Co-creating the City

Hoe werkt co-creatie in de stedelijke praktijk? Met welke innovatieve mechanismen experimenteren Europese steden om co-creatie te bevorderen?

Het idee van co-creatie als een middel om ingewikkelde stedelijke uitdagingen aan te pakken, is een blijvertje. Steeds meer wordt erkend dat een collaboratieve benadering van stad maken – waarbij kennisinstituten, bedrijven, start-ups, het midden- en kleinbedrijf, welzijnsorganisaties, sociale innovatoren en de overheid gelijkwaardig zijn – sociale innovatie bevordert en daarmee een succesvollere, duurzamere en inclusievere stad. Het organiseren van een dergelijke horizontale structuur, waarin deze stakeholders echt samen kunnen werken, is een van de belangrijkste taken waar steden voor staan. Hoe werkt co-creatie in de stedelijke praktijk? Met welke innovatieve mechanismen experimenteren Europese steden om co-creatie te bevorderen? En hoe kunnen deze experimenten uiteindelijk in bestuursmodellen worden gevat? We gaan de dialoog aan met mensen uit de praktijk en vertegenwoordigers van de stad om ervaringen uit te wisselen, met verschillende aanpakken, van co-creatie tot participerend bestuur en besluitvorming. We delen best practices en processen, discussiëren over de benodigde voorwaarden, met als doel oplossingen te ontdekken en onderzoeken voor de obstakels op weg naar co-creatie van onze huidige steden.

Martijn de Waal

Martijn de Waal (1972) is schrijver en onderzoeker, die zich richt op de relatie tussen digitale media en stedelijke cultuur, met een speciale focus op de openbare ruimte.

Martijn de Waal (1972) is een schrijver en onderzoeker, die zich richt op de relatie tussen digitale media en stedelijke cultuur, met een speciale focus op de openbare ruimte. Hij werkt als een senior onderzoeker aan het Lectoraat van Play and Civic Media aan de Hogeschool van Amsterdam. Voorheen werkte hij als assistent-professor in Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn recente activiteiten behelzen onder andere The Hackable City, een onderzoeksproject over het gezamenlijke stad maken in een netwerksamenleving. 

Waternet gaat voor klimaatadaptatie in de metropoolregio

Hoe ontwerp of transformeer je de gebouwde omgeving zo dat weersextremen geen bedreiging vormen?

Het waterbedrijf van Amsterdam Waternet is programmapartner van WeMakeThe.City en zet het festival in om de grote opgave van klimaatadaptatie op Metropool Regio Amsterdam – schaal te agenderen. Vragen als: Hoe ontwerp of transformeer je de gebouwde omgeving zo dat weersextremen geen bedreiging vormen? en Hoe betrek je naast de verschillende waterschappen en regiogemeenten, ook bedrijven, maatschappelijke organisatie en burgers bij deze stedelijke opgave? staan centraal in de speciale conferentie op 21 juni. Met het programma Rainproof Amsterdam werd de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met dit vraagstuk, waarbij de te ontwikkelen strategie en aanpak nu dus regionaal gericht wordt.

We Charge The City

Steeds meer mensen wonen in en om de stad, waardoor de druk op onze steden toeneemt. De uitdaging is om onze steden leefbaar, gezond en duurzaam te houden en te maken – nu en in de toekomst. Hiervoor zijn creatieve, innovatieve oplossingen nodig. De creatieve industrie en de onderzoekswereld bieden samen precies dat: mogelijkheden en nieuwe inzichten waarmee we de toekomst steeds dichterbij brengen.

Daarom presenteren onderzoekers en ondernemers samen tijdens CHARGE, georganiseerd door CLICKNL in samenwerking met het Amsterdam Creative Industries Network, hoe een toekomstige stad eruit kan zien. Wil jij weten wat er zoal aankomt op gebied van energie en gedrag, en de smart liveable city? En wil jij erachter komen hoe jij als creatieve professional, onderzoeker of beleidsmaker aan kunt haken bij de koplopers? Kom op 21 juni naar het Parool Theater op de Knowledge Mile, laat je inspireren door de keynote en experts, en ga in gesprek tijdens een waanzinnige middag en avond.

Schrijf je in en vind meer informatie over het programma, op deze pagina.

Rabobank werkt aan een robuust regionaal voedselsysteem

Hoe produceren wij in de regio (Noord-Holland) voldoende hoge kwaliteit voedsel om onze groeiende regio-steden te voeden?

Rabobank adopteert als lead partner van WeMakeThe.City het thema ‘voedsel in stad en regio’. Belangrijke vragen dienen de komende jaren beantwoord te worden. Hoe produceren wij in de regio (Noord-Holland) voldoende hoge kwaliteit voedsel om onze groeiende regio-steden te voeden? Welke technologische oplossingen laten we daarbij wel en niet toe? Met welke slimme logistieke systemen zorgen wij er voor dat de regionale voedselproducten, via speciaalzaken, (super)markten en restaurants, op verantwoorde wijze bij de consumenten komen? En welke voedselinnovaties moeten we de komende jaren gaan doorvoeren? Op donderdag 21 juni komen alle stakeholders uit de metropoolregio bijeen om elkaar te inspireren, kennis te delen en afspraken te maken over ieders bijdrage de komende jaren.

Hiernaast is Rabobank ook lead partner van State of the Region, een evenement dat tijdens WeMakeThe.City voor het eerst plaats vindt, waarbij de belangrijkste stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en regionale overheden samenkomen om hun visie op, en de resultaten uit de regio te delen en de gezamenlijke uitdagingen met elkaar te bespreken. Zo moet WeMakeThe.City naast een stedelijke Amsterdamse voedselvisie ook een concrete aanzet geven tot een robuust regionaal voedselsysteem.

We Make M-ODE: duurzame fashion in West

Goede mode tijdens WMTC wordt verzorgd door Stichting M-ODE; zij brengen een meerdaags mode-spektakel rondom duurzaamheid, innovatie en gezond ondernemerschap. M-ODE laat met het ‘We Make M-ODE’ event op het Westergasterrein, en door heel Stadsdeel West, een sustainable toekomst voor de mode-industrie zien.

Er zijn diverse stage talks, shows en presentaties van startups en gevestigde namen. Designer Bas Kosters laat zien hoe je van Amsterdams kledingafval een collectie kunt maken. M-ODE heeft hiervoor intensief samengewerkt met Gemeente Amsterdam. Vanaf het Westerpark verzorgen zij in samenwerking met Stadsdeel West en WOW ateliers een duurzame moderoute door West: open ateliers, winkel presentaties, workshops en shows. In samenwerking met VondelCS realiseert M-ODE, pop up shops en de lancering van een documentaire over couturier Frank Govers, die met een collectie uit textiel-afval van koningsdag weer heel actueel wordt.

We Make M-ODE; event en route zijn toegankelijk voor een breed publiek.

Buy Less

"Buy less" – Vivienne.

Geplaatst door Vivienne Westwood op maandag 11 september 2017

Dubbel feest: De Ceuvel wordt 4 jaar!

Een speeltuin voor innovatie en creatie, zo omschrijft De Ceuvel zichzelf. Een prijswinnende, duurzame broedplaats op een voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord. Oude woonboten zijn met fundering en al op de zwaar vervuilde grond geplaatst, uitgerust met experimentele duurzaamheidstechnieken en verbouwd tot een circulaire gemeenschap met creatieve werkplekken, een cultureel podium, café-restaurant en nog veel meer. Rondom de boten krijgen bodemreinigende planten vrij spel om de grond te zuiveren.

De Ceuvel is jarig tijdens het weekend van WeMakeThe.City! De creatieve speeltuin bestaat dan 4 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Op vrijdag 22 organiseert de Ceuvel een kleine conferentie over circulaire gebiedsontwikkeling in Amsterdam-Noord en op zaterdag 23 juni is het feest! Overdag zijn de ateliers open en vinden er tal van activiteiten plaats voor jong en oud. In de avond gaat de muziek aan en spelen er bandjes op het plein en tot diep in de nachten zetten DJs plaatjes op in het Café. Wil jij dit feestje graag meevieren? Breng hen dan een bezoekje op een van deze dagen!

Charles Landry

De focus ligt op hoe steden omstandigheden kunnen creëren waarin mensen en organisaties met verbeeldingskracht kunnen denken, plannen en handelen om problemen op te lossen en kansen te ontwikkelen.

Charles Landry is een internationale autoriteit op het gebied van het gebruiken van verbeeldingskracht en creativiteit bij stedelijke veranderingen en uitvinder van het concept van de Creatieve Stad.

Charles Landry is een internationale autoriteit op het gebied van het gebruiken van verbeeldingskracht en creativiteit bij stedelijke veranderingen. Hij is een fellow aan de Robert Bosch Academy in Berlijn. Landry bedacht eind jaren tachtig het concept van de Creatieve Stad. De focus ligt op hoe steden omstandigheden kunnen creëren waarin mensen en organisaties met verbeeldingskracht kunnen denken, plannen en handelen om problemen op te lossen en kansen te ontwikkelen. Het idee is een wereldwijde beweging geworden en heeft de manier veranderd waarop steden denken over mogelijkheden en middelen.

Landry helpt steden hun potentieel te zien en optimaal te benutten door hun inventiviteit en denken te activeren en nieuwe gesprekken over hun toekomst te starten. Zijn doel is steden veerkrachtiger en zelfvoorzienend maken en zorgen dat ze boven zichzelf uitstijgen.

Als een kritische vriend werkt hij nauw samen met besluitvormers en lokale leiders, voor de korte en lange termijn. Hij stimuleert, faciliteert en inspireert en helpt bij het vinden van geschikte en originele oplossingen voor schijnbaar hardnekkige dilemma’s, zoals trouwen, sociale creativiteit, innovatie en traditie, of de balans tussen het creëren van welvaart en sociale samenhang, of lokaal onderscheidend zijn en een wereldwijde oriëntatie. Zijn algemene doel is steden te helpen op de wereldwijde radar te komen.

Landry faciliteert complexe processen voor stedelijke verandering en visievorming en voert onderzoek op maat uit waarbij vaak eigen projecten worden gemaakt, zoals de Urban Psyche-test, ontwikkeld met Chris Murray, en de ‘Creative City Index’, ontwikkeld met Jonathan Hyams in samenwerking met Bilbao. Dat laatste is een strategisch instrument dat het innovatieve ecosysteem van een stad en het vermogen zich aan te passen aan radicale wereldwijde verschuivingen en aanpassingen, meet, evalueert en beoordeelt. Tot dusver hebben 23 steden eraan deelgenomen; van Helsinki tot Adelaide, Krakau tot Taipei, Mannheim en Plymouth.

Landry spreekt donderdag 21 juni op de conferentie Co-Creating the City.

István Kenyeres

István Kenyeres startte zijn carrière als onderzoeker aan de Technische Universiteit van Boedapest, met de nadruk op het ontwerpen van bioreactor- en kunstmatige ecosystemen en bioraffinageprocessen. Na 15 jaar verliet hij de academische wereld, stichtte en leidde hij verschillende succesvolle bedrijven, waaronder Organica Water Inc., dat – na een geheel nieuw paradigma voor de industrie te hebben geïntroduceerd op basis van zijn uitvindingen – een mondiale speler is geworden op het snijvlak van de markt voor waterbehandeling.

Hij kreeg het Zilveren Kruis van Verdienste van de Hongaarse president voor zijn bijdrage aan de moderne milieusector in Hongarije. István werkt nauw samen met het Europees Ruimtevaartagentschap in zijn Melissa-project, een belangrijk initiatief om alternatieve, gesloten leefsystemen te ontwikkelen, zowel voor toepassingen in de ruimte als op het land. Zijn ervaring in waterrecycling, opwekken van energie uit afval en ontwerpen van man-made ecosystemen is zowel nuttig bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen als bij het begeleiden van de ecosysteemontwerpgemeenschap van het project.

Nuon maakt de stad energiek

Ook NUON sluit aan als hoofdpartner van WeMakeThe.City! Nuon, onderdeel van het Zweedse Vattenfall, staat samen met alle bedrijven, organisaties en burgers voor een enorme energietransitie-opgave in onze stad Amsterdam. Omdat in 2050 driekwart van de wereldbevolking in steden leeft, zijn innovatieve energieoplossingen noodzakelijk. Welke nieuwe bronnen kunnen we in de stad en regio aanboren en hoe gaan we efficiënter met energie om?

Nuon streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie en is daarom inhoudelijk partner van de conferentie 'The City as a powerplant' op donderdag 21 juni en van de Arena Boulevard-gebiedsbijeenkomst op vrijdag 22 juni. Ook organiseert Nuon in het weekend diverse energieke activiteiten in de stad.

Amsterdam City Event: de inhoudelijke kennisdag van en voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam

Zo’n 1.100 ambtenaren delen tijdens workshops, excursies en lezingen kennis en halen inspiratie op van buiten de organisatie. Dit jaar staat het ACE in het teken van ‘building communities’. Hoe zorgen we dat de snelle groei en ontwikkeling van Amsterdam bijdraagt aan betekenisvolle verbindingen tussen oude en nieuwe buurten en bestaande en nieuwe gemeenschappen? Hoe organiseren we meespraak, tegenspraak, inspraak en draagvlak? En hoe helpen digitalisering, data en circulair denken daarbij?

Amsterdam City event is een besloten bijeenkomst. Vragen of opmerkingen? Mail ons: ci­ty­e­vent@am­ster­dam.nl

ABN AMRO zet in op circulaire economie

Als hoofdpartner op het onderwerp Circulariteit tijdens We Make The City, hebben we als ABN AMRO de kans een brede doelgroep deelgenoot te maken van onze kennis en kunde over onder meer: circulair bouwen, circulair inkopen en alle effecten hiervan geformuleerd in de ambities van Missie 2030. Daarnaast presenteren we een bredere visie op circulariteit vanuit de vraagstukken die ontstaan zijn door onder meer de groei van de wereldbevolking en klimaatverandering.

 

ABN AMRO wil een action leader zijn in de transitie naar een meer circulaire economie en bedrijven in beweging te brengen, door een voorbeeldrol te nemen. Met de bouw van haar circulaire paviljoen Circl voor het hoofdkantoor in Amsterdam heeft ABN AMRO zelf ervaring opgedaan met circulair bouwen en duurzaam vastgoedgebruik. Ook heeft de bouw van Circl haar inkoopprocessen veranderd. Binnen de afdeling Procurement ligt nu een focus op circulair inkopen.

 

ABN AMRO ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. De bank wil in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen financieren, waarmee gezamenlijk minimaal één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

 

Door kennis te delen en te verbinden teneinde impact te creëren bij haar klanten en andere belangstellenden. Daarmee zorgt ABN AMRO dat Nederlandse bedrijven de kansen van de circulaire economie benutten. ABN AMRO experimenteert met circulaire projecten, financieringen, business modellen en pricing. De bank brengt mensen bij elkaar en deelt kennis door sectorpublicaties, whitepapers, klantworkshop, events en rondleidingen in Circl.

 

Het circulaire paviljoen CIRCL op het Gustav Mahlerplein is de centrale festivallocatie op de Zuidas. Op donderdag 21 juni vindt een conferentie plaats met de thema’s: de stad als bron en the city as a service en een programma over circulair bouwen en inkopen. Vrijdag 22 juni is er een groot treffen van bedrijven en buurtbewoners over de toekomstige ontwikkelingen aan de Zuidas, vindt er de opening plaats van de kunst in openbare ruimte Get Lost en in de avonduren kan er gedanst worden op het groene dak tijdens het ROEF festival. Zaterdag en zondag zijn er activiteiten voor het grote publiek, met films over duurzaamheid, een kinderprogramma, fietstochten over de ontwikkeling Zuidas en wandeltochten langs kunstwerken.