Beeld Rabobank

Rabobank werkt aan een robuust regionaal voedselsysteem

Hoe produceren wij in de regio (Noord-Holland) voldoende hoge kwaliteit voedsel om onze groeiende regio-steden te voeden?

Rabobank adopteert als lead partner van WeMakeThe.City het thema ‘voedsel in stad en regio’. Belangrijke vragen dienen de komende jaren beantwoord te worden. Hoe produceren wij in de regio (Noord-Holland) voldoende hoge kwaliteit voedsel om onze groeiende regio-steden te voeden? Welke technologische oplossingen laten we daarbij wel en niet toe? Met welke slimme logistieke systemen zorgen wij er voor dat de regionale voedselproducten, via speciaalzaken, (super)markten en restaurants, op verantwoorde wijze bij de consumenten komen? En welke voedselinnovaties moeten we de komende jaren gaan doorvoeren? Op donderdag 21 juni komen alle stakeholders uit de metropoolregio bijeen om elkaar te inspireren, kennis te delen en afspraken te maken over ieders bijdrage de komende jaren.

Hiernaast is Rabobank ook lead partner van State of the Region, een evenement dat tijdens WeMakeThe.City voor het eerst plaats vindt, waarbij de belangrijkste stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en regionale overheden samenkomen om hun visie op, en de resultaten uit de regio te delen en de gezamenlijke uitdagingen met elkaar te bespreken. Zo moet WeMakeThe.City naast een stedelijke Amsterdamse voedselvisie ook een concrete aanzet geven tot een robuust regionaal voedselsysteem.