Expositie Eberhard van der Laan in Amsterdam Museum

Alle dagen van WeMakeThe.City is er gelegenheid om in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De Mooiste Stad’ te bezichtigen, die vlak voor zijn overlijden nog is samengesteld door burgemeester Eberhard van der Laan.

In de Amsterdam Galerij van het museum worden 80 door hem geselecteerde foto’s en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief tentoongesteld. Met deze selectie wilde Van der Laan duidelijk maken hoe Amsterdammers in het verleden omgingen met groeipijnen en economische bloei van de stad. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad.

De expositie in het Amsterdam Museum is alle dagen te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur.

WeMakeThe.City in Oost

Stadsdeel Oost is een mooie mix van alles: veel groen en drukke wegen, historische straten en nieuwe wijken, moderne culturele tempels naast traditionele winkeltjes en natuurlijk een kleurrijke bevolking. Straatnamen herinneren aan het koloniale verleden en een keur aan restaurants, shops en markten aan het multiculturele heden.

Een stadsdeel waar veel in ontwikkeling is, dus een ideale plek om tijdens WeMakeThe.City het stadmaken in de praktijk te zien, horen en proeven!

Zo kun je bijvoorbeeld op woensdag 20 juni aanschuiven bij het Wasteless Wednesday Dinner aan de Plantage Doklaan – een vegetarische maaltijd gemaakt door vrijwilligers en een professionele chef, met restanten van winkels en markten als ingrediënten. Eten staat ook centraal bij de officiële start in het KIT van de We Feed The City Challenge, dat de noodzakelijke voedseltransitie onder de aandacht wil brengen. De Challenge, waar iedereen aan kan meedoen met een filmpje over een van de thema’s, trapt in het weekeinde tijdens WeMakeThe.City af met een filmvertoning en mini-symposia.

In datzelfde weekeinde kun je je hoofd even in de wolken steken op een van de groene daken, als onderdeel van het ROEF-festival. Bijvoorbeeld het dak van Zoku, een groene oase midden in de stad, waar de kruiden uit de daktuin terug te vinden zijn in het eten. Of in de dakkas van het innovatieve hotel QO Amsterdam, of het dakterras van Hopp, dat haar deuren op de Eerste Ringdijk heropent en vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken is.

Voor een serieuzere noot is er donderdag 21 juni een conferentie Veranderend Samenwerken in De Meevaart, waar heel veel change agents met in gesprek gaan over de beste manieren om samen te werken aan betere buurten. Dezelfde plek, ook wel de huiskamer van de Indische buurt genoemd, is in het weekeinde open als onderdeel van de Broedplaatsroute – je kunt er rondkijken en je bent welkom voor een kop koffie. 

De Openbare WerkPlaats aan de Cruqiusweg, die op zaterdag of zondag geopend is voor publiek, is er niet alleen voor de gezelligheid – ambachtslieden; ontwerpers, creatieven en kunstenaars gaan praktisch aan de slag met de beschikbare gereedschappen en machines. Zo wordt de stad ook gemaakt.

Veranderend samenwerken

Het is van alle tijden: bewoners werken samen om buurten leefbaarder te maken. Omdat we samen creatiever zijn, omdat we samen onze talenten kunnen bundelen, omdat we samen bergen kunnen verzetten. De conferentie Veranderend Samenwerken op donderdag 21 juni in De Meevaart gaat hierover.

Zoals het goede vrienden betaamt, gaan we elkaar vanuit een warm hart kritische vragen stellen. Om er beter van te worden.

Samen veranderen
De programmareeks Buurtcommunities van Pakhuis de Zwijger is met deze 25ste editie terug waar het begon: in De Meevaart. Uit alle vorige edities was de terugkerende conclusie: veranderen lukt buurtcommunities niet alleen, daar zijn gelijkgestemde change agents bij overheden, bedrijven en organisaties voor nodig. In deze editie gaan change agents van divers pluimage met elkaar in gesprek over bottom-upbeweging, doe-democratie, burgercoöperaties, bewonersinitiatieven en burgercollectieven. Benoemen we dezelfde dilemma’s? Onderscheiden we dezelfde businessmodellen? Zien we dezelfde maatschappelijke voordelen? Leggen we dezelfde accenten? Zoals het goede vrienden betaamt, gaan we elkaar vanuit een warm hart kritische vragen stellen. Om er beter van te worden.

Samen lunchen
Na een stevig gesprek is het tijd om samen aan de slag te gaan. Er is van alles voorbereid, we maken het gezamenlijk af: een heerlijke, zelfgemaakte lunch met tussendoor een interactieve activiteit georganiseerd door Tugela85. De Meevaart verandert even in de culinaire broedplaats van Oost.

Samen programmeren
Cultuur is te belangrijk om aan anderen over te laten, dus verenigen meer en minder professionele programmamakers van culturele instellingen, collectieven, buurtinitiatieven hun krachten. Samen maken we een begin met het bouwen aan het nieuwe programma van Cultuur Connectie Oost. De culturele diversiteit is groot, dus loopt ook de behoefte aan culturele activiteiten uiteen. Hoe wordt er nu geprogrammeerd in de stad en waar kan het gezamenlijk heen in de toekomst? Komen we samenwerkend tot een spannender aanbod van kunst en cultuur?

In deze openbare gedachtewisseling reflecteren programmeurs en organisatoren uit Oost op hun praktijk, delen zij kennis en zoeken ze naar mogelijke verbindingen in programmering. Doe mee aan het gesprek en volg de ontwikkelingen van het nieuwe programmeren in de stad.

Dit programma vindt plaats op donderdag 21 juni en wordt mede mogelijk gemaakt door Indische Buurt Community, Kracht in Nederland, Movisie, Tugela85 en Cultuur Connectie Oost.

Maria Vassilakou

De van geboorte Griekse Maria Vassilakou is vice-burgemeester van Wenen, en heeft daar stadsontwikkeling, verkeer, klimaat en burgerparticipatie in haar portefeuille. Vassilakou is lid van Die Grünen.

Onder haar leiding werden er drastische maatregelen genomen in het snel dichtslibbende Wenen. Het openbaar vervoer goedkoper en de verkeersdrukte werd onder handen genomen. Ook kwam er een fietspadennet en betere bescherming voor fietsers. In de toekomst wil Vassilakou graag het openbaar vervoer nog verder verbeteren, de stad verkeersluw maken en het betaald parkeren uitbreiden.

Vassilakou komt spreken op de conferentie Co-Creating the City op 21 juni.

Toni L. Griffin

Toni L. Griffin is een ontwerper, planner en onderzoeker met jarenlange ervaring in het verbinden van stedelijke transformatieopgaven aan het dagelijks leven in die stad. Ontwerp, inclusiviteit en rechtvaardigheid zijn sleutelbegrippen in haar praktijk.

Just City Lab onderzoekt de definitie van urban justice en de just city. Welke invloed heeft ontwerp en planning op de inclusiviteit van steden en wijken?

Griffin is oprichter van het bureau ‘Urban Planning and Design for the American City’ in New York. Zij werkte onder meer als projectdirecteur aan ‘Detroit Future City’, een integraal ontwerp voor de revitalisatie van Detroit. Samen met de bewoners wordt gewerkt aan een stad waarbij duurzaamheid, inclusiviteit en community centraal staan.

Griffin startte haar carrière als architect en werd later partner bij het befaamde bureau Skidmore, Owings & Merrill in haar geboortestad Chicago. Daarna werkte zij voor verschillende steden aan grote transformatieopgaven, bijvoorbeeld voor Londen en Chicago. 

Aan de Harvard Graduate School of Design geeft Griffin leiding aan het ‘Just City Lab’. Het lab onderzoekt de definitie van ‘urban justice’ en de ‘just city’, en verkent de impact van ontwerp en planning op de veerkracht en inclusiviteit van steden, wijken en het publieke domein.

Griffin zal op 20 juni en 21 juni spreken over haar ervaringen met het ontwerpen van de ‘just city’. 

Iedereen gezond in de stad

De impact van een stedelijke omgeving op de gezondheid van haar inwoners is groot. Een groot aantal mensen op een klein oppervlakte, dat legt een druk op onder andere hygiëne, luchtkwaliteit, ruimte voor groen en openheid en de mogelijkheid om te bewegen. 

Hoe kunnen mensen verleiden gezond te eten en te bewegen in de stedelijke omgeving?

Bovendien blijkt er een een sterke relatie te bestaan tussen aspecten als opleidingsniveau, inkomen en culturele achtergrond enerzijds, en gezondheid anderzijds. Hierdoor zien we op postcode-niveau grote verschillen in gezondheid. In onze groeiende steden, is dat steeds meer reden voor zorg.

Hoewel het meten van de precieze impact van stedelijkheid op de gezondheid een complexe aangelegenheid is, brengt het beslist enkele vraagstukken met zich mee. In de conferentie Iedereen gezond in de stad willen we vanuit diverse perspectieven kijken naar een aantal van deze vraagstukken; hoe kunnen we gezondheidsverschillen in de stad begrijpen en verminderen? Hoe kunnen we mensen verleiden gezond te eten en te bewegen in de stedelijke omgeving? Hoe kunnen we eenzaamheid in Amsterdamse buurten verminderen? En wat kan de opkomst van digitale fabricage, waardoor het steeds meer mogelijk is je eigen producten te maken, betekenen voor de zelfredzaamheid van patiënten en hun omgeving?

De conferentie Iedereen gezond in de stad vindt plaats op donderdag 21 juni en wordt mede-georganiseerd door AMCGGD, AHTIAmsterdam Economic BoardWaag en de Gemeente Amsterdam.

Eva Gladek

Eva Gladek is de oprichter en CEO van Metabolic, een toonaangevend adviesbureau dat systeemdenken gebruikt om urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken.

Gladek is oorspronkelijk opgeleid als moleculair bioloog en industrieel ecoloog. In haar jarenlange advieswerk en conceptontwikkeling heeft Gladek meer dan 250 bedrijven en marktleiders geadviseerd. Ze is een expert in technisch milieumanagement en heeft toonaangevende kaders ontwikkeld voor systeemdenken en de circulaire economie. Ze staat consequent genoteerd aan de top van influencers op het gebied van duurzaamheid in Nederland, een land dat wordt erkend als koploper van de overgang naar de circulaire economie.

Gladek spreekt tijdens de conferentie Setting the Urban Agenda of Tomorrow op woensdag 20 juni

Marjan Minnesma

Marjan Minnesma is directeur en oprichter van de stichting Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid waarmee Minnesma Nederland voor 2030 energieneutraal wil maken. Volgens haar is de duurzame transitie binnen handbereik en ze doet er alles aan om die te versnellen. Zo voerde ze in 2015 een succesvol proces tegen de Nederlandse staat voor een actiever klimaat- en energiebeleid.

Urgenda werkt met koplopers aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, voornamelijk in steden waar de meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt. In de bestaande bouw kunnen de meeste huizen zelf duurzaam energie opwekken. Ook zorginstellingen, universiteiten, fabrieken en kantoren kunnen grote stappen zetten naar energieneutraal functioneren. Urgenda helpt met concrete ideeën, acties, netwerk en bruikbare innovaties.

Minnesma studeerde bedrijfskunde, rechten en filosofie en werkte bij NOVEM, Greenpeace, de Vrije Universiteit Amsterdam en Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Rotterdamse Erasmus Universiteit en werd meerdere malen door Trouw verkozen tot invloedrijkste duurzame Nederlander.

Minnesma is spreker tijdens de openingsavond op 20 juni en tijdens de conferentie over de energietransitie op donderdag 21 juni.

Levente Polyák

Levente Polyák is stedenbouwkundige, onderzoeker en beleidsadviseur. Ook is hij medeoprichter van Eutropian, een organisatie die de betrokkenheid van burgers bij stedelijke transformatieprocessen ondersteunt. Zo organiseert Eutropian onder andere workshops in Collaborative Planning, om verschillende partijen te leren hoe men gezamenlijk gebieden in de stad kan transformeren.

Polyák is een specialist in het bij elkaar brengen van stedelijke revitalisering en burgerparticipatie. Ook heeft hij veel onderzoek gedaan naar nieuwe financiële en organisatorische modellen voor bottom-up ontwikkelingsprojecten in de stad.

Levente Polyak zal over zijn ervaringen spreken tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.

Karl-Filip Coenegrachts

Smart City Innovation Accelerator Karl-Filip Coenegrachts is Strategisch Coördinator in Gent, waarbij hij onder andere verantwoordelijk is voor de langetermijnvisie, smart city strategie en toekomstige stedelijke strategieën.

Hij specialiseerde zich in Europees recht en werkte van 1997 tot 2000 bij het Federale Ministerie van Justitie als coördinator voor de Europese Unie, de Verenigde Naties en Schengen op het gebied van strafrecht en binnenlandse zaken. In 2001 koos hij voor een loopbaan in de gemeentelijke overheid. Hij begon in Gent als politiek adviseur van de loco-burgemeester, verantwoordelijk voor personeel en ICT. In die hoedanigheid zette hij mede Digipolis op; zij zetten ICT in om van steden een aangenamere woon- en werkomgeving te maken. Ook initieerde Coenegrachts Gentinfo, het eerste burgerservicecentrum voor de lokale overheid in Europa.

Coenegrachts is momenteel adviseur voor het bestuur van Digipolis en vertegenwoordiger van Gent voor het uitvoerend comité van Eurocities. Hij is ook bestuurslid van het Kenniscentrum voor Vlaamse steden.

Karl-Filip Coenegrachts zal over zijn opgedane ervaringen spreken tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.

Hoe maak je een beweegvriendelijke stad?

Er wordt veel gesproken over gezonde, beweegvriendelijke steden, maar hoe maak je ze? Hoe maak je een stad met fijne speelplekken, een stad die fungeert als één grote sportschool, een stad waar je veilig kunt opgroeien en oud kunt worden, een stad waar je overal vanzelfsprekend kunt fietsen? Het boek De Beweegvriendelijke Stad biedt hiervoor inspiratie en ontwerptools. 

Hoe kunnen we zowel lichamelijke als sociale gezondheid stimuleren en tegelijkertijd mensen met elkaar verbinden?

Naar aanleiding van dit boek schreef PLYGRND.city het boekje De Beweegvriendelijke Buurt. PLYGRND.city is een social-designbureau dat zich, in opdracht van gemeenten en woningcorporaties, lokaal inzet voor de gezondheid van jongeren. Zo hebben zij veel gewerkt in de armste wijk van NoordBrabant, Stokhasselt in Tilburg. Arm, als je het hebt over de laatste SES scores. Maar als je het hebt over talent, trots, humor, warmte en liefde voor elkaar, de buurt en de stad, dan is de wijk niks dan rijkdom.

Op WeMakeThe.City zal PLYGRND.city tijdens een Urban Talk op 21 juni dieper ingaan op de beweegvriendelijke buurt.

Jeroen Laven

Jeroen Laven is partner bij Stipo, een interdisciplinair team dat erop gericht is steden beter te maken. Ze werken daarin samen met ontwikkelaars, corporaties, gemeentes, burgerorganisaties en andere partijen.

We spreken de taal van de initiatiefnemers en de taal van de gevestigde investeerders en overheden. Juist in die combinatie ligt de basis voor langdurige kwaliteit.

Laven heeft veel gewerkt als gebiedsontwikkelaar, bij het revitaliseren van verpauperde gebieden. Een voorbeeld hiervan is ZOHO in Rotterdam. Dit is een verouderd wederopbouw-bedrijvengebied dat zich moest ontwikkelen tot stedelijk gebied. Laven mocht dit proces, namens STIPO, aanjagen en nam het voortouw om de community op te bouwen. Met partijen uit het gebied werd een aanzet gemaakt voor een community van partijen die zich informeel mede-eigenaar van het gebied voelden. 

Jeroen Laven spreekt over zijn ervaringen tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.