Rabobank, Nuon en ABN AMRO hoofdpartners van WeMakeThe.City

Rabobank, Nuon en ABN AMRO zijn hoofdpartners van WeMakeThe.City. Van woensdag 20 t/m zondag 24 juni vindt in Amsterdam de eerste editie plaats van dit internationale stedelijk innovatie festival. Vijf dagen lang werken duizenden ambtenaren, wetenschappers, ondernemers, creatieven en burgers samen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken zoals circulariteit, mobiliteit, de energietransitie en duurzame voedselsystemen. Kernvraag van dit festival is: Hoe maken we samen de stad van de toekomst? ‘Een prettige stad voor iedereen; welvarend, duurzaam, gezond, veilig en goed bereikbaar’, aldus festivaldirecteur Egbert Fransen.

Maatschappelijke meerwaarde creëren
‘Het is heel bijzonder dat Rabobank, Nuon en ABN AMRO zich als hoofdpartners aan ons festival hebben verbonden. Deze toonaangevende bedrijven brengen naast financiële steun vooral ook hun expertise, hun netwerken en hun eigen thematiek mee. Rabobank concentreert zich op het voedselvraagstuk, Nuon houdt zich bezig met de energietransitie en ABN AMRO zet vol in op circulariteit,’ zegt Fransen. ‘Wereldwijd groeien steden onstuimig, zo ook Amsterdam en de Metropoolregio. Deze groei brengt tal van vraagstukken met zich mee. Daarom gaan we tijdens dit festival op zoek naar antwoorden. Met betrokken burgers, overheden, kennisinstellingen én met bedrijven die maatschappelijke meerwaarde proberen te creëren,’ zegt Fransen.

Programma
Op woensdag 20 juni wordt het festival geopend door de vooraanstaande Britse econoom Kate Raworth, bekend van haar boek ‘Doughnut Economics’. Tevens vindt op die dag de ‘State of the Region’ plaats, waarin de staat van de Metropoolregio Amsterdam wordt besproken door regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en culturele organisaties. Donderdag 21 juni staat in het teken van diverse themaconferenties. Vrijdag 22 juni draait om ontwikkelbuurten, waarbij ook een uitwisseling met Europese- en wereldsteden wordt georganiseerd. Het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 juni is voor het brede publiek dat kan genieten van ruim 250 initiatieven die activiteiten als stadsexpeditites, architectuur routes, workshops, urban talks en exposities aanbieden. In totaal omspant WeMakeThe.City 150 locaties, 25 themaconferenties, 30 urban talks, 50 workshops, 30 stadsexpedities, 15 speciale evenementen, 10 expo’s en naar verwachting 30.000 deelnemers.
De kaartverkoop voor het festival start begin mei.

Initiatiefnemers
WeMakeThe.City is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Pakhuis de Zwijger, Waag Society, Amsterdam Smart City en AMS Institute. Hoofdpartners zijn Rabobank Amsterdam, Nuon en ABN AMRO.

Zie voor meer informatie en programmering: www.wemakethe.city