Zef Hemel

Conferentie

We moeten op zoek naar een nieuw soort open planning – een planning die zich gemakkelijk kan aanpassen aan permanent veranderende omstandigheden en die profiteert van onverwachte kansen.

Zef Hemel is stedenbouwkundige en hoogleraar Stedelijke en regionale planning aan de Universiteit van Amsterdam. Terwijl grote pretenties in het verleden de toekomst van de stedelijke planning in gevaar hebben gebracht, probeert Hemel in zijn onderzoek en planning zich te concentreren op de kern: economie, ecologie, democratie, kunst en verbeelding. Hij is op zoek naar een nieuw soort open planning – een planning die zich gemakkelijk kan aanpassen aan permanent veranderende omstandigheden en die profiteert van onverwachte kansen.