Waternet gaat voor klimaatadaptatie in de metropoolregio

Hoe ontwerp of transformeer je de gebouwde omgeving zo dat weersextremen geen bedreiging vormen?

Het waterbedrijf van Amsterdam Waternet is programmapartner van WeMakeThe.City en zet het festival in om de grote opgave van klimaatadaptatie op Metropool Regio Amsterdam – schaal te agenderen. Vragen als: Hoe ontwerp of transformeer je de gebouwde omgeving zo dat weersextremen geen bedreiging vormen? en Hoe betrek je naast de verschillende waterschappen en regiogemeenten, ook bedrijven, maatschappelijke organisatie en burgers bij deze stedelijke opgave? staan centraal in de speciale conferentie op 21 juni. Met het programma Rainproof Amsterdam werd de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met dit vraagstuk, waarbij de te ontwikkelen strategie en aanpak nu dus regionaal gericht wordt.