Making Places

Urban Conference

Insights in innovative approaches to area development

Dit programma is in het Engels, gratis toegankelijk en kan zonder festivalpas worden bezocht.

In de snel groeiende stad met hoge woonbehoeften wordt succes vaak gemeten in woningaantallen en duurzaamheidsdoelstellingen. Maar deze doelen doen er niet toe als mensen, gebouwen, organisaties, activiteiten, kleur en meer niet in overeenstemming zijn met elkaar en de belanghebbenden zich niet betrokken voelen bij het besluitvormingsproces. Huizen bouwen is één ding, maar het bouwen van een buurt is geheel iets anders. Hoe kunnen mensen van alle leeftijden, met verschillende capaciteiten en sociaal-economische achtergronden, genieten van een plek en tegelijkertijd een sleutelrol spelen in de creatie, identiteit en onderhoud ervan? Welke innovatieve benaderingen van integrale gebiedsontwikkeling zijn er? Hoe kunnen meer traditionele partijen de kansen benutten die co-creatieprocessen bieden? Tijdens deze ochtend gaan we op zoek naar innovatieve benaderingen van gebiedsontwikkeling. Onder het motto ‘Geen toeschouwers, alleen maar participanten’ leggen we de bodem voor de meetups die in de middag plaatsvinden.

Aansluitend aan dit programma kunnen de deelnemers meedoen aan co-creatie-sessies, stadsexpedities, placemaking games en workshops. Vind alle informatie over de Gebiedsmeetups hier.

Elke spreker in dit programma maakt gebruik van innovatieve tools binnen gebiedsontwikkeling en op deze ochtend brengen we ze allemaal bij elkaar. Ons doel is om te inspireren en van elkaar te leren, zodat we nog betere steden kunnen bouwen.

KICK-OFF BY:

• Senior Vice President van Project for Public Spaces Ethan Kent ondersteunt organisaties, projecten en leiders in placemaking: een methode om met gebruikers samen te werken om de openbare ruimte te verbeteren. Hij spreekt over placemaking als een intrinsiek co-creatiemiddel in het ontwerp en beheer van de openbare ruimte.

• Gebiedsontwikkelaars spelen een belangrijke schakel in het creëren van de leefomgeving. Directeur Noordwest bij AM Peter Heuvelink vertelt ons meer over het principe ‘I AM YOU’ ‘waarbij zij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie aan ontwikkelingen werken. 

• "Onze stad staat voor grote uitdagingen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en de overgang naar een gasvrije stad." Marieke van Doorninck is de wethouder ruimtelijke ordening, landgebruik, duurzaamheid, klimaat en energie en zal haar delen op de stad Amsterdam.

IN GESPREK MET:

• Oprichter / directeur van TransformCity, Saskia Beer, besloot haar rol grondig te herdefiniëren door ongevraagd lokale projecten te initiëren om de stad aantrekkelijker, meer inclusief en veerkrachtiger te maken. Ze vertelt meer over haar projecten en over Transformcity, een complete toolkit voor collaboratieve stedelijke ontwikkeling gericht op het laten groeien van een duurzame en inclusieve lokale gemeenschap van mede-eigenaars.

Martijn Rengelink is directeur van De Aantrekkelijke Stad en Mobiliteit voor de Gemeente Almere. Hij vertelt over zijn ervaringen bij de ontwikkeling van Oosterwold, een radicale zelfgebouwde stad tussen Almere en Zeewolde.

• "Een creatieve stad is er een die niet alleen efficiënt en rechtvaardig is, maar ook in staat is om creativiteit van zijn burgers te stimuleren en emotioneel bevredigende ervaringen voor hen te bieden." Charles Landry is een auteur, spreker en internationaal adviseur over de toekomst van steden en staat het best bekend om populariseren van het Creative City-concept.

• Hoe zorg je ervoor dat een gebouw, stadsplein, park, gemeenschap of stad aantrekkelijk is en blijft? Hoe creëer je een plaats met een onderscheidend, positief en blijvend beeld? Rozemarijn Stam van BRAND The Urban Agency heeft een place branding-principe ontwikkeld en zal ons meer vertellen.

Chantal Robbe kent alles van publiek-private samenwerkingscontracten en burgerinitiatieven met een scala aan taken die variëren van concrete locatie-ontwikkeling tot abstracte ruimtelijke strategieën. Ze vertelt meer over de investeringszones in het stedelijk gebied en andere rekenmodellen die zijn gebruikt in de gebiedsontwikkeling.

• Enthousiaste stadmaker Michel Vogler is initiator en ontwikkelaar van halloijburg.nl en gebiedonline.nl. Hij vertelt ons meer over Gebiedonline, een online platform in coöperatief beheer door de inwoners om de kwaliteit van het leven in hun buurt te verbeteren.

• Partner en oprichter van Stipo en auteur van het boek The City at Eye Level, Hans Karssenberg, is betrokken bij stedelijke gebiedsontwikkeling, stedelijke strategie, transformatie, processen van co-creatie en zelforganisatie, visie- en concept-ontwikkeling en placemaking. Hij vertelt meer over de transformatie van Rijnhuizen in Nieuwegein, waar ze met meer dan honderd eigenaren stapsgewijs het gebied hebben ontwikkeld.

Ekim Tan, oprichter en directeur van Play the City, ontwerpt fysieke spellen als methode voor besluitvorming in samenwerkingsverband. Ze gebruiken serious games als een probleemoplossende methode, waarbij ze top-down beslissers samenbrengen met bottom-up belanghebbenden.

• Volgens Fulco Treffers - Eigenaar van 12N Urban Matters komen stenen pas tot leven als ze betekenis hebben voor de mensen die er gebruik van maken. Hij vertelt meer over zijn bekroonde project Space-S in Eindhoven waarbij 402 huurwoningen in samenspraak met de toekomstige bewoners zijn ontwikkeld.

• Lector bij het lectoraat Play and Civic Media Martijn de Waal is schrijver en onderzoeker en richt zich op de relatie tussen digitale media en stedelijke cultuur, met een specifieke interesse in de openbare ruimte. Het vertelt meer over The Hackable City, een onderzoeksproject over collaborative city making in de Network Society, en Design & The City.

Gerard Roemers is senior consultant bij Metabolic. Hij gebruikt zijn multidisciplinaire achtergrond om de punten te vinden waarmee de materiaal- water- en energiecycli in regio's en steden kunnen worden afgesloten. Hij houdt zich ook bezig met strategische consultancy met een focus op systemische interventies binnen verschillende sectoren van de mondiale en regionale economie.

Gordon Douglas is auteur, assistent-professor van Urban Planning en directeur van het Institute for Metropolitan Studies van San José State University. Hij is een multidisciplinaire stedenbouwkundige die werkt op het snijvlak van stedelijke politieke economie, samenlevingsstudies, planning en design. Douglas schreef onder andere het boek ‘The Help – Yourself City’, over burgers die de inrichting van de stad in eigen hand nemen.

Friday 22 June

09:30 - 12:30

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC, Amsterdam

Koop je festivalpas Bestel tickets

Sprekers op deze conferentie

Ethan Kent
Marieke van Doorninck
Ekim Tan
Gerard Roemers
Michel Vogler
Charles Landry
Sugandha Gupta
Gordon Douglas
Peter Heuvelink
Rozemarijn Stam
Martijn de Waal
Chantal Robbe
Martijn Rengelink
Hans Karssenberg
Fulco Treffers
Saskia Beer