Christian Iaione

Conferentie

Christian Iaione is professor publiekrecht aan de LUISS Universiteit van Rome en heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar the city as a commons. Iaione pleit hierbij voor een betere samenwerking tussen stedelijke stakeholders, waarbij meerdere partijen zich verantwoordelijk voelen voor de stad en haar openbare ruimte: denk daarbij aan parken, pleinen, straten. Een gedeelde verantwoordelijkheid zal de openbare ruimte in de stad ten goede komen.  Iaione heeft meerdere stedelijke projecten gestart om dit idee te promoten, waarbij universiteiten, bedrijven, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken met bewoners en initiatiefnemers. Iaione pleit eveneens voor vernieuwde regelgeving om deze samenwerkingen te optimaliseren.

Christian Iaione zal spreken tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.