel en met het publiek over ‘Wie is de ‘we’ in ‘We Make the City’? Hoe kunnen we structureel en op een innovatieve manier samenwerken en de (bij uitstek) regionale vraagstukken samen op lossen? We gaan debatteren over een nieuwe manier van participatie en over welke meerwaarde dit kan hebben voor het oplossen van ruimtelijk-economische vraagstukken. Met aan tafel onder andere:

Elisabeth Boersma (Projectontwikkelaar BPDI)
Hans van Wijk (Economische zaken Gemeente Amsterdam)
Jasper Beekmans (Stec Groep)

16.40 – 16.45 uur
Officiële lancering van het boek ‘MensenWerk’ door The Spontaneous City International.
Deze publicatie krijgen de aanwezigen na de bijeenkomst gratis mee naar huis.

16.45 – 17.30 uur
Vrijmibo. Gelegenheid om informeel met elkaar over de thema’s te spreken in de Havenzaal onder het genot van een hapje en een drankje.

Deelname aan dit programma is gratis, meld je aan via de 'Bestel Tickets' knop op deze pagina.

Friday 22 June

14:30 - 17:30

Havengebouw (13e etage, De Ruijterkade 7, Amsterdam)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie