Station Amsterdam Zuid Makes The Zuidas

Urban Expedition

De bouw van de wijk Zuidas is gestart eind jaren 90 van de vorige eeuw. Voorlopig gaat de ontwikkeling van Zuidas nog wel door. De komende jaren gaat er gewerkt worden aan de verbouwing van station Amsterdam Zuid. Het station groeit uit naar een belangrijk vervoersknooppunt waar dagelijks zo’n 250.000 reiziger per dag gebruik van gaan maken. Station Amsterdam Zuid is daardoor een voorziening die een belangrijke bijdrage levert aan het leven in Zuidas.

Station Zuid Makes The Zuidas start met een oriëntatie op het gebied bij de maquette van Zuidas en een korte presentatie van het schetsontwerp van het nieuwe station in het WTC aan het Zuidplein. Daarna gaan we naar buiten om de huidige situatie te bekijken. Wat speelt er, waar moet je rekening mee houden? Het gaat om uitwisseling van ideeën. We sluiten af op het dak van CIRCL met zicht op het huidige station. De perfecte plek om de inzichten die we gedurende dag hebben verzameld bij elkaar te brengen: That’s the way we make the city

Saturday 23 June

13:00 - 14:30

WTC, centrale hal (Strawinskylaan 59, Amsterdam)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie