Gebiedsmeetup #19: Centrum Amsterdam Noord (CAN)

Urban Expedition

De Groei van de Stad: Ontwikkeling van de zorgvoorzieningen in het CAN gebied

Dit programma is gratis en kan zonder festivalpas worden bezocht. Meld je aan via de ‘Bestel tickets’ knop op deze pagina.  

In het kader van het traject Groei van de Stad wordt in het Centrum Amsterdam Noord (CAN) gebied een nieuwe wijk gerealiseerd. Het gebied wordt levendiger en gevarieerder. Een fijne plek om te wonen, werken, sporten uit te gaan en te winkelen.
Alleen woningen maakt nog geen stad, wijk, of buurt. Voor de transformatie van het nieuwe stedelijke centrum in het CAN gebied ligt er naast de bouw van woningen dus ook een belangrijke opgave om voldoende zorg en welzijn voorzieningen te realiseren.

Tijdens het WMTC festival organiseert SIGRA, een grote overkoepelende organisatie van zorg en welzijn -instellingen, een Citygame Groei van de Stad. Dit doen ze in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Dit spel stelt de behoeften, wensen, voorkeuren van bewoners centraal als het gaat om de realisatie van zorg en welzijn voorzieningen in de nieuwe wijk.
Via dit interactieve fysieke spel spelen deelnemers in 4 tot 5 gemengde groepen om de beurt. Zo maken ze gezamenlijk de wijk waar ze willen wonen. In deze Game, als onderdeel van WeMakeThe.City, staan de zorg en welzijn voorzieningen in Elzenhagen Zuid en Stationsbuurt centraal.

De Citygame wordt uitgevoerd door Artie Ramsodit van CitySolutions.nl. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerp van spelmethodieken vanuit behoeften van bewoners, professionals en andere stakeholders De Citygame is een van deze spelmethodieken en is inmiddels meer dan honderd keer ingezet, met name in India door Fields of View. De Citygame is als methodiek uitgebreid getest in onder meer Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem. Inmiddels wordt de Citygame als methode benut door diverse organisaties in het sociale domein, zoals woningcorporaties (Eigen Haard en De Key) en de welzijnsorganisaties (Hvo Querido en Haarlem Effect) .

13:30 Introductie

Aankomst op de locatie in Noord. Exacte plaats zal volgen na inschrijving.
We starten met een korte introductie over het CAN gebied, wat is kenmerkend, opgave, aandachtspunten door de gebiedsmanager van het CAN gebied, Dave Coenders. Daarna volgt een inleiding in de methodiek van de game door Artie Ramsodit.


14:00 De Citygame

Inzet van de Citygame is om vanuit het perspectief van bewoners een beeld te krijgen wat de wensen, behoeften en voorkeuren zijn als het gaat om de zorg en welzijn voorzieningen in Emzenhagen Zuid en de Stationsbuurt. Citygame bestaat uit een briefing, vier speelrondes en een debriefing. Deelnemers doen mee aan het spel vanuit scripts over fictieve bewoners (personas).

RONDE 1

De personas in beeld
Wat doe je dagelijks, waar ga je heen……

RONDE 2

Behoeften verkennen: Wie zijn er voor je als je zorg en ondersteuning nodig hebt buitenshuis? Bij wie klop je aan voor de zorg en welzijn voorzieningen?Welke organisaties heb je nodig voor zorg, welzijn en maatschappelijke voorzieingen?

RONDE 3

Voorkeuren: Hoe kun je samen zorgen voor elkaar?
Hier gaat het over de mensen/relaties /zorgnetwerken.

RONDE 4

Wensen: Wat heb je samen nodig om een gezonde wijk met gezonde bewoners te realiseren?
Hier gaat het om het verbinden van de opbrengsten uit de vorige rondes.

16:00 Afsluiting

In de debriefing bespreken we de opbrengsten van het spelals het gaat om de wensen, behoeften en voorkeuren van bewoners t.a.v zorgvoorzieningen in nieuwe wijken zoals het Stationsgebied en Elzenhagen Zuid. SIGRA verwerkt de bevindingen in een advies aan de Gemeente Amsterdam.

17:00 Borrel

Deelname aan de Gebiedsmeetups is gratis en kan zonder festivalpas worden bezocht. Meld je aan via de ‘Bestel tickets’ knop op deze pagina. Hieraan vooraf vindt in de ochtend de conferentie Making Places plaats in Pakhuis de Zwijger, welke ingaat op innovatieve gebiedsontwikkeling.

vrijdag 22 juni

13:30 - 17:00

Sporthal Elzenhagen Zuid (J.W. Hisgenpad 1, Amsterdam Noord)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie