Kristiaan Borret

Kristiaan Borret is stedenbouwkundig ontwerper en geeft les aan universiteiten in architectuur en ontwerpen in België. Hij was tot 2014 bouwmeester van Antwerpen. Borret verrichtte onderzoek naar hedendaagse transformaties van stad, stedelijkheid en publieke ruimte en werkte aan stadsontwerpen, infrastructuurstudies en aanleg van de publieke ruimte in België, Nederland en Frankrijk. Hij is supervisor Oostenburg in Amsterdam.

Borret werkte na zijn studies als stedenbouwkundig ontwerper in het projectteam Stadsontwerp van de KU Leuven. Vanaf 1996 is hij verbonden aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, en vanaf 2005 is hij gastprofessor aan de UGent en maakt hij deel uit van het Ghent Urban Studies Team. Hij was van 2002 tot 2006 afdelingshoofd ruimtelijke planning bij Technum en werd in 2006 bouwmeester van Antwerpen. 

Hij kreeg in 2013 de tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur en Vormgeving.

Borret is ook decaan van de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en bestuurslid van het Vlaams Architectuurinstituut en architectuurtijdschrift A+. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften en is co-auteur van onder andere ‘Homeward. Contemporary Architecture in Flanders’ (1998) en ‘The Urban Condition: Space, Community and Self in the Contemporary Metropolis’ (1999).

Kristiaan Borret spreekt op de conferentie Up Close and Liveable op vrijdag 22 juni.