Expositie Eberhard van der Laan in Amsterdam Museum

Alle dagen van WeMakeThe.City is er gelegenheid om in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De Mooiste Stad’ te bezichtigen, die vlak voor zijn overlijden nog is samengesteld door burgemeester Eberhard van der Laan.

In de Amsterdam Galerij van het museum worden 80 door hem geselecteerde foto’s en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief tentoongesteld. Met deze selectie wilde Van der Laan duidelijk maken hoe Amsterdammers in het verleden omgingen met groeipijnen en economische bloei van de stad. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad.

De expositie in het Amsterdam Museum is alle dagen te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur.

Ode aan grootstedelijkheid

Van gentrificatie tot culturele diversiteit; waarin lijken de steden op elkaar en wat maakt ze juist zo bijzonder en eigen? Een avond over kleurrijke steden, beeldvorming en het maakproces.

Beeldmakers Jan Rothuizen (De Zachte Atlas van Amsterdam) en Richard Koek (fotograaf) brengen een ode aan indrukwekkende steden die constant in beweging zijn, zoals New York en Amsterdam, en inspirerende stedelingen die zich – soms ondanks alles – staande houden. Ze leggen de essentie van hun stad vast, inclusief de sociaal-economische ontwikkelingen die het dagelijks leven van de inwoners vormen. Van gentrificatie tot culturele diversiteit; waarin lijken de steden op elkaar en wat maakt ze juist zo bijzonder en eigen? Een avond over kleurrijke steden, beeldvorming en het maakproces.

Richard Koek is een van de beeldmakers op deze avond. De Nederlands-Argentijnse fotograaf is een visuele verteller die zijn liefde voor New York City en de mensen die daar wonen deelt door met hen te communiceren via de lens. Zijn gevoeligheid voor het gecompliceerde leven in New York toont hij in zijn foto’s, die geen beslissend moment tonen, maar kijkers aanmoedigen een eigen interpretatie te vormen. Elke foto wordt een nieuw verhaal, uniek voor zijn toeschouwer. In zijn werk verwerkt hij thema’s als gentrificatie, segregatie en culturele diversiteit op een organische manier.

Een tweede beeldmaker is Jan Rothuizen. Deze beeldkunstenaar maakt duidelijk dat, hoe onmisbaar ze ook zijn, plattegronden niet alles laten zien. Hij maakt daarom plattegronden die tonen hoe mensen de stad ervaren, zijn plattegronden verbeelden de sfeer van een stad en de diversiteit aan bewoners. Hij neemt ook economische en sociale veranderingen van buurten mee, zoals gentrificatie. Amsterdam verandert elke dag, op macro- en microniveau. Rothuizen is getuige van deze veranderingen en presenteert ze als geen ander: persoonlijk, geestig en enthousiast.

Deze Urban Talk vindt plaats op vrijdag 22 juni van 20:00-22:00, in Pakhuis de Zwijger. De voertaal is Engels.

New York New York © Richard Koek

Adele Tan

Adele Tan is directeur Strategische Planning, verantwoordelijk voor langetermijnplanning van grondgebruik in Singapore. Ze werkt sinds 1997 voor het Stedelijk Herontwikkelingsbureau in Singapore, dat zich richt op nationaal grondgebruik en behoud, met als missie van Singapore een stad te maken waar het geweldig wonen, werken en spelen is.

In de meer dan twintig jaar dat ze voor de Singaporese overheid werkte, was ze betrokken bij een groot scala aan zaken die te maken hebben met grondgebruik, zoals evenwichtig ontwikkelen en behoud, plannen voor een vergrijzende bevolking en het maken van een masterplan voor de ondergrondse ruimtes in Singapore. Ze was ook directeur Bedrijfsontwikkeling voor Singapore’s Nationale Parken van 2012 tot 2014.

Adele Tan spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.

Gil Kelley

Gil Kelley is een internationaal gerenommeerd stedelijk strateeg en visionair. Hij is momenteel de General Manager voor planning, stedelijk ontwerp en duurzaamheid in Vancouver. Kelley is een groot voorstander en promotor van burgerparticipatie en innovatief denken in zowel zijn functies bij de overheid als in het bedrijfsleven.

Hij leidt een onafhankelijk consultancy bureau waarmee hij steden en overheden adviseerde over stedelijke ontwikkelingsstrategieën – op het gebied van economische ontwikkeling, het revitaliseren van buurten en stadscentra, de ontwikkeling van rivieroevers, stedenbouw en duurzaamheid.

Hij was Chief Planner voor verschillende steden aan de Amerikaanse westkust en directeur Citywide Planning in San Francisco, Directeur Planning in Portland en in Berkeley, Californië.

Gil Kelley spreekt vrijdag 22 juni op de conferentie Up Close and Liveable.

Arun Jain

Het design van de gebouwde omgeving kan de kwaliteit van het dagelijks leven verbeteren.

Arun Jain is een stedelijk ontwerper en strateeg, met veel ervaring in hoe het design van de gebouwde omgeving, de kwaliteit van het dagelijks leven kan verbeteren. Jain werkt over de hele wereld met stedelijke en regionale overheden, private ontwikkelingsmaatschappijen, professionele instituten, universiteiten, fondsen en andere internationale organisaties om steden en het stedelijke leven te verbeteren.

Hij ontwikkelde het eerste Urban Design Framework voor Portland, Oregon en werd door de Verenigde Naties als expert geraadpleegd over de Sustainable Development Goals  (doel 11: maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam) en VN Habitat III, een conferentie waarbij de wereldwijze inzet voor duurzame verstedelijking opnieuw op de kaart werd gezet.

Arun Jain spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.

Dominique Alba

Dominique Alba is directeur van APUR, een stedenbouwkundig bureau waar strategieën voor de stedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van grootstedelijk Parijs worden gedocumenteerd, geanalyseerd en ontwikkeld. Het bureau streeft naar een structuur voor studie en het uitwisselen van ideeën, samen met de belangrijkste partijen in deze metropool.

Alba werd directeur in 2012, na vier jaar onderdirecteurschap. Daarvoor was ze directeur van Pavillon de l’Arsenal, het informatiecentrum voor architectuur en stadsplanning in Parijs.

Als architect werkte Alba aan de renovatie van gebouwen en stedenbouwkundige projecten in Frankrijk, Europa en Afrika. Ze gebruikte haar ervaringen in haar werk als adviseur van de Parijse burgemeester Bertrand Delanoë, op het gebied van stedelijke vernieuwing en architectuur. Alba was ook medeoprichter van het Roux-Alba architectenbureau.

Dominique Alba spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.

Martijn Rengelink

Martijn Rengelink is Directeur Aantrekkelijke Stad en Mobiliteit voor de Gemeente Almere. Op vrijdag 22 juni zal hij spreken over zijn ervaringen met het radicaal anders ontwikkelen van woongebieden. Deze ervaringen heeft hij onder andere opgedaan met het ontwikkelen van Oosterwold, een groen, agrarisch ontwikkelgebied tussen Almere en Zeewolde. De gebiedsontwikkeling wordt aan het eigen initiatief van de bewoners overgelaten. Iedereen mag op elke plek een kavel uitzoeken en, behalve een klein aantal spelregels, zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes. Dat is een unieke situatie in Nederland.

Rengelink zal zijn ervaringen delen over de bouw van een stad met ruim 200.000 inwoners en de ambitie om dat organisch te doen en de eindgebruiker meer en meer centraal te stellen. 

Buurtbanden Noord

Een serie van ruim 25 foto’s die zijn gemaakt in de buurten tegenover A’dam CS – buurten die razend snel aan het veranderen zijn. Naast de uiterlijke kenmerken van de wijk laat fotograaf Rufus de Vries in Buurtbanden de relaties tussen buurtbewoners onderling zien. Via personen ‘schakelt’ hij door de buurt om op die manier een interessant beeld te geven van de mensen die er wonen en werken, de plekken en de relaties. Nu allerlei netwerken steeds meer virtueel worden, kan juist dit netwerk zichtbaar worden gemaakt omdat mensen elkaar wél ontmoeten, veelal in de (semi-) publieke ruimte.

Benieuwd naar zijn werk? Tijdens WeMakeThe.City zal Buurtbanden te zien zijn in A Lab.

MidZomer in MidWest

Een ontmoetingsplek zonder winstoogmerk, waar ondernemerschap, creativiteit en talentontwikkeling samenkomt. Dat is stichting MidWest. Een community trust in Amsterdam West – De Baarsjes die in 2012 is opgericht door buurtbewoners om er voor te zorgen dat het karakteristieke schoolgebouw weer een vitale plek in de buurt werd. Nu biedt het monumentale schoolgebouw, gebouwd in 1924, zo'n 60 ondernemers een werkplek. De begane grond is een ontmoetingsplek voor de buurt, waar ondernemers, scholieren, buurtbewoners, studenten, creatieven, bedrijven en instellingen elkaar ontmoeten.

Tijdens het weekend van WeMakeThe.City opent MidWest haar deuren voor het MidZomer MidWest festival. Van vrijdagavond tot en met zondag zijn zowel het gebouw als de twee tuinen te bezichtigen en zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden: van documentaires op vrijdag, verschillende Urban Talks van lokale, betekenisvolle initiatieven en Shakespeares Midsummer Night Dream op zaterdag tot soep op zondag. Ook voor de kinderen zullen er leuke activiteiten te doen zijn. Kortom, voor ieder wat wils!

Get Lost op de Zuidas

GET LOST is één van de kunstroutes van Pay Attention Please! en genereert kunst in de openbare ruimte door jonge, veelbelovende kunstenaars te verbinden aan de Amsterdamse Zuidas. Voor de editie van 2018 zijn kunstenaars uitgenodigd om te spiegelen en te reflecteren op het concept Code of Conduct. Hun werk neemt de vorm aan van een spiegel, als ware het een reality check. Daarin kunnen we onszelf observeren en bepalen hoe dingen constant veranderen en bewegen.

GET LOST richt zich op het verbeteren van de levendigheid en kwaliteit van het leven van de Zuidas voor bedrijven, haar medewerkers, bewoners en een internationaal en jong kunstliefhebbend publiek.

OP 22 juni zal GET LOST op spectaculaire wijze geopend worden.
Gustav Mahlerplein, Zuidas Amsterdam

Up Close and Liveable

Up Close and Liveable is een internationale reflectie op de Amsterdamse stedelijke strategie. Stedelijke professionals afkomstig uit steden als Amsterdam, Berlijn, Brussel, Helsinki, Londen, Parijs, Portland, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokio en Vancouver komen bijeen om zich samen te buigen over de huidige stedelijke vraagstukken. Hoe maken we steden compact? Duurzaam? Bereikbaar? Groen en blauw? Divers? Inclusief? Welke strategieën, plannen en experimenten leiden tot innovatieve en slimme oplossingen om de levenskwaliteit te verbeteren?

Wij geloven dat internationale uitwisselingen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën en oplossingen die de dagelijkse kwaliteit van leven in stedelijke omgevingen kunnen verbeteren.

Dit evenement wordt georganiseerd door de Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, en zal plaatsvinden op vrijdagochtend 22 juni. Het programma bestaat uit een algemene introductie van de huidige stedelijke uitdagingen en een korte introductie van de aanwezige genodigde steden, en een internationale reflectie tijdens parallelle sessies met de verschillende steden op diverse onderwerpen. Dit evenement is tevens de opening van een pop-up stadsmaquette met 3D modellen van stedelijke plannen en projecten: Close to Reality.

‘Close to reality’ op de NDSM

Tijdens de pop-up tentoonstelling ‘Close to reality’ worden 50 maquettes tentoongesteld geëxposeerd van regionale schaal tot gebouwniveau, van concept tot definitief ontwerp; een weergave van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte.De 50 maquettes brengen alle aspecten van ruimtelijke planning en architectuur samen. De tentoonstelling geeft inzicht in de enorme inspanning die het kost om tot een definitief ontwerp te komen, en geeft jong en oud de mogelijkheid een voorstelling te maken van en te discussiëren over de toekomstige uitdagingen op het gebied van stedelijk en ruimtelijk ontwerp.