Beeld STIPO

Jeroen Laven

Conferentie

Jeroen Laven is partner bij Stipo, een interdisciplinair team dat erop gericht is steden beter te maken. Ze werken daarin samen met ontwikkelaars, corporaties, gemeentes, burgerorganisaties en andere partijen.

We spreken de taal van de initiatiefnemers en de taal van de gevestigde investeerders en overheden. Juist in die combinatie ligt de basis voor langdurige kwaliteit.

Laven heeft veel gewerkt als gebiedsontwikkelaar, bij het revitaliseren van verpauperde gebieden. Een voorbeeld hiervan is ZOHO in Rotterdam. Dit is een verouderd wederopbouw-bedrijvengebied dat zich moest ontwikkelen tot stedelijk gebied. Laven mocht dit proces, namens STIPO, aanjagen en nam het voortouw om de community op te bouwen. Met partijen uit het gebied werd een aanzet gemaakt voor een community van partijen die zich informeel mede-eigenaar van het gebied voelden. 

Jeroen Laven spreekt over zijn ervaringen tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.