Sheila Foster

Conferentie

Environmental justice: hoe zorgen we ervoor dat zowel de milieuvoordelen als de milieubelastingen eerlijk worden verdeeld?

Sheila Foster is professor in Overheidsbeleid en in Recht aan Georgetown University. Foster heeft meerdere publicaties op haar naam staan over landgebruik, milieurecht en antidiscriminatiewetgeving. Veel van haar werk gaat over environmental justice: hoe zorgen we ervoor dat zowel de milieuvoordelen als de milieubelastingen eerlijk worden verdeeld? Voornamelijk in New York en in New Jersey heeft Foster met vele communities gewerkt aan de vraagstukken die deze environmental justice oproept.

Voor haar werk rondom environmental justice en stedelijke ontwikkeling heeft Foster verschillende prijzen ontvangen. Haar meest recente werk richt zich op de wettelijke en theoretische kader waarin de beslissingen rondom landgebruik worden gemaakt, vooral in stedelijke context.

Sheila Foster zal spreken tijdens de conferentie Co-Creating the City op donderdag 21 juni.