Hiroo Ichikawa

Hiroo Ichikawa is een expert op het gebied van stedelijk beleid, stedelijke en regionale planning en crisisbeheer. Hij heeft verschillende boeken gepubliceerd over Tokio en de metropoolregio. Hij is lid van de stuurgroep en voorzitter van een werkcomité voor de Global Power City Index (GPCI), een globale ranglijst van steden. 

Ichikawa is decaan op de Professional Graduate School of Governance Studies, Meiji University, Tokio. Hij is ook directeur van The Mori Memorial Foundation en president van het Meiji University Research Center for Crisis and Contingency Management.

Hij werkte voor verschillende publieke en private organisaties zoals de Japanse regering, het metropoolbestuur van Tokio en Japan Telework Society.

Ichikawa is spreker op de conferentie Up Close & Livable, op vrijdag 22 juni.