Fietssafari door de Westelijke polders van Amsterdam

Urban Expedition

Ontdek het groene stadslandbouw-, recreatie- én natuurgebied aan de westkant van Amsterdam op de fiets

Tuinen van West is het groene stadslandbouw-, recreatie- én natuurgebied aan de westkant van Amsterdam.De 4 polders zijn samen 700 hectare groot en hebben een lange en zeer uiteenlopende geschiedenis vanaf de vroege Middeleeuwen.Ontgonnen uit veenmoeras en vanaf het begin van de ontginning bedoeld voor voedselproductie.Eerst boekweit, later weidegrond voor koeien, graan, suikerbieten, aardappelen en maïs.

Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1934 veroorzaakte de bebouwing van een groot deel van deze polders.Een deel bleef gespaard, niet alleen voor voedselproductie, maar ook voor recreatie.Het plan voor de Tuinen van West dat eind vorige eeuw is opgezet heeft een impuls gegeven aan stadslandbouw, maar ook aan recreatie.In dit plan is nadrukkelijk rekening gehouden met het behoud en diversiteit van de vier polders: De Osdorper binnenpolder - Zuid en Noord, de Osdorper bovenpolder en de Lutkemeerpolder.Dijken vormen nadrukkelijk een onderdeel van de beeldvorming.Nieuw is de (her)introductie van natuur die deels de suggestie geeft van het oorspronkelijk veenmoeras rond het jaar AD 1000!

Op 23 en 24 juni kun je zelfstandig op fietssafari met de fiets routekaart. Deze kaart is gratis verkrijgbaar bij de Fruittuin van West.


PRAKTISCHE INFO
Opstapplek: Je kunt zelfstandig op fietssafari vanaf de Fruittuin van West
Tip! Eindig je safari op 15:00 bij een speciale 'amuse' bij Terragon
Fietsen: Uiteraard kun je je eigen fiets gebruiken voor deze fietssafari. Mocht je er geen hebben? Dan zijn er enkele fietsen verkrijgbaar bij de Fruittuin van West, waarbij je slechts een borg van €20,00 hoeft te betalen. 

Wil of kan je niet fietsen? Dan kun je de Tuinen van West ook ontdekken per bus of te voet!

Op 23 en 24 juni rijdt de Buurtbus door de Tuinen van West. Tussen 10:00 en 16:00 worden de locaties van WeMakeThe.City twee keer per uur bezocht. Vooraf reserveren kan via [email protected]. Die dagen kun je kosteloos gebruik maken van de buurtbus.

Op 24 juni neemt David de Ruiter je mee op pad en vertelt je meer over de initiatieven in de Tuinen van West. Hij vertrekt om 14:00 vanaf de Fruittuin van West, dus wil je mee? Wees dan op tijd en sluit aan!

Sunday 24 June

09:00 - 18:00

Tuinen van West (Amsterdam Nieuw-West)

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie

Pieter Boekschooten