Urban Religion

Urban talks

Hoe gaan mensen in de stad om met religie? En hoe belangrijk was religie voor de stad? Daarover gaan de inspirerende colleges van wetenschappers en professionals tijdens Urban Religion. Ze praten op donderdag 21 juni over religie en zingeving in de stad, in Pakhuis de Zwijger.

Eeuwen geleden maakte religie de stad. In de Middeleeuwen bestond Amsterdam voor bijna eenderde uit kloosters en andere kerkelijke bebouwing. Religieuze bewegingen zijn altijd belangrijk geweest in het vormgeven van steden. Is dat nu andersom? Van een monumentale Utrechtse Dom en Ghanese Pinksterkerken in de Bijlmer, tot yogamatjes in het stadspark en verborgen moskeeën in Stuttgart; hoe vormen moderne steden de manier waarop mensen met religie omgaan? De bijeenkomst start om 19.30 uur.