WeMakeThe.City maakt afval samen beter

‘Samen Maken We Er Wat Van’ is de enthousiaste noemer waaronder tijdens het festival wordt gewerkt aan het hergebruiken van afval. Afval is een van de belangrijke stedelijke vraagstukken die centraal staan in de meer dan 200 programma’s op de eerste editie van WeMakeThe.City. Tot en met woensdag 20 juni wordt door de hele stad nog textiel en plastic ingezameld en er komt verslag van het vervolgtraject.

Door de hele stad zijn partijen bezig op een ludieke, creatieve en innovatieve manier afval opnieuw te gebruiken. Zo is er woensdag 20 juni vanaf 18.30 uur in West een met afvalresten van de markt geprepareerd diner – wat heerlijker is dan het klinkt, vermaakt befaamd mode-ontwerper Bas Kosters gebruikte kleding, die wordt gedoneerd aan kansarme kinderen en gaan joggers op zaterdag in het Vondelpark afval inzamelen.

Afval doneren
Tot en met woensdag 20 juni kan het publiek nog textiel en plastic doneren bij verschillende OBA’s: Draag bij aan een schone, gerecyclede stad. Donderdag 21 juni haalt de gemeente het ingeleverde plastic en textiel op en kan het publiek meebeleven wat er mee gebeurt.

WeMakeThe.City werkt samen met de gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, bekende sleutelfiguren uit trendbepalende industrieën en Sympany aan een schonere stad. Voor de Gemeente Amsterdam hoort de samenwerking  bij nieuw beleid. Programma-manager Optimalisatie Afvalketen Albert van Winden: ‘We hebben nog een weg te gaan om onze ambities waar te maken voor een gerecyclede stad maar we zijn positief gestemd. Door ons zichtbaar te maken tijdens evenementen en deze nieuwe manier van samenwerken, hopen we dat iedereen zich bewust wordt dat we allemaal een steentje kunnen bijdragen. De stad is immers van ons allemaal.” 

Bekijk het complete programma hier: https://2018.wemakethe.city/nl/programma.