Beeld Doriann Kransberg

Stadsarchief toont hoe de stad in het verleden gemaakt is

Open huis

Het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam, gevestigd in gebouw De Bazel, is het historisch documentatie-centrum van de stad Amsterdam. Het bevat 50 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.  Al deze archieven tezamen tonen hoe de stad van nu in het verleden is gemaakt. Tijdens WeMakeThe.City is er gratis toegang tot de schatkamers van het archief. Ook kan een bezoek gebracht worden aan de Stadsboekwinkel