Expositie Eberhard van der Laan in Amsterdam Museum

Alle dagen van WeMakeThe.City is er gelegenheid om in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De Mooiste Stad’ te bezichtigen, die vlak voor zijn overlijden nog is samengesteld door burgemeester Eberhard van der Laan.

In de Amsterdam Galerij van het museum worden 80 door hem geselecteerde foto’s en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief tentoongesteld. Met deze selectie wilde Van der Laan duidelijk maken hoe Amsterdammers in het verleden omgingen met groeipijnen en economische bloei van de stad. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad.

De expositie in het Amsterdam Museum is alle dagen te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur.

Toni L. Griffin

Toni L. Griffin is een ontwerper, planner en onderzoeker met jarenlange ervaring in het verbinden van stedelijke transformatieopgaven aan het dagelijks leven in die stad. Ontwerp, inclusiviteit en rechtvaardigheid zijn sleutelbegrippen in haar praktijk.

Just City Lab onderzoekt de definitie van urban justice en de just city. Welke invloed heeft ontwerp en planning op de inclusiviteit van steden en wijken?

Griffin is oprichter van het bureau ‘Urban Planning and Design for the American City’ in New York. Zij werkte onder meer als projectdirecteur aan ‘Detroit Future City’, een integraal ontwerp voor de revitalisatie van Detroit. Samen met de bewoners wordt gewerkt aan een stad waarbij duurzaamheid, inclusiviteit en community centraal staan.

Griffin startte haar carrière als architect en werd later partner bij het befaamde bureau Skidmore, Owings & Merrill in haar geboortestad Chicago. Daarna werkte zij voor verschillende steden aan grote transformatieopgaven, bijvoorbeeld voor Londen en Chicago. 

Aan de Harvard Graduate School of Design geeft Griffin leiding aan het ‘Just City Lab’. Het lab onderzoekt de definitie van ‘urban justice’ en de ‘just city’, en verkent de impact van ontwerp en planning op de veerkracht en inclusiviteit van steden, wijken en het publieke domein.

Griffin zal op 20 juni en 21 juni spreken over haar ervaringen met het ontwerpen van de ‘just city’. 

Marjan Minnesma

Marjan Minnesma is directeur en oprichter van de stichting Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid waarmee Minnesma Nederland voor 2030 energieneutraal wil maken. Volgens haar is de duurzame transitie binnen handbereik en ze doet er alles aan om die te versnellen. Zo voerde ze in 2015 een succesvol proces tegen de Nederlandse staat voor een actiever klimaat- en energiebeleid.

Urgenda werkt met koplopers aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, voornamelijk in steden waar de meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt. In de bestaande bouw kunnen de meeste huizen zelf duurzaam energie opwekken. Ook zorginstellingen, universiteiten, fabrieken en kantoren kunnen grote stappen zetten naar energieneutraal functioneren. Urgenda helpt met concrete ideeën, acties, netwerk en bruikbare innovaties.

Minnesma studeerde bedrijfskunde, rechten en filosofie en werkte bij NOVEM, Greenpeace, de Vrije Universiteit Amsterdam en Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Rotterdamse Erasmus Universiteit en werd meerdere malen door Trouw verkozen tot invloedrijkste duurzame Nederlander.

Minnesma is spreker tijdens de openingsavond op 20 juni en tijdens de conferentie over de energietransitie op donderdag 21 juni.

Kate Raworth

Kate Raworth is een spraakmakende Engelse econoom, werkzaam voor de Universiteit van Oxford, waar ze les geeft in milieuverandering en -management. Ze is ook een senior associate aan de Cambridge Instituut voor leiderschap in duurzaamheid. Ze is bekend van haar werk over de ‘donuteconomie’, over een economisch model dat balanceert tussen essentiële menselijke behoeften en planetaire grenzen.

Het boek, Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st century economist, kwam in april 2017 uit in het Verenigd Koninkrijk en Amerika en werd vervolgens vertaald in het Italiaans, Duits, Spaans, Portugees, Nederlands en Japans. Ze pleit daarin voor het heroverwegen van de fundamenten van de economische wetenschap. In plaats van te focussen op de groei van de economie, zouden economen zich bezig moeten houden met hoe we te zorgen dat iedereen toegang heeft tot basisvoorzieningen, zoals eten en educatie, terwijl ook wordt gekeken naar bescherming van het ecosysteem, voor voor toekomstige generaties.

Raworth heeft veel gepubliceerd in onder andere The Guardian, The New Statesman, newsweek.com en wired.com en verscheen op internationale radio en televisie. Volgens The Guardian staat ze in de Top 10 van tweeters over economische transformatie. Ze blogt op www.kateraworth.com and twittert op @kateraworth.

Raworth opent WeMakeThe.City op woensdag 20 juni.

GFT-diner op Plein ’40-’45 in Nieuw-West

De Gemeente Amsterdam lanceert tijdens WeMakeThe.City "Plein '40-'45 Afvalvrij!" Met allerlei activiteiten rondom het plein, wordt gewerkt aan het schoonhouden van dit martkplein in Nieuw-West. Zo zal er bijvoorbeeld op woensdag 20 juni een GFT-diner worden aangeboden.  Dit wordt ingezameld door de dagelijkse markt en aangevuld door de lokale boeren van Tuinen van West. Dit GFT-diner wordt niet alleen duurzaam, maar ook verbindend. De buurt zal samen aan lange tafels tafelen, midden op een schoon Plein '40-'45.

Buurtbanden Noord

Een serie van ruim 25 foto’s die zijn gemaakt in de buurten tegenover A’dam CS – buurten die razend snel aan het veranderen zijn. Naast de uiterlijke kenmerken van de wijk laat fotograaf Rufus de Vries in Buurtbanden de relaties tussen buurtbewoners onderling zien. Via personen ‘schakelt’ hij door de buurt om op die manier een interessant beeld te geven van de mensen die er wonen en werken, de plekken en de relaties. Nu allerlei netwerken steeds meer virtueel worden, kan juist dit netwerk zichtbaar worden gemaakt omdat mensen elkaar wél ontmoeten, veelal in de (semi-) publieke ruimte.

Benieuwd naar zijn werk? Tijdens WeMakeThe.City zal Buurtbanden te zien zijn in A Lab.

Together – Strategies on How to Make the City of Tomorrow

Hoe stedelijke uitdagingen effectief worden aangepakt door samenwerking

Steden staan momenten voor veel uitdagingen. Die zijn het gevolg van bijvoorbeeld de continue groei van onze steden, klimaatverandering of het feit dat we de grenzen van onze niet-vervangbare grondstoffen hebben bereikt. Grotere sociaal-maatschappelijk dynamiek als globalisatie, migratie en digitalisering zorgen voor veranderingen in de stedelijke economie, de sociale samenstelling van wijken en de manier waarop we werken. Wereldwijd zien we een groeiend besef dat we moeten samenwerken om uitdagingen van deze omvang het hoofd te kunnen bieden.

Wereldwijd zien we een groeiend besef dat we moeten samenwerken om uitdagingen van deze omvang het hoofd te kunnen bieden.

We hebben de weg gebaand voor het vijfdaagse WeMakeThe.City festival en kijken met verschillende brillen op naar aanpakken waarin sprake is van een succesvolle samenwerking tussen meerdere stakeholders. We leren dat dat je met deze strategie niet alleen problemen oplost, maar ook innovatie tot stand brengt. Amsterdam heeft een rijke geschiedenis op het gebied van deze aanpak, aanvankelijk ingezet om de stad te beschermen tegen de zee. Door de jaren heen heeft het geresulteerd in een voedzame bodem voor samenwerking, die bekend staat als de Amsterdamse Aanpak. In 2016 won Amsterdam de Innovation Capital of Europe Award, vanwege het stedelijke innovatieve ecosysteem, bestaande uit stakeholders uit publieke, private en non-profit sectoren die met elkaar werken om de stad te verbeteren.

Stedenbouwkundige Dan Hill, transitie-onderzoek Flor Avelino en Chief Technology Officer Ger Baron zijn sprekers op deze conferentie.

HvA onderzoekt en onderwijst de stad

De Hogeschool van Amsterdam is met ruim 45.000 studenten nadrukkelijk aanwezig in de stad. Zeker omdat de HvA een aantal jaren geleden ‘de stad’ als hoofdthema voor het onderwijs en onderzoek heeft gekozen. Met onderwijsrichtingen als Urban Management, Urban Vitality, Urban Technology en Urban Analytics wordt door de HvA als programmapartner van WeMakeThe.City ingezet op de grote stedelijke en maatschappelijke vraagstukken. Ook de onderzoeksterreinen van de lectoren sluiten hierbij aan. Een grote groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaat woensdag 20 juni de buurten en wijken van de stad en regio in voor een WeMakeThe.City – survey met de centrale vraag: In wat voor een stad willen wij leven, wonen en werken? Ook nemen studenten deel aan alle thema- en gebiedsprogramma’s op donderdag 21 en vrijdag 22 juni. De lectoren en onderzoekers leveren hun bijdrage aan de themaprogramma’s waarbij specifieke opgaven centraal staan en presenteren in Urban Talks onderzoeksresultaten van projecten en living labs.

Ferrotopia van Atelier van Lieshout op de NDSM-werf

Tijdens WeMakeThe.City kun je ook Ferrotopia bezoeken. Dit is een iconische kunstinstallatie van Atelier Van Lieshout, op de NDSM-werf in Amsterdam. De installatie wordt op 25 april geopend en is een ode aan staal en oude industrie en onderzoekt het nieuwe maken in een circulaire economie. De installatie is tevens een pop-up museum waar zeven maanden lang een uitgebreid programma met lezingen, workshops en tentoonstellingen zal plaatsvinden.

Flor Avelino

Flor Avelino is transitie-onderzoeker en docent bij DRIFT/Erasmus Universiteit Rotterdam, en wetenschappelijk directeur van de Transition Academy. 

Flor Avelino heeft een achtergrond in politicologie en werkt als transitie-onderzoeker en docent bij DRIFT / Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek is gericht op de rol van macht en empowerment in duurzaamheidstransities. Als academische coördinator van het onderzoeksproject Transformative Social Innovation (TRANSIT), onderzoekt ze hoe bottom up-initiatieven en sociale-innovatienetwerken bestaande instituten uitdagen.

Als wetenschappelijk directeur van de Transition Academy wil ze nieuwe leeromgevingen co-creëren om mensen te laten nadenken over en handelen naar maatschappelijke radicale veranderingen.

Avelino spreekt tijdens de conferentie Together – Strategies on How to Make the City of Tomorrow op woensdag 20 juni over haar ervaring.

State of the Region: samen vieren, terug- én vooruit kijken

Op woensdagmiddag 20 juni vindt in Theater Amsterdam voor de eerste keer de State of the Region plaats; een jaarlijks terugkerend evenement van MetropoolRegioAmsterdam, Amsterdam Economic Board en Amsterdam Marketing.

Tijdens deze dag komen de belangrijkste stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en regionale overheden samen om hun visie op, en de resultaten uit de regio te delen en de gezamenlijke uitdagingen met elkaar te bespreken. Het doel van State of the Region is meervoudig: informeren, inspireren, betrekken en vieren van successen.