Ethan Kent

Ethan Kent studeerde sociologie, milieustudies en economie en ondersteunt nu wereldwijd organisaties, projecten en leiders bij placemaking: een methode om samen met gebruikers te werken aan de verbetering van de openbare ruimte.

Autowegen werden omgebouwd tot openbare pleinen, op parkeerplekken werden stadsbanken neergezet en er werd meer dan 500 kilometer aan fietspaden aangelegd. De openbare ruimte van New York City werd teruggegeven aan de burger.

Tijdens de bijna 20 jaar dat Kent bij Project for Public Spaces (PPS) werkte, reisde hij naar meer dan 800 steden en 55 landen om placemaking te promoten. Het meest zichtbaar was het effect in New York City waar hij medeoprichter was van NYC Streets Renaissance Campaign. Die leidde tot spectaculaire veranderingen in de openbare ruimte van deze miljoenenstad. Autowegen werden omgebouwd tot openbare pleinen, op parkeerplekken werden stadsbanken neergezet en er werd meer dan 500 kilometer aan fietspaden aangelegd. De openbare ruimte van New York City werd teruggegeven aan de burger.

Ethan Kent zal over zijn ervaringen spreken tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni. 

Ger Baron

Ger Baron is de eerste Chief Technology Officer van de Gemeente Amsterdam. Dat betekent dat Baron verantwoordelijk is voor innovatie in deze stad. Anders gezegd; Baron moet ervoor zorgen dat nieuwe technologieën slim worden ingezet om problemen in de stad op te lossen. Daarbij moet je denken aan vraagstukken als mobiliteit, connectiviteit of problemen met geparkeerde fietsen. Soms moeten daarvoor regels worden veranderd en partijen bij elkaar worden gebracht. 

Ger Baron spreekt hierover tijdens de conferentie Together – Strategies on How to Make the City of Tomorrow op woensdag 20 juni.

 

Sheila Foster

Environmental justice: hoe zorgen we ervoor dat zowel de milieuvoordelen als de milieubelastingen eerlijk worden verdeeld?

Sheila Foster is professor in Overheidsbeleid en in Recht aan Georgetown University. Foster heeft meerdere publicaties op haar naam staan over landgebruik, milieurecht en antidiscriminatiewetgeving. Veel van haar werk gaat over environmental justice: hoe zorgen we ervoor dat zowel de milieuvoordelen als de milieubelastingen eerlijk worden verdeeld? Voornamelijk in New York en in New Jersey heeft Foster met vele communities gewerkt aan de vraagstukken die deze environmental justice oproept.

Voor haar werk rondom environmental justice en stedelijke ontwikkeling heeft Foster verschillende prijzen ontvangen. Haar meest recente werk richt zich op de wettelijke en theoretische kader waarin de beslissingen rondom landgebruik worden gemaakt, vooral in stedelijke context.

Sheila Foster zal spreken tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.

Christian Iaione

Christian Iaione is professor publiekrecht aan de LUISS Universiteit van Rome en heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar the city as a commons. Iaione pleit hierbij voor een betere samenwerking tussen stedelijke stakeholders, waarbij meerdere partijen zich verantwoordelijk voelen voor de stad en haar openbare ruimte: denk daarbij aan parken, pleinen, straten. Een gedeelde verantwoordelijkheid zal de openbare ruimte in de stad ten goede komen.  Iaione heeft meerdere stedelijke projecten gestart om dit idee te promoten, waarbij universiteiten, bedrijven, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken met bewoners en initiatiefnemers. Iaione pleit eveneens voor vernieuwde regelgeving om deze samenwerkingen te optimaliseren.

Christian Iaione zal spreken tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.

Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäki is loco-burgemeester van Helsinki en heeft onroerend goed en stadsontwikkeling in haar portefeuille. Vanaf 2017 is ze verantwoordelijk voor stedelijke omgeving. Ze zette zich onder andere in voor geautomatiseerd openbaar vervoer, een van de methodes om mensen uit hun auto te krijgen: in 2020 moet een pilot van het FABULOS-project van start gaan, met een zelfrijdende bus tussen Pasila en Kalasatama.

Sinnemäki kwam in 1999 in het Finse parlement en was van 2009 tot 2011 minister van werkgelegenheid. In 2009 werd ze benoemd tot voorzitter van de politieke partij Green League en vanaf 2004 is ze ook lid van de gemeenteraad in Helsinki. Ze studeerde Russische literatuur, schreef twee gedichtenbundels en teksten voor de band Ultra Bra. Volgens Sinnemäki is haar grootste politieke teleurstelling de beslissing om kernenergie te gaan gebruiken in 2002.

Sinnemäki spreekt op de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.

De Staat van God: religie en de stad

Van een monumentale Utrechtse Dom en Ghanese pinksterkerken in de Bijlmer, tot yogamatjes in het stadspark en verborgen moskeeën in Stuttgart. Korte colleges van wetenschappers over religie en zingeving in de stad. Verrassende tours langs religieuze gebouwen en spirituele plekken.

In de Middeleeuwen bestond Amsterdam voor bijna eenderde uit kloosters, begijnhoven en conventen. Religieuze bewegingen waren zeer belangrijk in het vormgeven van steden. Hoe vormen moderne steden de manier waarop mensen met religie omgaan?
Wat betekent het als een kerk een toeristische attractie wordt? Waar vinden stedelingen stilteplekken? Hoe vormen zich religieuze gemeenschappen in een moderne en diverse stad als Amsterdam?
Over deze en andere vragen buigen we ons als De Staat Van God tijdens WeMakeThe.City.

Er wordt aan onze universiteiten ontzettend interessant en relevant onderzoek gedaan naar religie. Slechts een klein deel ervan bereikt het bredere publiek en dat is zonde want meer kennis van religie helpt om de wereld om je heen te begrijpen. Met boeiende sprekers die korte colleges geven op een mooie locatie verleiden we mensen om religieus geletterd te worden.

Dit programma is een initiatief van Firma Hoe Dan Wel, Johannes van den Akker en Suzan Doodeman. Beiden afgestudeerd aan de VU, respectievelijk als theoloog en religiewetenschapper.

Donderdagavond 21 juni: avondvullend programma met korte colleges op inspirerende locatie. Tijdens het weekend: verrassende tours door de stad

Dan Hill

Dan Hill is ontwerper, stedenbouwkundige en hoogleraar met een holistische benadering van design, die hij inzet voor transformaties in de stad. Ook is hij Mayors of London Design Advocate. Dat betekent dat Hill de burgemeester van Londen ondersteunt bij het creëren van een succesvolle, inclusieve en duurzame stad.

Dan Hill is gasthoogleraar bij IIPP (Institute for Innovation and Public Purpose), een Associate Director bij Arup en hoofd van Arup Digital Studio, een multidisciplinair ontwerpteam uit Londen. Hill heeft innovatieve, invloedrijke projecten en organisaties op zijn naam staan. Hij werkte aan de gebouwde omgeving (voor Arup in Australië en voor Future Cities Catapult in Engeland), onderwijs en onderzoek (voor Fabrica in Italië), overheid en sociale innovatie (voor SITRA in Finland) en media (voor de BBC en Monocle in het Verenigd Koninkrijk). Steeds weer zorgde hij voor een positieve transformatie met behulp van digitale technologie en een holistische benadering van design.

In 2012 publiceerde Hall ‘Dark Matter & Trojan Horses: A Strategic Design Vocabulary’ Daarin beweert Hill dat effectief ontwerpen in toenemende mate betekent dat je betrokken bent bij de chaotische politiek – de ‘donkere materie’ – die boven het hoofd van de ontwerper plaatsvindt. En dat kan betekenen dat je de organisatie waardoor je ingehuurd bent, moet herinrichten. In 2002 startte hij de baanbrekende en invloedrijke weblog City of Sound.

Hill spreekt op woensdag 20 juni tijdens de conferentie ‘Together – Strategies on How to Make the City of Tomorrow’ over zijn ervaringen.

Future Cities portretteert vijf aanstormende wereldsteden

Dat Shanghai, Rio de Janeiro en Mumbai booming zijn, is bekend, maar waar gebeurt het in 2025 of in 2050? Welke steden streven de megacities van nu voorbij als het gaat om groei, innovatie en creativiteit?

Sinds de 21e eeuw woont voor het eerst meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Dagelijks komen er 200 duizend stedelingen bij, grofweg 70 miljoen mensen per jaar. In 2050 woont meer dan zeventig procent van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving. Dat Shanghai, Rio de Janeiro en Mumbai booming zijn, is bekend, maar waar gebeurt het in 2025 of in 2050? Welke steden streven de megacities van nu voorbij als het gaat om groei, innovatie en creativiteit?

Met deze vraag gaan Yvonne Brandwijk (fotograaf) en Stephanie Bakker (journalist) op zoek naar de nieuwe generatie steden. Zij nemen je mee naar steden waar je niet aan denkt als het gaat om de toekomst van de wereld: van het Silicon Valley van Zuid-Amerika naar de Afrikaanse modestad van 2025. De keuze voor een stad is gebaseerd op demografische groei en economisch potentieel. Maar waar internationale onderzoeksbureaus stoppen met ranglijsten van snelgroeiende steden, kijkt Future Cities verder. Naar de wereld en de mensen achter de statistieken van groei en urbanisatie. Wat gebeurt er als een stad zich ontworstelt aan een dictatuur, geweld of westerse dominantie? Welk gezicht krijg je dan te zien? Wie zijn de hoofdrolspelers in deze transitie? Hoe ziet hun leven eruit? En waar dromen ze van?

Lang niet alle gevolgen van urbanisatie zijn positief, maar de makers van Future Cities proberen vooral de ambitie en de vooruitgang te vangen in beelden en verhalen, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Door de ontwikkelingen en het leven in opkomende steden vast te leggen en te visualiseren, willen zij de inspiratie, de kennis en de energie vanuit de wereldsteden van morgen overbrengen.

Buurtbanden Noord

Een serie van ruim 25 foto’s die zijn gemaakt in de buurten tegenover A’dam CS – buurten die razend snel aan het veranderen zijn. Naast de uiterlijke kenmerken van de wijk laat fotograaf Rufus de Vries in Buurtbanden de relaties tussen buurtbewoners onderling zien. Via personen ‘schakelt’ hij door de buurt om op die manier een interessant beeld te geven van de mensen die er wonen en werken, de plekken en de relaties. Nu allerlei netwerken steeds meer virtueel worden, kan juist dit netwerk zichtbaar worden gemaakt omdat mensen elkaar wél ontmoeten, veelal in de (semi-) publieke ruimte.

Benieuwd naar zijn werk? Tijdens WeMakeThe.City zal Buurtbanden te zien zijn in A Lab.

Klimaatadaptatie: Hoe bereiden we de stad en regio voor op extreem weer?

Heftige regenbuien, hagel, hitte, droogte en storm. Het weer wordt steeds extremer. De zeespiegel stijgt en daarmee neemt de kans op overstromingen toe. Door het gebruik van meer beton, harde oppervlakken en minder grond, gras en open water maken we de gevolgen bij extreem weer steeds groter. Hoe zorgen we er voor dat er zo min mogelijk maatschappelijke ontwrichting en schade plaatsvindt bij extreme weeromstandigheden? Tijdens WeMakeTheCity gaan we aan de slag met de vraag: Hoe bereiden we de stad en regio voor op extreem weer? Oftewel hoe worden we klimaatadaptief?

De start is het in kaart brengen van de risico’s en verantwoordelijkheden, creëren van bewustzijn en het delen van kennis. De uitgesproken ambitie van Waternet om haar werkgebied in 2050 klimaat adaptief te maken kan Waternet niet alleen. Samenwerking met gemeenten, inwoners, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, kennisinstellingen, Stadmakers en bedrijven is noodzakelijk om een veilige en leefbare regio te behouden.

We beginnen hier niet mee tijdens WeMakeTheCity. Waternet en haar programma Rainproof hebben al een sterke basis neergezet. In opmaat naar het festival in juni breiden we dit uit met werksessies, inspiratie diners en programma’s. Iedereen wordt uitgedaagd na te denken over wat ze zelf kunnen gaan doen en initiatief te nemen.

Op donderdag 21 juni organiseren we het programma Klimaatadapatie en gaan we op expeditie langs inspirerende voorbeelden. Het thema komt terug op de vrijdag in verschillende gebieden en in het weekend staat er een klimaatadaptatie route gepland voor het publiek.

Mocht je meer informatie willen en of aan willen haken bij één van de programma’s die we organiseren neem dan contact op met programmamaker Quirine Winkler via [email protected].

Maak je Dorp in de Stad

Kom 21 juni naar deze inspiratiedag en krijg inzicht in de grootstedelijke Stadsdorp-benadering. Initiatieven waarin bewoners samen de buurt maken. Zelf-organiserend rond sociale uitdagingen zoals nabuurschap, welzijn, woonzorg-innovaties. In de ochtend vooral kennisoverdracht, in de middag actief ervaringen delen rond thema’s als thuis blijven wonen, zorg, welzijn, eigen regie en de Helpdesk voor Stadsdorpen.

Voor wie? 
Bewoners uit grote steden die een Stadsdorp willen opzetten en onderhouden. Maatschappelijke ondernemers, zorgaanbieders, wooncorporaties, lokale overheden en iedereen die zich hierin wil verdiepen.

Door wie?
Grootstedelijke Stadsdorpen, Spin-off initiatieven en Helpdesk NL Zorgtvoorelkaar.

Jerry Afriyie

Jerry Afriyie is een dichter, blogger en motivational speaker en oprichter van de stichtingen Soul Rebel Movement en Nederland Wordt Beter.


Jerry Afriyie, voluit Jerry King Luther Ariyie, aka Kno’Ledge Cesare is een dichter, blogger en motivational speaker, geboren in Ghana. Hij is de oprichter van de stichtingen Soul Rebel Movement en Nederland Wordt Beter. In 2011 startte hij samen met anderen de bewustwordingscampagne Zwarte Piet is Racisme.

Met zijn stichting Nederland Wordt Beter geeft hij gastlessen op scholen over de geschiedenis van Sint en Piet. En samen met Sunny Bergman werkt hij aan het programma Wit aan zet over etnisch profileren, bedoeld voor onder andere leerkrachten in het basisonderwijs. Jerry Afriyie is op donderdag 21 juni spreker tijdens de bijeenkomst Co-Creating the Just City.