Lang Leven in Plan Berlage

Urban Expedition

Een buurtwandeling en lezing over 'age-friendly'

Het stedenbouwkundig Plan Zuid van architect Berlage is 100 jaar oud. Het uitbreidingsplan voorzag in grote aantallen kwalitatief goede woningen, waaraan in de beginperiode van de 20ste eeuw grote behoefte was. Het is nog steeds een geliefde woonwijk, waar al meerdere generaties zijn opgegroeid, maar hoe ‘age-friendly’ is dit deel van de stad?Het aantal ouderen, die langer zelfstandig thuis blijven wonen, zal ook hier de komende jaren alleen maar toenemen. Een groot aantal van hen woont op de 1e, 2e of 3e verdieping, maar vaak zonder lift. Terwijl goede fysieke toegankelijkheid essentieel is om de verbinding te houden met de sociale omgeving. Wanneer je zelf of je bezoek steeds moeilijker gebruik kan maken van de trap, dreigt vereenzaming en sociaal isolement.

De gemeente probeert hier iets aan te doen door met gunstige regelingen en hulp van Wooncoaches het plaatsen van trapliften of verhuizen te stimuleren. Maar gezien de gespannen woningmarkt en de gehechtheid aan de eigen woning en buurt, is verhuizen voor veel ouderen lastig. Ook het plaatsen van een traplift is niet altijd mogelijk of wenselijk, zeker niet in deze monumentale buurt.

Plan Zuid is daarom een uitdagende proeftuin om te verkennen welke mogelijkheden er nog meer zijn om de toegankelijkheid van de bestaande woningvoorraad te verbeteren. Niet alleen vanwege de bijzondere architectuur die hier is te vinden, met verschillende soorten woningen (in grootte en eigendomsverhouding) en manieren van woning-ontsluiting, maar vooral vanwege de innovatieve ideeën van de bewoners zelf.

Tijdens het WeMakeThe.City festival presenteren Frederike Kuipers van >studiotransit en Guus Braam van Woonhulp de resultaten van het project ‘Lang Leven in Plan Berlage, één van de deelnemers van Amsterdammers, Maak je Stad! Het is een bundeling van verschillende oplossingsrichtingen om bestaande woningen beter toegankelijk te maken.Dit is uitgewerkt op drie schaalniveaus: het bouwblok, het trappenhuis en de trap.Het bezoekerscentrum de Dageraad is een uitstekende uitvalsbasis om tijdens een wandeling door de buurt de verschillende ideeën uit deze staalkaart in de praktijk te laten zien en te ervaren. Op zondag 24 juni vinden er twee plaats, dus ga mee en laat je inspireren en informeren!

De eerste lezing en rondwandeling is van 11:30 tot 13:00.
De tweede lezing en rondwandeling is van 14:30 tot 16:00.

Deze activiteit is gratis toegankelijk. Meld je aan via [email protected] o.v.v. rondwandeling Dageraad, met voorkeur van tijdstip: ochtend of middag.

Beeld: Lang Leven in Plan Berlage © Dingena Mol. Courtesy of Lang Leven in Plan Berlage.

zondag 24 juni

11:30 - 16:00

Bezoekerscentrum Dageraad (Burgemeester Tellegenstraat 128, Amsterdam Zuid)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie