Francesca Bria

Francesca Bria is senior adviseur bij Nesta en projectleider bij het Nesta Innvation Lab. Ze is de EU-coördinator van het D-CENT project voor open democratie en sociale digitale valuta en hoofdonderzoeker van het DSI-project voor digitale, sociale innovatie in Europa.

Bria zit in de raad van het Internet of Things en ze beleidsadviseur voor de Europese commissie op het gebied van Future Internet en Smart Cities. Ze is ook lid van de EC expertgroep voor open innovatie en van het Europese Onderzoekscluster voor het Internet of Things. 

Ze is actief in verschillende innovatiebewegingen die zich sterk maken voor open toegang, open technologieën en digitale rechten. Daarnaast adviseert ze verschillende organisaties en publieke instituten over innovatiebeleid, open technologie, het Internet of Things en smart cities. 

Het Nesta Innovation Lab werd in 2009 in het Verenigd Koninkrijk opgezet en heeft tot doel innovatie te ondersteunen op het gebied van onderwijs, lokale en centrale overheid, kunst, de samenwerkende economie en de burgermaatschappij.

Ze spreekt tijdens Setting the Urban Agenda of Tomorrow op woensdag 20 juni en tijdens Next Generation Cities op donderdag 21 juni.